Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 1 / YEAR 1 - MRS ELERI MORRISON / MISS AIMEE MERRICK

 

 

  Croeso i Flwyddyn 1

smiley

Yn ystod tymor y Gwanwyn fe fydd blwyddyn 1 yn ‘Teithio o gwmpas y byd ar y carped hud’ fel rhan o’m thema. Fe fyddwn yn darllen stori ‘Aeth Mamgu i’r Farchnad’ ac fe fyddwn yn mynd gyda Mamgu i ddysgu am wahanol wledydd y byd. Fe fyddwn yn dysgu am wisgoedd, cerddoriaeth, celf, anifeiliaid, adeiladau enwog pob gwlad yn ogystal â dysgu ffeithiau diddorol a dysgu ychydig bach o ieithoedd y gwledydd hynny.

Fe fyddwn yn dysgu am wlad newydd pob wythnos ac ar bob Ddydd Gwener fe fyddwn yn gwisgo i fyny yn lliwiau’r wlad neu yng ngwisg traddodiadol y wlad. Rydym yn gyffrous iawn!

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddarllen yn rheoliadd gyda’ch plentyn yn ogystal ag ymarfer sgiliau mathemateg e.e adio, tynnu, dyblu, hanneri, cyfri a defnyddio arian a dweud yr amser gan ddefnyddio cloc.

Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur arall.

 

Welcome to year 1

smiley

During the Spring term our theme will be ‘Travelling around the world on a magic carpet’. We will be reading a story called ‘Aeth Mamgu i’r farchnad’ and we will follow Mamgu to different countries around the world. We will be learning different facts about these countries as well as learning about famous landmarks, traditional clothing, music, art and animals. We will also learn a little bit of the languages too.

Every week we will be learning about a different country and every Friday we will get the chance to dress up in different traditional costumes or colours that represents the country we are learning about. We are very excited to start!

Please continue to support you child by reading every week as well as practicing using mathematical skills such as addition, subtraction, doubling and halving numbers, counting and using money and telling the time using an analogue clock.

We look forward to another busy and exciting term.

Top