Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - Miss Gruffudd

Croeso i ddosbarth blwyddyn 4 Miss Gruffudd. Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni. Byddwn yn astudio'r Rhufeiniaid am y tro cyntaf, yn dysgu am y corff a sut i gadw'n iach ac yn parhau i wneud Geirio Gwych a Big Writing.  Ar ddydd Gwener, edrychwn ymlaen i gwblhau prosiectau Iaith ar Waith.   

 Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eich tablau a gwneud eich Gwaith Cartref ar amser.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb! 

Welcome to Miss Gruffudd's Year 4 class. We have an exciting year ahead of us.  We will be studying the Romans for the first time, as well as learning about the human body and how to keep healthy.  We will continue with Big Writing and Geirio Gwych, and enjoy our 'Iaith ar Waith' projects on Fridays. 

Remember to work with your child by reading on a weekly basis, practicing tables and doing your homework on time.
We look forward to a busy and exciting year.

Top