Menu

Ysgol Sant Curig

999 - Y Gwasanaeth Ambiwlans / The Ambulance Service

Cafodd Bl 4 gyflwyniad hynod o ddiddorol bore 'ma gyda Mr Griffiths (tad Steffan) sydd yn gweithio i'r Gwasanaeth Ambiwlans. Fe ddysgom pa gamau i ddilyn mewn argyfwng meddygol ac sut efallai y medrwn achub bywyd person sydd yn sal. Roedd cael ymarfer y dechneg o 'CPR' ar y modelau yn brofiad gwych !! Cofiwch roi y magnedau ar eich oergell/rhewgell yn eich cartrefi! A diolch enfawr i Mr Jenkins!

Year 4 recieved a very interesting and useful presentation this morning from Mr Griffiths (Steffan's Dad) who works for the Ambulance Service. We learned what steps to take in a medical emergency and how to contact the emergency services. We also learned the steps of how to do the  CPR technique on the dummies which was a very useful experience! Remember to put the magnet on your fridge/freezer at home. A BIG thankyou to Mr Jenkins for taking time out to come and talk to us!!!

Top