Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 4 / YEAR 4 - MISS BETHAN DONALDSON

Croeso i dudalen blwyddyn 4, dosbarth Miss Donaldson.

 

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau’r flwyddyn gydag ein taith  y tymor ‘Pur ddychymyg’.

Byddwn yn colli ein hun mewn straeon hudol Roald Dahl a dysgu am hanes yr awdur enwog.

 

Edrychwn ymlaen at weithio’n wyddonol fel Willy Wonka wrth ddysgu am siocled ac am hylif solid a nwy. Perfformio fel cymeriadau diddorol Roald Dahl a defnyddio ein sgiliau meddwl fel Matilda wrth ysgrifennu’n greadigol.

 

Edrychwn ymlaen atoch chi ddilyn ein taith ac i gael blas o ein profiadau gyda ni!

 

smiley

 

Welcome to years 4’s page!

 

We are very excited to start the year with our first theme, ‘Pure Imagination’.

We will lose ourselves in Roald Dahl’s magical stories and learn about the history of the famous Author.

 

We look forward to working scientifically like Willy Wonka whilst learning about chocolate and solids, liquids and gas. Performing as Roald Dahl’s interesting characters and developing our thinking skills like Matilda whilst writing creatively and exploring a range of genres.

 

We look forward to you following our journey and experiencing these exciting opportunities with us.

 

smiley

Top