Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweliad Heddwraig Warner i'r dosbarth / PC Warner's visit to our classroom

Daeth y Plismones Warner i siarad gyda ni heddiw i sgwrsio a thrafod am effeithiau a pheryglon bwlio yn ein bywydau. Yn ffodus  i ni, nid yw bwlio yn bodoli yn ein dosbarth ond roedd ganddi wybodaeth  i'n helpu ddelio gyda'r mater pe byddem yn eu brofi unai yn y dosbarth/ysgol neu tu allan i fywyd ysgol. Cawsom cyngor da. Diolch iddi!
PC Warner came to visit today and spoke to us about the effects and the dangers of bullying in all aspects of our lives, which we may come across. We are lucky that bullying does not exist in our class but she was able to provide us all with the advice and skills to deal with the issue either inside or outside school.Thanks PC Warner!
Top