Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 3 / YEAR 3 - MR ALED WILLIAMS

Helo Pawb 

Gobeithio eich bod yn cadw yn saff ac yn aros mewn gymaint a phosibl ac yn ceisio cadw at amserlen cartref ac wedi llwyddo cwblhau rhai o'r tasgau pecyn gwaith!?

Byddaf yn gosod fidio yn fuan gyda neges fach o waith allwch gwblhau ar lein yn y dyfodol agos!

Byddwch yn amynyddegar, cadwch yn brysur wrth ddarllen lyfrau neu storiau ar lein a mwy na dim  caredig gyda aelodau eich teulu! 

STAY AT HOME - ARHOSWCH GARTREF

Hi all pupils and parents !

Hope your all ok under these testing times and keeping busy with activities at home! 

Stay safe and stay indoors as much as you can.

Will place a video soon to say hello and with links to keep you all busy - stay tuned !

Be patient , keep smiling and look after each other in your family.

 

Diolch / Thanks 

Mr Williams

Dosbarth Bl 3 Mr Aled Williams

 Croeso mawr i wefan Dosbarth Mr A P Williams Blwyddyn 3 !

Tymor 2 

Ein thema ar gyfer y tymor yma yw 'Y Jyngl' ac rydym yn edrych ymlaen i dymor cyffroes llawn hwyl.

Gobeithiwn ddysgu mwy am fyd y jyngl drwy astduio amrywiaeth o anifeiliaid a nodweddion y jyngl. Edrychwn ymlaen yn fuan  i ymweliad i'r llyfrgell leol i ddarganfod gwybodaeth ar ein thema a hefyd trefnu ymweliad i Sw Arch Noa. Ein bwriad yw cynnal dathliad o'r thema yn ystod y tymor ac hefyd I gynnal Gwasanaeth Ysgol erbyn y Pasg. 

Gwelir luniau o'n gweithgareddau ers dechrau'r flwyddyn!

Os hoffech drafod bywyd Blwyddyn 3 ymhelllach plis cysylltwch gyda ni yn yr ysgol.

 

A warm welcome to you all to Mr A P Williams Year 3 class's website.

Term 2 

Our theme of learning is 'The Jungle' and we are looking forward to a busy and exciting period of work.

We hope to learn more about the world of the jungle by investigating animals , properties and locations of jungles . We have arranged a visit to our local library to find out more information on the subject and intend to visit Noah's Ark Zoo. We also intend to celebrate our theme during the term and also to present a School Assembly before Easter!

Please check out some our photos since the beginning of the year.

Any queries please contact us at the school.

 

Diolch/ Thanks

Mr A Williams

Superspeech Timetable

Llyfrgell Y Barri

Ymweliad Sw Arch Noa

Disgyblion Creadigol - Gwaith Celf Y Jyngl

Disgo/Disco Dydd Miwsig Cymru

Gweithgareddau Tymor 1 / Activities in Term 1

Amgueddfa Sain Ffagan / Celtic Roundhouse St Ffagans

cc1.MOV

Still image for this video

cc2

Still image for this video

Dysgu am adfywio'r galon / Life skills !

Jambori Yr Urdd

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti-bullying week

Top