Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs N Thomas

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Mrs Thomas!
 

Mrs Thomas yw ein hathrawes, Mrs Jenkins a Miss Carter yw ein cynorthwywyr.  Mae 28 ohonom yn y dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus, prysur a chyffrous.

Yn ystod tymor y Gwanwyn, fe fyddwn yn astudio’r llyfr Aeth Mam-gu i'r Farchnad ac yn dilyn y thema Teithio o gwmpas y byd ar garped hyd. Bydd cyfleoedd ar gael i ni i 'ymweld' a gwledydd ar draws y byd, astudio mapiau, edrych ar grefyddau'r byd, dysgu cyfarchion mewn ieithoedd gwahanol a blasu bwydydd tramor!  Ar ôl gwrando ar ein syniadau, mae Mrs Thomas a Mrs Jenkins yn awyddus i’n helpu ni i greu ardal chwarae rôl Y Carped Hyd.  Os os gennych syniadau neu adnoddau i’n helpu, fe fyddwn yn ddiolchgar iawn i’w derbyn.  Dewch yn ôl i weld lluniau o’n ardaloedd cyn hir!

Mae angen dillad ymarfer corff ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau.

 

Welcome to Mrs Thomas’ Year 1 page!

Mrs Thomas is our class teacher and we are very lucky to have Mrs Jenkins and Miss Carter helping us.  There are 28 of us in the class and we are looking forward to a happy, busy and exciting year.

During the Spring Term, we will be studying the book Aeth Mam-gu i'r Farchnad and following the theme Travelling around the world on a magic carpet.  We will have the opportunity to 'visit' different countries, study maps, look at different world religions and learn greetings in different languages and try foreign food.  After listening to our ideas, Mrs Thomas, Mrs Jenkins and Miss Carter are very keen to develop our role play area into a Magic Carpet.  If you have any ideas or resources that could be of help please share them with us.  Keep an eye on our page as we will upload pictures of our new learning areas shortly.

We need to remember our PE kit for our Physical Education lessons every week on Tuesday and Thursdays.

Picture 1 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 2 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 3 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 4 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 5 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 6 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 7 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 8 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 9 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 10 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 11 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 12 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 13 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 14 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 15 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 16 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 17 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 18 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 19 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 20 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 21 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 22 Gwallt berw! Cress hair!
Picture 23 Gwneud bara / making bread
Picture 24 Gwneud bara / making bread
Picture 25 Gwneud bara / making bread
Picture 26 Gwneud bara / making bread
Picture 27 Gwneud bara / making bread
Picture 28 Gwneud bara / making bread
Picture 29 Gwneud bara / making bread
Picture 30 Gwneud bara / making bread
Picture 31 Gwneud bara / making bread
Picture 32 Gwneud bara / making bread
Picture 33 Gwneud bara / making bread
Picture 34 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 35 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 36 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 37 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 38 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 39 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 40 Helfa yn yr ardd wyllt.
Picture 41 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 42 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 43 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 44 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 45 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 46 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 47 Gwyddoniaeth blasus!
Picture 48
Picture 49
Picture 50 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 51 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 52 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 53 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 54 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 55 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 56 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 57 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 58 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 59 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 60 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 61 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 62 Gwyddonwyr bach ni!
Picture 63 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 64 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 65 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 66 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 67 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 68 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 69 Arbrawf newid lliw blodyn
Picture 70 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 71 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 72 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 73 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 74 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 75 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 76 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 77 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 78 Arbrawf arnofio/suddo
Picture 79 Sioe Wyddoniaeth
Picture 80 Sioe Wyddoniaeth
Picture 81 Sioe Wyddoniaeth
Picture 82 Ffrwydro!
Picture 83 Ffrwydro!
Picture 84 Ffrwydro!
Picture 85 Ffrwydro!
Picture 86 Ffrwydro!
Picture 87 Ffrwydro!
Picture 88 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 89 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 90 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 91 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 92 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 93 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 94 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 95 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 96 Plannu Berwr
Picture 97 Plannu Berwr
Picture 98 Plannu Berwr
Picture 99 Plannu Berwr
Picture 100 Plannu Berwr
Picture 101 Plannu Berwr
Picture 102 Plannu Berwr
Picture 103 Plannu Berwr
Picture 104 Plannu Berwr
Picture 105 Plannu Berwr
Picture 106 Plannu Berwr
Picture 107 Plannu Berwr
Picture 108 Plannu Berwr
Picture 109 Plannu Berwr
Picture 110 Plannu Berwr
Picture 111 Plannu Berwr
Picture 112 Plannu Berwr
Picture 113 Plannu Berwr
Picture 114 Plannu Berwr
Picture 115 Plannu Berwr
Picture 116 Nad fi'n angof
Picture 117 Helfa blodau
Picture 118 Blodyn Petiwnia
Picture 119 Helfa blodau
Picture 120 Helfa blodau
Picture 121 Llygad y dydd
Picture 122 Arogli Lafant
Picture 123 Helfa blodau
Picture 124 Helfa blodau
Picture 125 Helfa blodau
Picture 126 Wyt ti'n hoffi menyn?!
Picture 127 Helfa blodau
Picture 128 Helfa blodau
Picture 129 Helfa blodau
Picture 130 Helfa blodau
Picture 131 Helfa blodau
Picture 132 Chwythu cloc Dant y Llew
Picture 133 Helfa blodau
Picture 134 Helfa blodau
Picture 135 Pansi
Picture 136 Helfa blodau
Picture 137 Helfa blodau
Picture 138 Helfa blodau
Picture 139 Helfa blodau
Picture 140
Picture 141
Picture 142
Picture 143
Picture 144
Picture 145
Picture 146
Picture 147
Picture 148
Picture 149
Picture 150
Picture 151
Picture 152
Picture 153
Picture 154
Picture 155
Picture 156
Picture 157
Picture 158
Picture 159
Picture 160
Picture 161
Picture 162
Picture 163 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 164 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 165 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 166 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 167 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 168 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 169 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 170 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 171 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 172 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 173 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 174 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 175 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 176 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 177 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 178 Dathlu Gwasanaeth Ewyllys Da
Picture 179 Helfa Wyau Pasg
Picture 180 Helfa Wyau Pasg
Picture 181 Helfa Wyau Pasg
Picture 182 Helfa Wyau Pasg
Picture 183 Helfa Wyau Pasg
Picture 184 Helfa Wyau Pasg
Picture 185 Helfa Wyau Pasg
Picture 186 Helfa Wyau Pasg
Picture 187 Helfa Wyau Pasg
Picture 188 Awstralia
Picture 189 Awstralia
Picture 190
Picture 191 Mecsico
Picture 192 Mecsico
Picture 193 Mecsico
Picture 194 Cymru
Picture 195 Cymru
Picture 196 Cymru
Picture 197 Cymru
Picture 198 Cymru
Picture 199 Cymru
Picture 200 Cymru
Picture 201 Cymru
Picture 202 Cymru
Picture 203 Cymru
Picture 204 Cymru
Picture 205 Cymru
Picture 206 Cymru
Picture 207 Cymru
Picture 208 Cymru
Picture 209 Cymru
Picture 210 Rwsia
Picture 211 Rwsia
Picture 212 Rwsia
Picture 213 Rwsia
Picture 214 Rwsia
Picture 215 Rwsia
Picture 216 Rwsia
Picture 217 Rwsia
Picture 218 Rwsia
Picture 219 Rwsia
Picture 220 Rwsia
Picture 221 Rwsia
Picture 222 Rwsia
Picture 223 Rwsia
Picture 224 Rwsia
Picture 225 Rwsia
Picture 226 Rwsia
Picture 227 Rwsia
Picture 228 Rwsia
Picture 229 Tseina
Picture 230 Tseina
Picture 231 Tseina
Picture 232 Tseina
Picture 233 Tseina
Picture 234 Tseina
Picture 235 Tseina
Picture 236 Tseina
Picture 237 Ffrainc
Picture 238 Ffrainc
Picture 239 Ffrainc
Picture 240 Ffrainc
Picture 241 Ffrainc
Picture 242 Ffrainc
Picture 243 Ffrainc
Picture 244 Ffrainc
Picture 245 Ffrainc
Picture 246 Ffrainc
Picture 247 Ffrainc
Picture 248
Picture 249
Picture 250
Picture 251
Picture 252
Picture 253
Picture 254 Garddio
Picture 255 Garddio
Picture 256 Garddio
Picture 257 Garddio
Picture 258 Garddio
Picture 259 Garddio
Picture 260 Garddio
Picture 261 Garddio
Picture 262 Garddio
Picture 263 Garddio
Picture 264 Garddio
Picture 265 Garddio
Picture 266 Garddio
Picture 267 Garddio
Picture 268 Garddio
Picture 269 Garddio
Picture 270 Garddio
Picture 271 Garddio
Picture 272 Garddio
Picture 273 Garddio
Picture 274
Picture 275
Picture 276
Picture 277
Picture 278
Picture 279
Picture 280
Picture 281
Picture 282
Picture 283
Picture 284
Picture 285
Picture 286
Picture 287
Picture 288
Picture 289
Picture 290
Picture 291
Picture 292
Picture 293 Brwsio Dannedd
Picture 294 Brwsio Dannedd
Picture 295 Brwsio Dannedd
Picture 296 Brwsio Dannedd
Picture 297
Picture 298
Picture 299
Picture 300
Picture 301
Picture 302
Picture 303 Dawns y Dail
Picture 304 Dawns y Dail
Picture 305 Dawns y Dail
Picture 306 Dawns y Dail
Picture 307 Dawns y Dail
Picture 308 Dawns y Dail
Picture 309 Dawns y Dail
Top