Menu

Ysgol Sant Curig

DERBYN / RECEPTION - MISS AMY WITHEY

Croeso Mawr i'r Dosbarth Derbyn.

Mae yna 30 o ddisgyblion yn y dosbarth ac mae Miss Withey, Miss Ncholas,  Miss Sparkes, Miss Burns, Mrs Hart a Miss Willicombe yma i helpu.

 

Ymweliad cyffrous gan Pudsey / An exciting visit from Pudsey!

Rydym ni i gyd wedi ymgartrefu ac yn hapus yn y dosbarth Derbyn / We have all settled and are happy in the Reception class.

Gwaith Cartref Gwyliau'r Nadolig / Christmas Holiday Homework

Gwaith Cartref Hanner Tymor yr Hydref / Autumn Half term Homework

Top