Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn / Reception - Mrs D Jones / Mrs L Delve

Dosbarth Derbyn!
                                                                                        
 
Mae Mrs Jones, Mrs Delve, Mrs M.Jones a Mrs Ruck yn fwynhau blwyddyn llawn o hwyl a sbri gyda'r plant! 
  

Mae'r flwyddyn hon yn prysur dod i ben ond mae gennym ddigon o amser eto i ymarfer rhifedd a llythrennedd a bydd y pecynnau darllen yn dod adref yn fuan!     
                                                         
Rydym eisoes yn gweithio'n galed iawn ar ein thema Cylch bywyd ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ein thema Pobl sy'n ein helpu.     

Rydym yn gyffrous iawn i fynd ar wibdaith i gorsaf dan y Barri ar Fai y 10fed.
                                                                
                                                                                                                               
                                                                         The Reception Class!
                                                                                         
 
                       Mrs Jones, Mrs Delve, Mrs M.Jones and Mrs Ruck are enjoying a fun filled year with the children!
                                                                            

This year is quickly coming to an end, but we have plenty of time to practise our literacy and numeracy skills and the reading packs will be coming home soon!

We are currently working hard on our Life cycles theme and are looking forward to starting our theme of People who help us. 

We are all very excited to go on our first class trip to Barry Fire Station on May 10th.