Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MR ALED WILLIAMS

 Croeso mawr i wefan Dosbarth Mr A P Williams Blwyddyn 3 !

Mae'r flwyddyn newydd wedi dechrau ond hoffwn ddweud bydd ein Gwefan yn llawn gwybodaeth yn fuan am ein gweithgareddau cyffroes y tymor yma. Rhag ofn fod y plant heb son ein thema Tymor yma yw y Celtiaid Cythryblus a Rhufeiniaid Clyfar!

Ceir rhagor o wybodaeth yn fuan.

 

A warm welcome to you all to Mr A P Williams Year 3 class's website.

We are already settling into the new routine of life in year 3 and hope to include further details as to our exciting activities in term 1.  In case they forgot to mention our theme of work this term is based on  the Crazy Celts and the Crafty  Romans! 

Further information to follow soon.

 

Diolch/ Thanks

Mr A Williams

Top