Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Mrs E Morrison a Mrs L Weighell

Blwyddyn Newydd Dda a Chroeso i dudalen y Dosbarth Derbyn!
Miss Lewis, Mrs Morrison a Mrs Weighell  yw'r athrawon a Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones a Miss Richards sydd yn cynorthwyo. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur a hapus yn y Dosbarth Derbyn.
Fe fyddwn yn brysur yn dysgu sut i adnabod a ffurfio  llythrennau a rhifau ac fe fyddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg.
Ein thema'r tymor yma yw 'O Bengwiniaid Bach i Ddeinosoriaid Mawr!' ac fe fyddwn yn dysgu yn y dosbarth ac yn yr awyr agored.
Gofynnwn yn garedig i chi anfon dillad ymarfer corff i’r ysgol gydag enwau’r plant arnynt yn ogystal â £1 ar gyfer llaeth a ffrwyth pob wythnos.
Diolch yn fawr

Happy New Year and Welcome to another busy term!
Miss Lewis, Mrs Morrison and Mrs Weighell are the teachers and Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones and Miss Richards are our hardworking learning support assistants. We are all looking forward to a busy and happy year.
We will be leaning to recognise and form letters as well as numbers and we will be doing everything in Welsh.


Our theme this term is "From tiny penguins to giant dinosaurs!" and we will be learning in the outdoors as well as in the classroom.
We kindly ask you to send a P.E kit into school with your child’s name on every item of clothing and footwear and also a contribution of £1 for fruit and milk every week.
Thank you