Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 6 / YEAR 6 - MISS NIA DAVIES

Croeso i flwyddyn 6. Edrychwn ymlaen at gael blwyddyn hwylus, llawn brwdfrydedd, llwyddiannus a gwaith caled. Ein thema ar gyfer tymor 2 yw ‘ Y Byd yn Brwydro’. Bydd y plant yn derbyn y cyfle i arwain eu dysgu wrth weithio at nod y thema sef diwrnod faciwi yn yr ysgol. Yma, bydd y plant yn derbyn y cyfle i gael blâs ar fywyd faciwi yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cofiwch gefnogi’ch plentyn eleni trwy ymarfer ei m/fathemateg pen (tablau 2-12) a darllen ei ll/lyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at addysgu’r plant gan sicrhau fod pob un ohonynt yn hapus, yn mwynhau’r ysgol a'u bod yn cyrraedd eu llawn botensial. Mae blwyddyn 6 yn un brysur tu hwnt ac edrychwn ymlaen at weld y plant yn blodeuo wrth gwrdd â ffrindiau newydd o ysgolion y Fro yn ystod diwrnodau ‘pontio’ Ysgol Bro Morgannwg.

 

Welcome to year 6. We look forward to a fun, enthusiastic, hardworking and successful year. This term, our theme will be ‘Y Byd yn Brwydro’. The children will have the opportunity to lead their learning whilst working towards the aim of the theme which is an evacuee day in school. Here, there will be an abundance of activities for the children to experience life as an evacuee during World War 2.  It is vital that you support your child in any way possible, through practising their mental Mathematics (tables 2-12), or by supervising your child when reading in both English and Welsh. We are looking forward to teaching your child and ensuring that they enjoy, are happy and reach their full potential in school. We look forward to guiding the children through their transition period as they have the opportunities to meet new friends during termly activities in Ysgol Bro Morgannwg.

Top