Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MISS JODIE BREAKWELL

Blwyddyn newydd dda!

 

Ein thema yn ystod y Tymor yw 'y Jyngl'. 

Byddwn yn dysgu am amrywiaeth o anifeiliaid, coedwigoedd law a’r planhigion sydd i gael yn y jyngl. Byddwn yn symud yn greadigol i gerddoriaeth y jyngl gan greu caneuon ein hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o offerynnau. Byddwn yn creu cress yn ystod ein sesiynau gwyddoniaeth fel bod y plant yn deall sut mae pethau’n tyfu. Edrychwn ymlaen at ddathlu ein thema ar ddiwedd y tymor gyda’r plant a’r rhieni.

 

Edrychwn ymlaen atoch chi ddilyn ein taith ac i gael blas o ein profiadau gyda ni!

 

 

Atgof: bagiau porffor a gwisg ymarfer corf os gwelwch yn dda J

 

 

Happy New Year!

 

Our topic during this term is ‘The Jungle’.

We will be learning about a variety of different animals, rainforests and the plants that grow in the jungle. We will be creatively moving to jungle music and creating our very own songs using a variety of musical instruments. We will also be investigating how cress goes during our science sessions so the kids get a chance to see how plants grow over time. We are looking forward to celebrating our topic at the end of the term with you.

 

We’re looking forward to sharing our experiences with you as you follow our journey.

 

 

Reminder: purple bags and PE kits please J

Top