Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 5 / YEAR 5 - MRS SIAN JONES

Blwyddyn Newydd Dda

Yn ystod Tymor 2 mi fydd Blwyddyn 5 yn astudio'r Gofod trwy ein thema 'Ymysg y Ser.' Edrychwn ymlaen at ddarganfod mwy am y byd o'n cwmpas, y planedau a llawer mwy.  Mi fyddwn yn mynd ar ymweliad i Techniquest yn mis Ionawr i ddysgu mwy am y thema arbennig yma. 

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddarllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn ac i ymarfer tablau mor aml a phosib.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus arall ym Mlwyddyn 5.

 

Happy New Year

During the Spring Term, Year 5 will be studying space through our theme 'Amongst the Stars.' We are looking forward to discovering more about the world around us, the planets and much more.  We will be visiting Techniquest in January to learn more about this exciting topic. 

We ask kindly that you continue to read regularly with your child and practice the times tables as often as possible.

We look forward to another happy term in Year 5. 

Top