Menu

Ysgol Sant Curig

DERBYN / RECEPTION - MISS HANNAH SAAR

 

 

Croeso Mawr i'r Dosbarth Derbyn.

Mae yna 28 o ddisgyblion yn y dosbarth ac mae Miss Saar,  Mrs Willacombe a Mrs Bowen yma i helpu.

 

Tymor 2.    Croeso nol ar ôl y gwyliau Nadolig.
Tymor yma byddwn yn gorffen ein Thema Doniau'r Derbyn gyda pherfformiadau i'n rhieni.
Bydd Gwasanaeth Dydd Gŵyl Dewi gyda ni ar Ddydd Gwener y 27ain o Chwefror.  

Dewch i ymuno a ni am 9.20yb yn y Neuadd.

Ar ôl hanner tymor Chwefror fe fyddwn yn dathlu Thema Gymreig.
Bydd nosweithiau rhieni, disgos a gwahanol ddathliadau yn digwydd yn ystod y tymor.

 

 

Term 2.  Welcome back after the Christmas holidays.

This term we will be finishing our theme 'The greatest Showman' with a performance to our parents.

We will also be doing a assembly to celebrate St David's Day on Friday the 27th of February at 9.20am in the school hall.  Please come and join us.

 

After half term our theme will be 'Wales'.  There will also be parents evening, Disco's and many more celebrations during the term.

 

 

 

Tymor 1

Ein thema y tymor yma yw 'Doniau'r Derbyn'.  Fe fyddwn yn cael ymweliad gan syrcas lle byddwn yn dysgu sgiliau newydd.  Byddwn yn dangos ein talentau gyda dathliad mawr i rieni ar ddiwedd y tymor.   wink

 

Pethau pwysig i'w gofio

  • Mae Ymarfer corff ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener.  Gallwn gadael eich gwisg ar y bachyn yn yr ysgol am yr hanner tymor.
  • Bydd Tasg cartref i'w gwblhau yn dod adref ar Ddydd Mercher, i'w ddychwelyd ar y Dydd Llun ganlynol.
  • Pan fyddwn yn coginio, rhown wybod i chi o flaen llaw rhag ofn bod alergedd.
  • Bydd pecyn porffor yn cynnwys tasg darllen yn dod adref ar Ddydd Gwener, i'w ddychwelyd ar Ddydd Mercher.
  •  Gofynnwn yn garedig am bunt yr wythnos ar gyfer ffrwyth.

 

Edrychwn ymlaen at dymor prysur, hapussmileyyes

Cofiwch i ddilyn ni ar drydar.

 

Welcome to our Reception Class.

 

There are 28 pupils in our class, and Miss Saar, Mrs Willacombe and Mrs Bowen are here to help.

 

Our theme this term is 'The greatest Showman'.  We will be having a visit from a circus act,  where we will have the opportunity to learn fun new skills.  Our  talents and work will be celebrated at the end of the year with a party/show with our parents.

 

Important things to remember

  • Our PE lessons are on a Wednesday and a friday.  The children are able to leave their kits in school during the half term.
  • Home activity tasks will be set on a Wednesday and we ask for them to be returned on the following Monday.
  • Purple book bags containing a reading/literacy activity will be send out on a Friday, and are to be returned to school on the following Wednesday.
  • When the children participate in a cooking activity, parents will be informed before hand incase of any allergies .
  • We ask kindly for a pound a week towards fruit.

 

We look foward to a busy, happy term.   smiley

 

Please follow us on Twitter to see pictures and activities!

Mwynhau dysgu darllen gyda'n ffrindiau ym mlwyddyn 2 / Enjoying learning to read with our friends in year 2.

Ymweliad cyffrous gan Pudsey / An exciting visit from Pudsey!

Dysgu Sgiliau Achub Bywyd gyda Calonnau Cymru! / Learning Life Saving Skills with Welsh Hearts!

Rydym ni wedi ymgartrefu ac yn hapus yn y dosbarth Derbyn / We have all setlled and are happy in the Reception class.

Gwaith Cartref Gwyliau'r Nadolig / Christmas Holiday Homework

Gwaith Cartref Hanner Tymor yr Hydref / Autumn Half Term Homework

Top