Menu

Ysgol Sant Curig

Ffrindiau/ Friends

Ffrindiau
Mae'r ffrindiau yn cynnwys 30 o blant o flynyddoedd 5 a 6 sydd wedi derbyn swyddi ar ôl ymgeisio a chymerid rhan mewn gyfweliad.

Mae'r ffrindiau yn gosod offer chwarae allan amser cinio ac yn edrych ar ôl parthoedd arbennig, drwy sicrhau bod y plant yn ddiogel ac yn trin offer yn gywir.

Rydym wedi prynnu llawer o offer yn ddiweddar diolch i haelioni'r CRhaFf.

Friends

Friends consists of 30 children from years 5 and 6 that have accepted jobs after applying and attending an interview.

They are responsible for placing play equipment out during dinner time and looking after various zones on the playground, whilst ensuring the safety of all pupils and the safe use of equipment.

We have recently bought a lot of new equipment thanks to the generosity of the PTFA.
Top