Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 2 / YEAR 2 - MR LLYR HUW

Blwyddyn newydd dda i chi gyd!

Rydym yn awyddus i gychwyn ar ein thema, 'Awyr, Môr a Thir'. Byddwn yn gweithio'n agos gyda dysgwyr blwyddyn dau wrth gynllunio a pharatoi amrywiaeth o weithgareddau. Byddwn yn dysgu am nifer mawr o bethau sy'n cwmpasu'r thema gan gynnwys cerbydau a thrafnidiaeth, anifeiliaid a'u cynefinoedd a'r amgylchedd.

Hoffwn fynd ar daith i'r ardal leol er mwyn dysgu mwy.

Edrychwn ymlaen at dymor prysur a hapus.

 

Happy new year to you all!

We are very keen to start our theme ‘Sky, Sea and Land’. We will be working closely with year two learners when planning and preparing a variety of activities.

We will be learning about a variety of matters based on our theme, including vehicles and transport, animals and their habitats and the environment.

We would like to visit our local area to learn more. 

We look forward to a busy and happy term.

Diolch,

Staff Blwyddyn Dau smiley

Top