Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/6 / Year 5/6 - Miss N Davies

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 a 6 Miss Davies. Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni. Llangrannog ac Antur Abernant, dysgu am yr Ail Ryfel Byd, Geirio Gwych a Big Writing a Phrosiectau dydd Gwener. Bydd blwyddyn 6 yn ymweld â Bro Morgannwg am y tro cyntaf. Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eich tablau a gwneud eich Gwaith Cartref ar amser.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn lewyrchus iawn.

Welcome to Miss Davies' year 5 and 6 class. We have an exciting year ahead of us. Llangrannog and Antur Abernant, learning about the Second World War, Big Writing and Geirio Gwych and our Friday Projects. Year 6 will be visiting Bro Morgannwg for the first time. Remember to work with you child by reading on a weekly basis, practicing tables and doing your homework on time.
We look forward to a very successful year.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21 Ser Tymor y Gwanwyn/Spring Term Stars
Top