Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 5 / YEAR 5 - MR MATHEW PRICE

Blwyddyn Newydd Dda

Yn ystod Tymor 2 mi fydd Blwyddyn 5 yn astudio'r Gofod trwy ein thema 'Ymysg y Ser.' Edrychwn ymlaen at ddarganfod mwy am y byd o'n cwmpas, y planedau a llawer mwy.  Mi fyddwn yn mynd ar ymweliad i Techniquest yn mis Ionawr i ddysgu mwy am y thema arbennig yma. 

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddarllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn ac i ymarfer tablau mor aml a phosib.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus arall ym mlwyddyn 5.

 

Happy New Year

During the Spring Term, Year 5 will be studying space through our theme 'Amongst the Stars.' We are looking forward to discovering more about the world around us, the planets and much more.  We will be visiting Techniquest in January to learn more about this exciting topic. 

We ask kindly that you continue to read regularly with your child and practice the times tables as often as possible.

We look forward to another happy term in Year 5.

 Croeso mawr i Flwyddyn 5. Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur ac hapus wrth astudio'r thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Drwy astudio Oes Fictoria mi fyddwn yn edrych ar y pyllau glo, enwogion yr oes, dyfeisiadau a llawer mwy. Mi fyddwn yn gwahodd rhieni i fewn ar ddiwedd y tymor i'n Amgueddfa Fyw, lle fydd plant wedi gwisgo fel un o enwogion yr adeg ac yn rhannu gwybodaeth am y person yma gyda chi. Hefyd rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at ein wythnos preswyl yn Llangrannog. 

 

A very warm welcome to Year 5. We are looking forward to a busy and happy term whilst studying the topic 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Through studying the Victorian Era we will be looking at coal mines, famous people from the era, inventions and much more. We will be inviting you, the parents, in for a live museum where the children will dress up as a famous Victorian and share information about the person with you all. Also, we are looking forward to our residential week in Llangrannog. 

 

Gwersi Ymarfer Corff - Dydd Llun a dydd Iau. 

PE Lessons - Monday and Thursday. 

Top