Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MR ALED WILLIAMS

Helo Pawb 

Gobeithio eich bod yn cadw yn saff ac yn aros mewn gymaint a phosibl ac yn ceisio cadw at amserlen cartref ac wedi llwyddo cwblhau rhai o'r tasgau pecyn gwaith!?

Byddaf yn gosod fidio yn fuan gyda neges fach o waith allwch gwblhau ar lein yn y dyfodol agos!

Byddwch yn amynyddegar, cadwch yn brysur wrth ddarllen lyfrau neu storiau ar lein a mwy na dim  caredig gyda aelodau eich teulu! 

STAY AT HOME - ARHOSWCH GARTREF

Hi all pupils and parents !

Hope your all ok under these testing times and keeping busy with activities at home! 

Stay safe and stay indoors as much as you can.

Will place a video soon to say hello and with links to keep you all busy - stay tuned !

Be patient , keep smiling and look after each other in your family.

 

Diolch / Thanks 

Mr Williams

Picture 1

Dosbarth Bl 3 Mr Aled Williams

Dosbarth Bl 3 Mr Aled Williams 1
Dosbarth Bl 3 Mr Aled Williams 2

 Croeso mawr i wefan Dosbarth Mr A P Williams Blwyddyn 3 !

Tymor 2 

Ein thema ar gyfer y tymor yma yw 'Y Jyngl' ac rydym yn edrych ymlaen i dymor cyffroes llawn hwyl.

Gobeithiwn ddysgu mwy am fyd y jyngl drwy astduio amrywiaeth o anifeiliaid a nodweddion y jyngl. Edrychwn ymlaen yn fuan  i ymweliad i'r llyfrgell leol i ddarganfod gwybodaeth ar ein thema a hefyd trefnu ymweliad i Sw Arch Noa. Ein bwriad yw cynnal dathliad o'r thema yn ystod y tymor ac hefyd I gynnal Gwasanaeth Ysgol erbyn y Pasg. 

Gwelir luniau o'n gweithgareddau ers dechrau'r flwyddyn!

Os hoffech drafod bywyd Blwyddyn 3 ymhelllach plis cysylltwch gyda ni yn yr ysgol.

 

A warm welcome to you all to Mr A P Williams Year 3 class's website.

Term 2 

Our theme of learning is 'The Jungle' and we are looking forward to a busy and exciting period of work.

We hope to learn more about the world of the jungle by investigating animals , properties and locations of jungles . We have arranged a visit to our local library to find out more information on the subject and intend to visit Noah's Ark Zoo. We also intend to celebrate our theme during the term and also to present a School Assembly before Easter!

Please check out some our photos since the beginning of the year.

Any queries please contact us at the school.

 

Diolch/ Thanks

Mr A Williams

Superspeech Timetable

Llyfrgell Y Barri

Llyfrgell  Y Barri 1
Llyfrgell  Y Barri 2
Llyfrgell  Y Barri 3
Llyfrgell  Y Barri 4
Llyfrgell  Y Barri 5
Llyfrgell  Y Barri 6

Ymweliad Sw Arch Noa

Ymweliad Sw Arch Noa 1
Ymweliad Sw Arch Noa 2
Ymweliad Sw Arch Noa 3
Ymweliad Sw Arch Noa 4
Ymweliad Sw Arch Noa 5
Ymweliad Sw Arch Noa 6
Ymweliad Sw Arch Noa 7
Ymweliad Sw Arch Noa 8
Ymweliad Sw Arch Noa 9
Ymweliad Sw Arch Noa 10
Ymweliad Sw Arch Noa 11
Ymweliad Sw Arch Noa 12
Ymweliad Sw Arch Noa 13
Ymweliad Sw Arch Noa 14
Ymweliad Sw Arch Noa 15
Ymweliad Sw Arch Noa 16
Ymweliad Sw Arch Noa 17
Ymweliad Sw Arch Noa 18
Ymweliad Sw Arch Noa 19
Ymweliad Sw Arch Noa 20
Ymweliad Sw Arch Noa 21
Ymweliad Sw Arch Noa 22

Disgyblion Creadigol - Gwaith Celf Y Jyngl

Disgyblion Creadigol - Gwaith Celf Y Jyngl 1
Disgyblion Creadigol - Gwaith Celf Y Jyngl 2
Disgyblion Creadigol - Gwaith Celf Y Jyngl 3

Disgo/Disco Dydd Miwsig Cymru

Disgo/Disco Dydd Miwsig Cymru 1
Disgo/Disco Dydd Miwsig Cymru 2
Disgo/Disco Dydd Miwsig Cymru 3

Gweithgareddau Tymor 1 / Activities in Term 1

Gweithgareddau Tymor 1 / Activities in Term 1 1
Gweithgareddau Tymor 1 / Activities in Term 1 2
Gweithgareddau Tymor 1 / Activities in Term 1 3

Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans

Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 1
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 2
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 3
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 4
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 5
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 6
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 7
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 8
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 9
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 10
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 11
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 12
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 13
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 14
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 15
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 16
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 17
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 18
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 19
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 20
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 21
Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans 22

cc1.MOV

Still image for this video

cc2

Still image for this video

Dysgu am adfywio'r galon / Life skills !

Dysgu am adfywio'r galon / Life skills ! 1

Jambori Yr Urdd

Jambori Yr Urdd 1
Jambori Yr Urdd 2

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week 1
Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week 2
Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week 3
Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week 4
Top