Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs N Thomas

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Mrs Thomas!
 

Mrs Thomas yw ein hathrawes, Mrs Jenkins a Miss Carter yw ein cynorthwywyr.  Mae 28 ohonom yn y dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus, prysur a chyffrous.

Yn ystod tymor y Gwanwyn, fe fyddwn yn astudio’r llyfr Aeth Mam-gu i'r Farchnad ac yn dilyn y thema Teithio o gwmpas y byd ar garped hyd. Bydd cyfleoedd ar gael i ni i 'ymweld' a gwledydd ar draws y byd, astudio mapiau, edrych ar grefyddau'r byd, dysgu cyfarchion mewn ieithoedd gwahanol a blasu bwydydd tramor!  Ar ôl gwrando ar ein syniadau, mae Mrs Thomas a Mrs Jenkins yn awyddus i’n helpu ni i greu ardal chwarae rôl Y Carped Hyd.  Os os gennych syniadau neu adnoddau i’n helpu, fe fyddwn yn ddiolchgar iawn i’w derbyn.  Dewch yn ôl i weld lluniau o’n ardaloedd cyn hir!

Mae angen dillad ymarfer corff ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau.

 

Welcome to Mrs Thomas’ Year 1 page!

Mrs Thomas is our class teacher and we are very lucky to have Mrs Jenkins and Miss Carter helping us.  There are 28 of us in the class and we are looking forward to a happy, busy and exciting year.

During the Spring Term, we will be studying the book Aeth Mam-gu i'r Farchnad and following the theme Travelling around the world on a magic carpet.  We will have the opportunity to 'visit' different countries, study maps, look at different world religions and learn greetings in different languages and try foreign food.  After listening to our ideas, Mrs Thomas, Mrs Jenkins and Miss Carter are very keen to develop our role play area into a Magic Carpet.  If you have any ideas or resources that could be of help please share them with us.  Keep an eye on our page as we will upload pictures of our new learning areas shortly.

We need to remember our PE kit for our Physical Education lessons every week on Tuesday and Thursdays.

Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwallt berw! Cress hair!
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Gwneud bara / making bread
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Helfa yn yr ardd wyllt.
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddoniaeth blasus!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Gwyddonwyr bach ni!
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf newid lliw blodyn
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Arbrawf arnofio/suddo
Sioe Wyddoniaeth
Sioe Wyddoniaeth
Sioe Wyddoniaeth
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Plannu Berwr
Nad fi'n angof
Helfa blodau
Blodyn Petiwnia
Helfa blodau
Helfa blodau
Llygad y dydd
Arogli Lafant
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Wyt ti'n hoffi menyn?!
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Chwythu cloc Dant y Llew
Helfa blodau
Helfa blodau
Pansi
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Helfa blodau
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Helfa Wyau Pasg
Awstralia
Awstralia
Mecsico
Mecsico
Mecsico
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Rwsia
Tseina
Tseina
Tseina
Tseina
Tseina
Tseina
Tseina
Tseina
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Ffrainc
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Brwsio Dannedd
Brwsio Dannedd
Brwsio Dannedd
Brwsio Dannedd
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Dawns y Dail
Top