Menu

Ysgol Sant Curig

Year 1 / Blwyddyn 1 - Miss H. Saar

Croeso i Flwyddyn 1 Miss Saar!
Welcome to Year 1 Miss Saar!

Croeso!

Rydym yn ddosbarth o blant hapus a chwilfrydig. Mae Miss Sparks a Miss Jones yn gweithio gyda ni er mwyn gwella ein sgiliau darllen, ysgrifennu a Mathemateg - rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth. 

Bum yn lwcus eleni i ymweld a Sain Ffagan - Amgueddfa Werin Cymru er mwyn cymryd rhan yn Niwrnod Golch Beti Bwt. Edrychwch ar y lluniau isod i weld ein waith caled yn golchi blwmers Mam-gu!
 

Ambell beth i’w gofio:


*Byddwn yn casglu arian Ffrwyth a Llaeth yn wythnosol.
*Bydd gwaith cartref neu llyfrau darllen yn cael ei dosbarthu i bawb bob prynhawn Dydd Gwener,  
  i’w dychwelyd i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

Os oes unrhyw newidiadau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi gwybod i chi.


Cofiwch gysylltu â’r ysgol os oes unrhyw broblem! 

Hwyl am y tro! 
Miss Saar 


Welcome!

We are a happy and inquisitive class of children. Miss Sparks and Miss Jones work with us to improve our reading, writing and Maths skills - we are very grateful for their help!

We have been very lucky this year to have visited St Fagans - National History Museum and to participate in Beti Bwt's Wash Day. Take a look at the pictures below to see us working hard washing Mam-gu's blumers! 

A few things to remember:

*Fruit and milk money needs be paid weekly.
*Homework or Reading Books will be sent home on Fridays with everyone, these should be returned on Monday
  morning.

We'll try our best to let you know if there are any changes!

Bye for now,
Miss Saar 

Top