Menu

Ysgol Sant Curig

DERBYN / RECEPTION - MISS AMY WITHEY

Croeso Mawr i'r Dosbarth Derbyn.

Mae yna 28 o ddisgyblion yn y dosbarth ac mae Miss Withey, Mrs Bowen a Mrs Willicombe yma i helpu.

 

Tymor 2.    Croeso nol ar ôl y gwyliau Nadolig.
Tymor yma byddwn yn gorffen ein Thema Doniau'r Derbyn gyda pherfformiadau i'n rhieni.
Bydd Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi gyda ni ar Ddydd Gwener y 28ain o Chwefror.  

Dewch i ymuno a ni am 9.20yb yn y Neuadd.

Ar ôl hanner tymor Chwefror fe fyddwn yn dathlu Thema Gymreig.
Bydd nosweithiau rhieni, disgos a gwahanol ddathliadau yn digwydd yn ystod y tymor.

 

Mae Miss Sparks hefyd nol o gyfnod Mamolaeth ac yma yn cynorthwyo ni yn ein dosbarth.

 

Term 2.  Welcome back after the Christmas holidays.

This term we will be finishing our theme 'The greatest Showman' with a performance to our parents.

We will also be doing a assembly to celebrate St David's Day on Friday the 28th of February at 9.20am in the school hall.  Please come and join us.

 

After half term our theme will be 'Wales'.  There will also be parents evening, Disco's and many more celebrations during the term.

I would like to welcome back Miss Sparkes who has returned to us following maternity leave.

Ymweliad cyffrous gan Pudsey / An exciting visit from Pudsey!

Rydym ni i gyd wedi ymgartrefu ac yn hapus yn y dosbarth Derbyn / We have all settled and are happy in the Reception class.

Gwaith Cartref Gwyliau'r Nadolig / Christmas Holiday Homework

Gwaith Cartref Hanner Tymor yr Hydref / Autumn Half term Homework

Top