Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 5 / YEAR 5 - MRS SIAN JONES

 

Yn ystod yr hanner tymor nesaf mi fydd Blwyddyn 5 yn astudio'r Oes Fictoria trwy ein thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni.' Edrychwn ymlaen at ddarganfod mwy am y pyllau glo, dyfeisiadau  pwysig a phobl enwog y cyfnod. Mi fydd gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher.

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddarllen yn rheolaidd gyda'ch plentyn a chofio i ddychwelyd eich bagiau porffor.  Hefyd i ymarfer tablau mor aml a phosib.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus arall ym Mlwyddyn 5.

 

 

During the next half term, Year 5 will be studying the Victorian era through our theme 'From darkness to light.' We are looking forward to discovering more about  the coalmines, important inventions and famous people from the era. 

P.E lessons will be held every Wednesday. 

We ask kindly that you continue to read regularly with your child and return the purple book bags.  Also to practice the times tables as often as possible.

We look forward to another happy term in Year 5. 

Top