Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - NICOLA THOMAS

Croeso i Flwyddyn 1
Miss Williams
Tymor 3
 
Mae tymor yr haf wedi cyrraedd ac mae blwyddyn un wedi bod yn brysur iawn yn penderfynu a chynllunio beth hoffwn ddysgu am ein thema newydd ‘Hwyl yr Haf’. Mae ein cornel chwarae rôl wedi newid i mewn i siop hufen iâ. Mae Mrs Jenkins a Mrs Willicombe wedi bod wrthi’n newid y gornel chwarae rôl yn ein hystafell brysur i mewn i long môr ladron. "Argggghhh!" 

 

Penderfynodd blwyddyn un, hoffwn ddysgu am dyfiant blodau a phlanhigion.
Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw flodau neu blanhigion sydd gennych chi ar gyfer ein gardd ym mlwyddyn un.

Byddwn hefyd yn dysgu am ailgylchu yn ein hardal leol. Cawn gyfle i greu hufen ia iachus gan ddysgu am hylif yn ymdoddi a rhewi. Mi fyddwn yn penodi diwrnod er mwyn fynd ar daith ar lan y môr er mwyn creu celf allan o ddeunyddiau naturiol a welwn ar y traeth.
 

Mi fydd mabolgampau yn ystod yr wythnosau nesaf                          
ac mi fydd Gwasanaeth blwyddyn un yn cael ei gynnal ar 19/5/17

 

Dewch i ymuno yn yr hwyl

 

Mae angen dillad ymarfer corff ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. 


Pob hwyl
 

Staff Blwyddyn 1

****************************************************

Welcome to Year 1
Miss Williams
Term 3
 

The summer term has arrived, and year one have been very busy deciding and planning what they would like to learn in our new theme ‘Fun in the sun’. Our role play corner in our classroom has changed in to an ice cream parlour and seaside gift shop. Mrs Jenkins and Mrs Willicombe have been extremely busy transforming our role play corner in our busy room in to a pirate ship.
"Arrrrggg!" 

Year one have decided that they would like to learn about how plants and flowers grow. We would appreciate any spare plants and flowers that are no longer wanted in order to plant them in our garden.

 

We will also be learning about recycling in our local area. Year one are looking forward to making their own healthy ice cream and planning their own science experiment on how certain liquids melt and freeze. We are looking forward to taking a trip down to the seaside in order to design our own beach art out of natural materials.

 

Please remember Sports day is around the corner
and year one’s class assembly will be held on 19/5/17

 

Come and join the fun
 

Remember that our PE sessions are on Tuesday and Wednesday.
Please don't forget your kit.
 

Best wishes

 

Year one staff

Picture 1 lluniau addysg gorfforol
Picture 2 lluniau addysg gorfforol
Picture 3 lluniau addysg gorfforol
Picture 4 lluniau addysg gorfforol
Picture 5 lluniau addysg gorfforol
Picture 6 lluniau addysg gorfforol
Picture 7 lluniau addysg gorfforol
Picture 8 lluniau addysg gorfforol
Picture 9 lluniau addysg gorfforol
Picture 10 lluniau addysg gorfforol
Picture 11 lluniau addysg gorfforol
Picture 12 O Gwmpas y Byd
Picture 13 O Gwmpas y Byd
Picture 14 O Gwmpas y Byd
Picture 15 O Gwmpas y Byd
Picture 16 O Gwmpas y Byd
Picture 17 O Gwmpas y Byd
Picture 18 O Gwmpas y Byd
Picture 19 O Gwmpas y Byd
Picture 20 O Gwmpas y Byd
Picture 21 O Gwmpas y Byd
Picture 22 O Gwmpas y Byd
Picture 23 O Gwmpas y Byd
Picture 24 O Gwmpas y Byd
Picture 25 O Gwmpas y Byd
Picture 26 Siapau
Picture 27 Siapau
Picture 28 Siapau
Picture 29 Siapau
Picture 30 Siapau
Picture 31 Siapau
Picture 32 Siapau
Picture 33 Siapau
Picture 34 Siapau
Picture 35 Siapau
Picture 36 Siapau
Picture 37 Siapau
Picture 38 Siapau
Picture 39 Siapau
Picture 40 Siapau
Picture 41 Siapau
Picture 42 Siapau
Picture 43 Siapau
Picture 44 Siapau
Picture 45 Siapau
Picture 46 Siapau
Picture 47 Siapau
Picture 48 Siapau
Picture 49 Siapau
Picture 50 Siapau
Picture 51 Siapau
Picture 52 Siapau
Picture 53 Siapau
Picture 54 Siapau
Picture 55 Siapau
Picture 56 Cadw'n iach
Picture 57 Cadw'n iach
Picture 58 Cadw'n iach
Picture 59 Cadw'n iach
Picture 60 Cadw'n iach
Picture 61 Cadw'n iach
Picture 62 Cadw'n iach
Picture 63 Cadw'n iach
Picture 64 Cadw'n iach
Picture 65 Cadw'n iach
Picture 66 Picasso ipads
Picture 67 Picasso ipads
Picture 68 Picasso ipads
Picture 69 Picasso ipads
Picture 70 Picasso ipads
Picture 71 Picasso ipads
Picture 72 Picasso ipads
Picture 73 Picasso ipads
Picture 74 Picasso ipads
Picture 75 Picasso ipads
Picture 76 Picasso ipads
Picture 77 Picasso ipads
Picture 78 Picasso ipads
Picture 79 Castell neidio
Picture 80 Castell neidio
Picture 81 Castell neidio
Picture 82 Castell neidio
Picture 83 Castell neidio
Picture 84 Castell neidio
Picture 85 Castell neidio
Picture 86 Castell neidio
Picture 87 Castell neidio
Picture 88 Castell neidio
Picture 89 Ymarfer Corff
Picture 90 Ymarfer Corff
Picture 91 Ymarfer Corff
Picture 92 Ymarfer Corff
Picture 93 Ymarfer Corff
Picture 94 Mor Ladron
Picture 95 Mor Ladron
Picture 96 Mor Ladron
Picture 97 Mor Ladron
Picture 98 Mor Ladron
Picture 99 Mor Ladron
Picture 100 Mor Ladron
Picture 101 Mor Ladron
Picture 102 Mor Ladron
Picture 103 Mor Ladron
Picture 104 Mor Ladron
Picture 105 Mor Ladron
Picture 106 Mor Ladron
Picture 107 Mor Ladron
Picture 108 Mor Ladron
Picture 109 Mor Ladron
Picture 110 Mor Ladron
Picture 111 Mor Ladron
Picture 112 Gemau
Picture 113 Gemau
Picture 114 Gemau
Picture 115 Gemau
Picture 116 Ioga
Picture 117 Ioga
Picture 118 Ioga
Picture 119 Ioga
Picture 120 Ioga
Picture 121 Ioga
Picture 122 Ioga
Picture 123 Ioga
Picture 124
Picture 125
Picture 126
Picture 127 Elen Benfelen
Picture 128 Elen Benfelen
Picture 129 Elen Benfelen
Picture 130 Elen Benfelen
Picture 131 Elen Benfelen
Picture 132 Elen Benfelen
Picture 133 Elen Benfelen
Picture 134 Elen Benfelen
Picture 135 Geirio Gwych
Picture 136 Geirio Gwych
Picture 137 Elen Benfelen
Picture 138 Elen Benfelen
Picture 139 Elen Benfelen
Picture 140 Elen Benfelen
Picture 141 Elen Benfelen
Picture 142 Elen Benfelen
Picture 143 Elen Benfelen
Picture 144 Elen Benfelen
Picture 145 Elen Benfelen
Picture 146 Elen Benfelen
Top