Menu

Ysgol Sant Curig

BLWYDDYN 6 / YEAR 6 - MISS NIA DAVIES

Croeso i flwyddyn 6. Edrychwn ymlaen at gael blwyddyn hwylus, llawn brwdfrydedd, llwyddiannus a gwaith caled. Ein thema cychwynol yw ‘Byd y Bêl’. Bydd y plant yn derbyn y cyfle i arwain eu dysgu wrth weithio  at nod y thema sef gŵyl rygbi. Man hyn, mi fydd amryw o weithgareddau i chi fwynhau gyda’ch plentyn. Mi fydd mwy o wybodaeth i ddilyn. Cofiwch gefnogi’ch plentyn eleni trwy ymarfer ei m/fathemateg pen (tablau 2-12) a darllen ei ll/lyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at addysgu’r plant gan sicrhau fod pob un ohonynt yn hapus, yn mwynhau’r ysgol a'u bod yn cyrraedd eu llawn botensial. Mae blwyddyn 6 yn un brysur tu hwnt ac edrychwn ymlaen at weld y plant yn blodeuo wrth gwrdd â ffrindiau newydd o ysgolion y Fro yn ystod diwrnodau ‘pontio’ Ysgol Bro Morgannwg.

 

Welcome to year 6. We look forward to a fun, enthusiastic, hard working and successful year. This term, our theme will be ‘Byd y Bêl’. The children will have the opportunity to lead their learning whilst working towards the aim of organising their own Rugby Festival. Here, there will be an abundance of activities for you to enjoy as parents with your children. More information on this to follow.  It is vital that you support your child in any way possible, through practising their mental Mathematics (tables 2-12), or by supervising your child when reading in both English and Welsh. We are looking forward to teaching your child and ensuring that they enjoy, are happy and reach their full potential in school. We look forward to guiding the children through their transition period as they have the opportunities to meet new friends during termly activities in Ysgol Bro Morgannwg.

Top