Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 1 / YEAR 1 - MRS NICOLA THOMAS

Croeso i flwyddyn 1!

smiley

Eich athrawon eleni yw Mrs N Thomas, Mrs N Lewis a Mrs E Morrison ac fe fydd Miss S Jones a Miss J Martin yn ein cynorthwyo yn y dosbarth.

 

Ein thema am y tymor cyntaf yw 'Olion traed'. Mae'r plant wedi bod yn brysur yn trafod yr hyn maent eisiau dysgu yn y dosbarth. Yn gyntaf fe fyddwn yn dilyn olion traed y Deinosoriaid ac yna fe fyddwn yn dysgu am y gofod. Er mwyn gwella ein gwybodaeth am y gofod fe fyddwn yn mynd ar drip i Techniquest i gymryd rhan mewn gweithdy yn ymwneud â'r thema.

Er mwyn helpu eich plentyn gofynnwn yn garedig i chi ymarfer ffurfio ac adnabod rhifau a llythrennau yn gywir yn ogystal â darllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn. Mae app Tric a Chlic yn adnodd da iawn i helpu gyda'r llythrennau ac i hybu darllen.

Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.

 

Welcome to Year 1!

smiley

Mrs N Thomas, Mrs N Lewis and Mrs E Morrison will be your teachers this year and Miss S Jones and Miss J Martin will be supporting us in class.

Our theme this term is 'Footprints'. The children have been discussing the topic and have been deciding on what they would like to learn about during the term. Firstly, we will be learning all about Dinosaurs and after that we will be learning about Space. We hope to go on a trip to Techniquest to take part in a workshop to help us learn more about outer space.

If you would like to help your child please practice recognising and forming numbers and letters correctly. The Tric a Chlic app is very good to help reinforce letter sounds.  Also please read with your child every week to increase their confidence. 

We are looking forward to a busy and exciting year ahead!.

Top