Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 2 / YEAR 2 - MISS SIONED WATKINS

Tudalen Blwyddyn 2 Miss Watkins

Croeso i dudalen dosbarth Miss Watkins. Mae gennym dymor cyfan o waith cyffrous ar eich cyfer. O drafod gyda chi fel disgyblion, rydym wedi penderfynu astudio amrywiaeth o lyfrau stori y tymor hwn o dan y thema ‘Hud y Llyfrau Stori’. Rydym yn bwriadu darllen straeon amrywiol lle bydd cyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, Digidol a Chreadigol yn rheolaidd.

 

Sut gallwch helpu eich plentyn adref?

  • Darllen gyda nhw yn rheolaidd a thrafod y cynnwys
  • Sicrhau eu bod yn adnabod pob llythyren a phob rhif
  • Ymarfer cyfrif ymlaen ac yn ôl
  • Ymarfer tablau (2, 5, 10).

 

Edrychwn ymlaen at dymor prysur a chyffrous yn eich cwmni.

 

Miss Watkins’ Class Page

Welcome to Miss Watkins’ class page. We are looking forward to a busy term in your company. After a discussion with our pupils, we have decided to focus our class work on a variety of story books. Our class theme is called ‘Hud y Llyfrau Stori’ (The Magic of Story Books). We will be reading many new books and you will have the opportunity to practice your Literacy, Numeracy, Digital and Creative skills on a regular basis.

 

How to help your child at home?

  • Read with them on a regular basis and discuss the story
  • Ensure that the recognise all single + double letters and numbers
  • Practice counting forwards and backwards
  • Practice times tables (2, 5, 10).

 

Diolch

Top