Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 2 / YEAR 2 - MISS SIONED WATKINS

Croeso mawr i chi gyd i flwyddyn dau! Rydym yn awyddus i gychwyn ar ein thema, 'Byd o waith'. Byddwn yn gweithio'n agos gyda dysgwyr blwyddyn dau wrth gynllunio a pharatoi amrywiaeth o weithgareddau.

Hoffwn fynd ar daith o gwmpas yr ardal leol er mwyn dysgu mwy am swyddi penodol.

Gofynnwn yn garedig i chi fel rhieni ddod i siarad am eich profiadau yn y byd gwaith trwy gynnal sgwrs neu weithdy gyda dysgwyr blwyddyn dau. Dewch i siarad â’r staff hoffech gyfrannu.

Ar ddiwedd y thema bydd croeso i chi ymuno gyda ni i ddysgu am swydd ddelfrydol eich plentyn a pha wybodaeth sydd wedi eu harwain at y dewis yma.

Edrychwn ymlaen at dymor prysur a hapus.

 

A very warm welcome to you all in year two. We are very keen to start our theme ‘the world of work’. We will be working closely with year two learners when planning and preparing a variety of activities.

We would like to visit our local area to learn more about particular jobs.

If you as parents or members of the family would like to share your experiences of the world of work with the year two learners by talking or hosting a workshop we’d be very grateful. Please come and talk to the staff if you’d like to contribute.

At the end of the theme we welcome you to join us to learn what is your child’s ideal occupation and what information has led them to make this choice during the term.

We look forward to a busy and happy term.

Diolch,

Staff Blwyddyn Dau. 

 

Top