Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 5 / YEAR 5 - MISS HANNAH OWEN

Yn ystod yr hanner tymor nesaf mi fydd Blwyddyn 5 yn astudio'r Oes Fictoria trwy ein thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Edrychwn ymlaen at ddarganfod mwy am y pyllau glo, dyfeisiadau  pwysig a phobl enwog y cyfnod. Mi fydd gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher.

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddarllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn a chofio i ddychwelyd eich bagiau porffor.  Hefyd i ymarfer tablau mor aml a phosib.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus arall ym Mlwyddyn 5.

 

 

During the next half term, Year 5 will be studying the Victorian era through our theme 'From darkness to light.' We are looking forward to discovering more about  the coalmines, important inventions and famous people from the era. 

P.E lessons will be held every Wednesday. 

We ask kindly that you continue to read regularly with your child and return the purple book bags.  Also to practice the times tables as often as possible.

We look forward to another happy term in Year 5. 

 Croeso mawr i Flwyddyn 5. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur ac hapus wrth astudio'r thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Drwy astudio Oes Fictoria mi fyddwn yn edrych ar y pyllau glo, enwogion yr oes, dyfeisiadau a llawer mwy. Mi fyddwn yn gwahodd rhieni i fewn ar ddiwedd y tymor i'n Amgueddfa Fyw, lle fydd plant wedi gwisgo fel un o enwogion yr adeg ac yn rhannu gwybodaeth am y person yma gyda chi. Hefyd rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at ein wythnos preswyl yn Llangrannog. 

 

A very warm welcome to Year 5. We are looking forward to a busy and happy term whilst studying the topic 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Through studying the Victorian Era we will be looking at coal mines, famous people from the era, inventions and much more. We will be inviting you, the parents, in for a live museum where the children will dress up as a famous Victorian and share information about the person with you all. Also, we are looking forward to our residential week in Llangrannog. 

 

Gwersi Ymarfer Corff - Dydd Llun a dydd Iau. 

PE Lessons - Monday and Thursday. 

Top