Menu

Ysgol Sant Curig

Gwasanaeth / Assembly Bl / Yr 2

Dyma ni yn cyflwyno ein gwasanaeth ar gyfer y Cynhaeaf eleni.
This is us presenting our Assembly this year. Out theme was the Harvest Festival.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Top