Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 4 / YEAR 4 - MISS BETHAN DONALDSON

Croeso i dudalen blwyddyn 4, dosbarth Miss Donaldson.

 

Blwyddyn newydd dda!

 

Ein thema yn ystod y Tymor yw 'Tuduriaid Trachwantus'. 

Byddwn yn dysgu am hanes Harri'r VII a'i wragedd,  dysgu am fywyd a phrofiadau plant yr oes. Blasu a choginio bwydydd pobl dlawd a chyfoethog yr oes a symud yn greadigol i gerddoriaeth draddodiadol. Edrychwn ymlaen at ddathlu ein thema gan gynnal gwledd Tuduraidd ar ddiwedd y tymor.

 

Edrychwn ymlaen atoch chi ddilyn ein taith ac i gael blas o ein profiadau gyda ni!

 

Atgof

Bagiau porffor

Gwisg ymarfer corff

 

smiley

 

Welcome to years 4’s page!

 

Happy New Year!

 

Our theme this term is 'Terrible Tudors'.

We look forward to learning about the history of Henry VII and his wives, learning about the life of a Tudor child, cooking and tasting a range of foods that poor and rich Tudors would have eaten and studying Tudor music and dances. We look forward to ending our theme with a Tudor banquet arranged by the class.

We look forward to you following our journey and experiencing these exciting opportunities with us.

 

Reminder

Purple book bag

PE kit

 

smiley

Top