Menu

Ysgol Sant Curig

MEITHRIN / NURSERY - MRS CATHRYN JONES

Croeso i'r Meithrin!

Mae Mrs C Jones, Miss L Richards, Miss K Press, Mrs H Ruck a Miss B Williams yma i helpu.

 

Mae Meithrin bore am 9.00 yb nes 11.30 yb

Mae Meithrin prynhawn am 12.45yp nes 3.15yp.

 

Ein thema y tymor yma yw 'Ein byd bach ni a lliwiau'

Byddwn yn cael diwrnodau lliw yn ystod yr wythnosau nesaf lle fydd eich plant yn gwisgo lliwiau gwahanol ac fe fydd gwahoddiad i rieni ymuno.

 

smileylaugh

 

Welcome to our Nursery!

Mrs C Jones, Miss L RIchards, Miss K Press, Mrs H Ruck are all here to help.

 

Morning nursery is 9.00am until 11.30am

Afternoon Nursery is 12.45pm until 3.15pm.

 

Our Theme this term is ' 'Our little world and it's colours'

We will be holding numerous coloured days where the children will come dressed in a specific colour and there will be an invitation to parents to join us.

 

smileylaugh

Top