Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - NICOLA THOMAS

Croeso i Flwyddyn 1
Miss Williams
Tymor 3
 
Mae tymor yr haf wedi cyrraedd ac mae blwyddyn un wedi bod yn brysur iawn yn penderfynu a chynllunio beth hoffwn ddysgu am ein thema newydd ‘Hwyl yr Haf’. Mae ein cornel chwarae rôl wedi newid i mewn i siop hufen iâ. Mae Mrs Jenkins a Mrs Willicombe wedi bod wrthi’n newid y gornel chwarae rôl yn ein hystafell brysur i mewn i long môr ladron. "Argggghhh!" 

 

Penderfynodd blwyddyn un, hoffwn ddysgu am dyfiant blodau a phlanhigion.
Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw flodau neu blanhigion sydd gennych chi ar gyfer ein gardd ym mlwyddyn un.

Byddwn hefyd yn dysgu am ailgylchu yn ein hardal leol. Cawn gyfle i greu hufen ia iachus gan ddysgu am hylif yn ymdoddi a rhewi. Mi fyddwn yn penodi diwrnod er mwyn fynd ar daith ar lan y môr er mwyn creu celf allan o ddeunyddiau naturiol a welwn ar y traeth.
 

Mi fydd mabolgampau yn ystod yr wythnosau nesaf                          
ac mi fydd Gwasanaeth blwyddyn un yn cael ei gynnal ar 19/5/17

 

Dewch i ymuno yn yr hwyl

 

Mae angen dillad ymarfer corff ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. 


Pob hwyl
 

Staff Blwyddyn 1

****************************************************

Welcome to Year 1
Miss Williams
Term 3
 

The summer term has arrived, and year one have been very busy deciding and planning what they would like to learn in our new theme ‘Fun in the sun’. Our role play corner in our classroom has changed in to an ice cream parlour and seaside gift shop. Mrs Jenkins and Mrs Willicombe have been extremely busy transforming our role play corner in our busy room in to a pirate ship.
"Arrrrggg!" 

Year one have decided that they would like to learn about how plants and flowers grow. We would appreciate any spare plants and flowers that are no longer wanted in order to plant them in our garden.

 

We will also be learning about recycling in our local area. Year one are looking forward to making their own healthy ice cream and planning their own science experiment on how certain liquids melt and freeze. We are looking forward to taking a trip down to the seaside in order to design our own beach art out of natural materials.

 

Please remember Sports day is around the corner
and year one’s class assembly will be held on 19/5/17

 

Come and join the fun
 

Remember that our PE sessions are on Tuesday and Wednesday.
Please don't forget your kit.
 

Best wishes

 

Year one staff

Top