Menu

Ysgol Sant Curig

DERBYN / RECEPTION - MISS SIAN NICHOLAS

 

 

Croeso Mawr i'r Dosbarth Derbyn.

Mae yna 30 o ddisgyblion yn y dosbarth ac mae Miss Nicholas, Miss Withey, Miss Burns, Miss Sparkes, Mrs Hart a Miss Willicombe yma i helpu.

 

Tymor 1

Ein thema y tymor yma yw 'Doniau'r Derbyn'.  Byddwn yn trafod diddordebau a sgiliau'r plant   wink

 

Pethau pwysig i'w gofio

  • Mae Ymarfer corff ar Ddydd Mercher ac mae'r plant yn gwisgo'r gwisg i'r ysgol am y diwrnod.
  • Bydd Tasg cartref i'w gwblhau ar Teams ar Hwb
  • Pan fyddwn yn coginio, rhown wybod i chi o flaen llaw rhag ofn bod alergedd.
  • Bydd pecyn porffor yn cynnwys tasg darllen yn dod adref bob yn ail Dydd Llun, i ddechrau ar ol hanner tymor

 

Edrychwn ymlaen at dymor prysur, hapussmileyyes

Cofiwch i ddilyn ni ar drydar.

 

Welcome to our Reception Class.

 

There are 28 pupils in our class, and Miss Nicholas, Miss Withey, Miss Burns, Miss Sparkes, Mrs Hart and Miss Willacombe are here to help.

 

Our theme this term is 'The greatest Showman'.  We will be discussing out talents and practicing skills.

 

Important things to remember

  • Our PE lessons are on a Wednesday.  The children are asked to wear their kit to school.
  • Home activity tasks will be set on Teams on Hwb.
  • Purple book bags containing a reading/literacy activity will be send out every other Monday, starting after half term.
  • When the children participate in a cooking activity, parents will be informed before hand incase of any allergies .

 

We look forward to a busy, happy term.   smiley

 

Please follow us on Twitter to see pictures and activities!

Mwynhau dysgu darllen gyda'n ffrindiau ym mlwyddyn 2 / Enjoying learning to read with our friends in year 2.

Ymweliad cyffrous gan Pudsey / An exciting visit from Pudsey!

Dysgu Sgiliau Achub Bywyd gyda Calonnau Cymru! / Learning Life Saving Skills with Welsh Hearts!

Rydym ni wedi ymgartrefu ac yn hapus yn y dosbarth Derbyn / We have all setlled and are happy in the Reception class.

Gwaith Cartref Gwyliau'r Nadolig / Christmas Holiday Homework

Gwaith Cartref Hanner Tymor yr Hydref / Autumn Half Term Homework

Top