Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn / Reception - Mrs D Jones / Mrs L Delve

Dosbarth Derbyn!
                                                                                        
 
Mae Mrs Jones, Mrs Delve, Mrs M.Jones a Mrs Ruck yn fwynhau blwyddyn llawn o hwyl a sbri gyda'r plant! 
  

Mae'r flwyddyn hon yn prysur dod i ben ond mae gennym ddigon o amser eto i ymarfer rhifedd a llythrennedd a bydd y pecynnau darllen yn dod adref yn fuan!     
                                                         
Rydym eisoes yn gweithio'n galed iawn ar ein thema Cylch bywyd ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ein thema Pobl sy'n ein helpu.     

Rydym yn gyffrous iawn i fynd ar wibdaith i gorsaf dan y Barri ar Fai y 10fed.
                                                                
                                                                                                                               
                                                                         The Reception Class!
                                                                                         
 
                       Mrs Jones, Mrs Delve, Mrs M.Jones and Mrs Ruck are enjoying a fun filled year with the children!
                                                                            

This year is quickly coming to an end, but we have plenty of time to practise our literacy and numeracy skills and the reading packs will be coming home soon!

We are currently working hard on our Life cycles theme and are looking forward to starting our theme of People who help us. 

We are all very excited to go on our first class trip to Barry Fire Station on May 10th. 
 
 
Picture 1 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 2 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 3 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 4 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 5 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 6 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 7 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 8 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 9 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 10 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 11 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 12 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 13 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 14 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 15 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 16 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 17 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 18 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 19 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 20 Ymweliad y nyrs - Druan a Rylee!
Picture 21 Ymweliad y nyrs - Druan a Josh!
Picture 22 Ymweliad y nyrs - Druan a Faith!
Picture 23 Ymweliad y nyrs - Druan a Ruby!
Picture 24 Diogelwch y ffordd
Picture 25 Diogelwch y ffordd
Picture 26 Diogelwch y ffordd
Picture 27 Diogelwch y ffordd
Picture 28 Diogelwch y ffordd
Picture 29 Diogelwch y ffordd
Picture 30 Libby a'i mam - Y Nyrs.
Picture 31 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 32 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 33 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 34 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 35 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 36 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 37 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 38 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 39 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 40 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 41 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 42 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 43 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 44 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 45 Disgo
Picture 46 Disgo
Picture 47 Disgo
Picture 48 Disgo
Picture 49 Disgo
Picture 50 Disgo
Picture 51 Disgo
Picture 52 Disgo
Picture 53 Disgo
Picture 54 Disgo
Picture 55 Disgo
Picture 56 Disgo
Picture 57 Disgo
Picture 58 Disgo
Picture 59 Disgo
Picture 60 Disgo
Picture 61 Disgo
Picture 62 Disgo
Picture 63 Disgo
Picture 64 Disgo
Picture 65 Disgo
Picture 66 Disgo
Picture 67 Disgo
Picture 68 Disgo
Picture 69 Disgo
Picture 70 Disgo
Picture 71 Disgo
Picture 72 Disgo
Picture 73 Disgo
Picture 74 Disgo
Picture 75 Disgo
Picture 76 Disgo
Picture 77 Disgo
Picture 78 Disgo
Picture 79 Disgo
Picture 80 Disgo
Picture 81 Disgo
Picture 82 Disgo
Picture 83 Disgo
Picture 84 Disgo
Picture 85 Disgo
Picture 86 Disgo
Picture 87 Disgo
Picture 88 Disgo
Picture 89 Disgo
Picture 90 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 91 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 92 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 93 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 94 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 95 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 96 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 97 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 98 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 99 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 100 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 101 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 102 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 103 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 104 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 105 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 106 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 107 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 108 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 109 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 110 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 111 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 112 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 113 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 114 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 115 Dathlu Diwrnod Ewrop
Picture 116 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 117 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 118 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 119 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 120 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 121 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 122 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 123 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 124 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 125 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 126 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 127 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 128 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 129 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 130 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 131 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 132 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 133 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 134 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 135 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 136 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 137 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 138 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 139 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 140 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 141 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 142 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 143 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 144 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 145 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 146 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 147 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 148 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 149 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 150 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 151 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 152 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 153 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 154 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 155 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 156 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 157 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 158 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 159 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 160 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 161 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 162 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 163 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 164 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 165 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 166 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 167 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 168 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 169 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 170 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 171 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 172 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 173 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 174 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 175 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 176 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 177 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 178 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 179 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 180 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 181 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 182 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 183 Mwynhau ffrwythau fel y lindysyn llwglyd iawn!
Picture 184 Ser Tymor y Gwanwyn/Stars of Spring Term
Picture 185 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 186 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 187 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 188 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 189 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 190 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 191 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 192 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 193 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 194 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 195 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 196 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 197 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 198 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 199 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 200 Dawnsio gwerin
Picture 201 Dawnsio gwerin
Picture 202 Dawnsio gwerin
Picture 203 Gwneud cawl cennin
Picture 204 Gwneud cawl cennin
Picture 205 Gwneud cawl cennin
Picture 206 Gwneud cawl cennin
Picture 207 Gwneud cawl cennin
Picture 208 Gwneud cawl cennin
Picture 209 Gwneud cawl cennin
Picture 210 Gwneud cawl cennin
Picture 211 Gwneud cawl cennin
Picture 212 Gwneud cawl cennin
Picture 213 Gwneud cawl cennin
Picture 214 Gwneud cawl cennin
Picture 215 Gwneud cawl cennin
Picture 216 Gwneud cawl cennin
Picture 217 Gwneud cawl cennin
Picture 218 Gwneud cawl cennin
Picture 219 Gwneud cawl cennin
Picture 220 Gwneud cawl cennin
Picture 221 Gwneud cawl cennin
Picture 222 Gwneud cawl cennin
Picture 223 Gwneud cawl cennin
Picture 224 Gwneud cawl cennin
Picture 225 Gwneud cawl cennin
Picture 226 Gwneud cawl cennin
Picture 227 Gwneud cawl cennin
Picture 228 Gwneud cawl cennin
Picture 229 Gwneud cawl cennin
Picture 230 Gwneud cawl cennin
Picture 231 Gwneud cawl cennin
Picture 232 Gwneud cawl cennin
Picture 233 Gwneud cawl cennin
Picture 234 Gwneud cawl cennin
Picture 235 Gwneud cawl cennin
Picture 236 Gwneud cawl cennin
Picture 237
Picture 238
Picture 239
Picture 240
Picture 241
Picture 242
Picture 243
Picture 244
Picture 245
Picture 246
Picture 247
Picture 248
Picture 249
Picture 250
Picture 251
Picture 252
Picture 253 Coginio a bwyta crempogau. Mmm blasus!
Picture 254
Picture 255
Picture 256
Picture 257
Picture 258
Picture 259
Picture 260
Picture 261
Picture 262
Picture 263
Picture 264 Diwrnod Y Llyfr
Picture 265
Picture 266
Picture 267
Picture 268 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 269 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 270 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 271 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 272 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 273 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 274 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 275 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 276 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 277 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 278 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 279 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 280 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 281 Rhoi bwyd i'r adar
Picture 282 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 283 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 284 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 285 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 286 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 287 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 288 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 289 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 290 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 291 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 292 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 293 Mwynhau yn eira!
Picture 294 Mwynhau yn eira!
Picture 295 Mwynhau yn eira!
Picture 296 Mwynhau yn eira!
Picture 297 Mwynhau yn eira!
Picture 298 Mwynhau yn eira!
Picture 299 Mwynhau yn eira!
Picture 300 Mwynhau yn eira!
Picture 301 Mwynhau yn eira!
Picture 302 Mwynhau yn eira!
Picture 303 Mwynhau yn eira!
Picture 304 Mwynhau yn eira!
Picture 305 Mwynhau yn eira!
Picture 306 Mwynhau yn eira!
Picture 307 Mwynhau yn eira!
Picture 308 Mwynhau yn eira!
Picture 309 Mwynhau yn eira!
Picture 310 Mwynhau yn eira!
Picture 311 Mwynhau yn eira!
Picture 312 Mwynhau yn eira!
Picture 313 Mwynhau yn eira!
Picture 314 Mwynhau yn eira!
Picture 315 Mwynhau yn eira!
Picture 316 Mwynhau yn eira!
Picture 317 Mwynhau yn eira!
Picture 318 Mwynhau yn eira!
Picture 319 Mwynhau yn eira!
Picture 320 Mwynhau yn eira!
Picture 321 Mwynhau yn eira!
Picture 322 Mwynhau yn eira!
Picture 323 Mwynhau yn eira!
Picture 324 Mwynhau yn eira!
Picture 325 Mwynhau yn eira!
Picture 326 Mwynhau yn eira!
Picture 327 Mwynhau yn eira!
Picture 328 Mwynhau yn eira!
Picture 329 Mwynhau yn eira!
Picture 330 Mwynhau yn eira!
Picture 331 Mwynhau yn eira!
Picture 332 Mwynhau yn eira!
Picture 333 Mwynhau yn eira!
Picture 334 Mwynhau yn eira!
Picture 335 Mwynhau yn eira!
Picture 336 Mwynhau yn eira!
Picture 337 Mwynhau yn eira!
Picture 338 Mwynhau yn eira!
Picture 339 Mi welais Jac-y-do
Picture 340 Dau gi bach
Picture 341 Tri broga boliog braf
Picture 342 Pum crocodeil
Picture 343 Hickory dickory dock
Picture 344 Mae gen i dipyn o dy bach twt
Picture 345 1,2,3,4,5
Picture 346 Five little speckled frogs
Picture 347 Incy wincy spider
Picture 348 Heads and shoulders, knees and toes
Picture 349
Picture 350
Picture 351
Picture 352
Picture 353 Dewi y Mochyn Cwta
Picture 354
Picture 355
Picture 356
Picture 357
Picture 358
Picture 359
Picture 360
Picture 361
Top