Menu

Ysgol Sant Curig

Headteacher's Welcome

Headteacher's Welcome

‘Tyfwn Ar Ein Taith’ Rhown gyfle i bawb; I lwyddo mewn awyrgylch hapus a diogel I wireddu’r freuddwyd o Gymry dwyieithog. Croeso i Ysgol Gymraeg Sant Curig! Lleolir yr ysgol ynghanol tref Y Barri ym Mro Morgannwg. Rydym yn ysgol hapus a chroesawgar sydd a’i chalon yn y gymuned. Datblygwn ein disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol, galluog, hyderus a’n ddinasyddion fyd eang. Rydym yn ymfalchio yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn drwy’r ysgol. Ac yn yr un modd, rydym hefyd yn ymfalchio yn yr awyrgylch gyfeillgar a gofalgar sydd bob amser i’w weld. Mae Lles disgyblion yn ganolbwynt i bob peth da sy’n digwydd yma yn Sant Curig. Mae llawer o ymwelwyr i’r ysgol yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Rydym yn gwerthfawrogi pob disgybl ac yn credu y dylai eu hamser yn yr Ysgol fod yn werthfawr ac yn fythgofiadwy. ‘Tyfwn Ar Ein Taith’ (We Grow On Our Journey) We give each child the opportunity; To succeed in a happy and safe environment

Learn More
Attendance
  • Year 1
  • Year 2
  • Year 3
Whole School 0
  • Year 4
  • Year 5
  • Year 6

Top