Menu

Ysgol Sant Curig

999 - Y Gwasanaeth Ambiwlans / The Ambulance Service

Cafodd Bl 4 gyflwyniad hynod o ddiddorol bore 'ma gyda Mr Griffiths (tad Steffan) sydd yn gweithio i'r Gwasanaeth Ambiwlans. Fe ddysgom pa gamau i ddilyn mewn argyfwng meddygol ac sut efallai y medrwn achub bywyd person sydd yn sal. Roedd cael ymarfer y dechneg o 'CPR' ar y modelau yn brofiad gwych !! Cofiwch roi y magnedau ar eich oergell/rhewgell yn eich cartrefi! A diolch enfawr i Mr Jenkins!

Year 4 recieved a very interesting and useful presentation this morning from Mr Griffiths (Steffan's Dad) who works for the Ambulance Service. We learned what steps to take in a medical emergency and how to contact the emergency services. We also learned the steps of how to do the  CPR technique on the dummies which was a very useful experience! Remember to put the magnet on your fridge/freezer at home. A BIG thankyou to Mr Jenkins for taking time out to come and talk to us!!!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Top