Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 5 / YEAR 5 - MR MATHEW PRICE

 Croeso mawr i Flwyddyn 5. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur ac hapus wrth astudio'r thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Drwy astudio Oes Fictoria mi fyddwn yn edrych ar y pyllau glo, enwogion yr oes, dyfeisiadau a llawer mwy. Mi fyddwn yn gwahodd rhieni i fewn ar ddiwedd y tymor i'n Amgueddfa Fyw, lle fydd plant wedi gwisgo fel un o enwogion yr adeg ac yn rhannu gwybodaeth am y person yma gyda chi. Hefyd rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at ein wythnos preswyl yn Llangrannog. 

 

A very warm welcome to Year 5. We are looking forward to a busy and happy term whilst studying the topic 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Through studying the Victorian Era we will be looking at coal mines, famous people from the era, inventions and much more. We will be inviting you, the parents, in for a live museum where the children will dress up as a famous Victorian and share information about the person with you all. Also, we are looking forward to our residential week in Llangrannog. 

 

Gwersi Ymarfer Corff - Dydd Llun a dydd Iau. 

PE Lessons - Monday and Thursday. 

Top