Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - RHODRI JONES / LISA WEIGHELL

Croeso i Flwyddyn 4

 

Mr R Jones/Mrs L Weighell
Tymor 2

 
Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw ‘Ar y bws – teithio’. Fel rhan o’r thema byddwn yn astudio ystod eang o waith yn seiliedig ar deithio. Yn cyd-blethu â’r thema byddwn yn parhau i gwblhau tasgau Geirio Gwych a Big Writing yn wythnosol gan astudio genres diddorol. Drwy gydol y tymor byddwn yn defnyddio’n sgiliau Rhifedd a Llythrennedd ar draws y cwricwlwm.
 
Sut i helpu eich plentyn
  • Darllen gyda nhw yn ddyddiol.
  • Sicrhau eu bod yn gwybod eu tablau lluosi.
  • Sicrhau eu bod yn dod â dillad ymarfer corff i’r ysgol (trowsus byr du a chrys-t gwyn) ar ddydd Llun a dydd Mercher.
 
Edrychaf ymlaen at dymor hapus yn eich cwmni.
 

****************************

Welcome to Year 4
Mr R Jones/Mrs L Weighell
Term 2


During this term our theme will be ‘On the bus – travel’. As part of our class theme, we’ll be studying a variety of topics based on travelling. We’ll be continuing to complete our Geirio Gwych and Big Writing tasks based on our theme including interesting genres. Throughout the term, we’ll be using our Literacy and Numeracy skills across the curriculum.
 
How you can help your child.
  • Read with them on a daily basis.
  • Ensure that they know their times tables.
  • Ensure that they bring their PE kit (black shorts and white top) to school on Mondays and Wednesdays. 

I look forward to a happy term in your company.
Top