Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MISS MARGED JONES

Croeso i ddosbarth Miss Jones! Ein thema y tymor hwn yw Archarwyr! Bydd taith y tymor yn arwain at ddigwyddiad Sinema Curig lle cawn gyfle i wylio animeiddiadau ein gilydd. Ar hyd y daith, byddwn yn datblygu'n ddysgwyr uchelgeisiol a galluog trwy ddarganfod nifer o genres ysgrifennu gan gynnwys hunan bortreadau, posteri, comics ac areithiau. Yn ogystal, byddwn yn parhau i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol wrth gynllunio a chreu rhannau o wisg archarwr. Byddwn yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus wrth i ni ddysgu am gyfraniad Betty Campbell at addysg yng Nghymru fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon. Hefyd, byddwn yn datblygu ein dealltwriaeth o fod yn unigolyn iach a hyderus wrth gynllunio pryd bwyd iachus i archarwr. 

 

Bydd ein gwersi addysg gorfforol yn digwydd ar ddydd Iau felly bydd angen dod i'r ysgol mewn gwisg addas ar y dyddiau hynny.

 

Cofiwch eich bod yn newid eich pecynnau darllen yn bythefnosol!

 

 

 

Welcome to Miss Jones' class! Our topic this term is Superheroes! We will celebrate the end of our learning journey withthe Curig Cinema, where we will have the opportunity to watch our class animations! Along our learning journey, we will develop as ambitious and capable learners by learning about different genres of writing such as descriptions, posters, comics and speeches. Also, we will continue to be enterprising and creative contributors by designing and creating parts of a superhero's costume. We will be ethical and informed citizens by learning about the life of Betty Campbell, Wales' first black headteacher, as part of Black History Month. As well as this, we will develop our understanding of what it is to be a healthy and confident individual by planning a healthy meal for a superhero.

 

Our PE lessons will happen on Thursdays so please arrive at school dressed appropriately.

 

Remember, we will change our reading bags every fortnight.

 

Twitter - @MissMJones2

 

Top