Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MISS JODIE BREAKWELL

Croeso mawr i wefan blwyddyn 3, dosbarth Miss Breakwell!

 

Mae’r flwyddyn newydd wedi dechrau yn barod, ond hoffwn ddweud pa mor gyffrous ydyn i gychwyn ar ein thema, ‘Celtiaid Cythryblus a Rhufeiniad Clyfar!’ Yn fuan, bydd y wefan yn llawn gwybodaeth a gweithgareddau cyffrous y tymor yma.

Edrychwn ymlaen at dymor prysur a hapus! Gwybodaeth ychwanegol i ddilyn.

 

 

A warm welcome to the year 3 website and Miss Breakwell’s class!

 

We are already settling into the new routine of life in year 3, but I would like to take this opportunity to say how excited we are to really start our new topic, ‘The Crazy Celts and The Crafty Romans!’ Soon, the website will be full of information and exciting activities this term.

We look forward to a busy and exciting term! Further information to follow soon.

 

 

Diolch / Thanks

Miss J Breakwell

Top