Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - RHODRI JONES / LISA WEIGHELL

Croeso i Flwyddyn 4

 

Mr R Jones/Mrs L Weighell
Tymor 2

 
Ein thema ar gyfer y tymor hwn yw ‘Ar y bws – teithio’. Fel rhan o’r thema byddwn yn astudio ystod eang o waith yn seiliedig ar deithio. Yn cyd-blethu â’r thema byddwn yn parhau i gwblhau tasgau Geirio Gwych a Big Writing yn wythnosol gan astudio genres diddorol. Drwy gydol y tymor byddwn yn defnyddio’n sgiliau Rhifedd a Llythrennedd ar draws y cwricwlwm.
 
Sut i helpu eich plentyn
  • Darllen gyda nhw yn ddyddiol.
  • Sicrhau eu bod yn gwybod eu tablau lluosi.
  • Sicrhau eu bod yn dod â dillad ymarfer corff i’r ysgol (trowsus byr du a chrys-t gwyn) ar ddydd Llun a dydd Mercher.
 
Edrychaf ymlaen at dymor hapus yn eich cwmni.
 

****************************

Welcome to Year 4
Mr R Jones/Mrs L Weighell
Term 2


During this term our theme will be ‘On the bus – travel’. As part of our class theme, we’ll be studying a variety of topics based on travelling. We’ll be continuing to complete our Geirio Gwych and Big Writing tasks based on our theme including interesting genres. Throughout the term, we’ll be using our Literacy and Numeracy skills across the curriculum.
 
How you can help your child.
  • Read with them on a daily basis.
  • Ensure that they know their times tables.
  • Ensure that they bring their PE kit (black shorts and white top) to school on Mondays and Wednesdays. 

I look forward to a happy term in your company.
Picture 1 Trip Llundain/London Trip!
Picture 2 Trip Llundain/London Trip!
Picture 3 Trip Llundain/London Trip!
Picture 4 Trip Llundain/London Trip!
Picture 5 Trip Llundain/London Trip!
Picture 6 Trip Llundain/London Trip!
Picture 7 Trip Llundain/London Trip!
Picture 8 Trip Llundain/London Trip!
Picture 9 Trip Llundain/London Trip!
Picture 10 Trip Llundain/London Trip!
Picture 11 Trip Llundain/London Trip!
Picture 12 Trip Llundain/London Trip!
Picture 13 Trip Llundain/London Trip!
Picture 14 Trip Llundain/London Trip!
Picture 15 Trip Llundain/London Trip!
Picture 16 Trip Llundain/London Trip!
Picture 17 Trip Llundain/London Trip!
Picture 18 Trip Llundain/London Trip!
Picture 19 Trip Llundain/London Trip!
Picture 20 Trip Llundain/London Trip!
Picture 21 Trip Llundain/London Trip!
Picture 22 Trip Llundain/London Trip!
Picture 23 Trip Llundain/London Trip!
Picture 24 Trip Llundain/London Trip!
Picture 25 Trip Llundain/London Trip!
Picture 26 Trip Llundain/London Trip!
Picture 27 Trip Llundain/London Trip!
Picture 28 Trip Llundain/London Trip!
Picture 29 Trip Llundain/London Trip!
Picture 30 Trip Llundain/London Trip!
Picture 31 Trip Llundain/London Trip!
Picture 32 Trip Llundain/London Trip!
Picture 33 Trip Llundain/London Trip!
Picture 34 Trip Llundain/London Trip!
Picture 35 Trip Llundain/London Trip!
Picture 36 Trip Llundain/London Trip!
Picture 37 Trip Llundain/London Trip!
Picture 38 Trip Llundain/London Trip!
Picture 39 Trip Llundain/London Trip!
Picture 40 Trip Llundain/London Trip!
Picture 41 Trip Llundain/London Trip!
Picture 42 Trip Llundain/London Trip!
Picture 43 Trip Llundain/London Trip!
Picture 44 Trip Llundain/London Trip!
Picture 45 Trip Llundain/London Trip!
Picture 46 Trip Llundain/London Trip!
Picture 47 Trip Llundain/London Trip!
Picture 48 Trip Llundain/London Trip!
Picture 49 Trip Llundain/London Trip!
Picture 50 Trip Llundain/London Trip!
Picture 51 Trip Llundain/London Trip!
Picture 52 Trip Llundain/London Trip!
Picture 53 Trip Llundain/London Trip!
Picture 54 Trip Llundain/London Trip!
Picture 55 Trip Llundain/London Trip!
Picture 56 Trip Llundain/London Trip!
Picture 57 Trip Llundain/London Trip!
Picture 58 Trip Llundain/London Trip!
Picture 59 Trip Llundain/London Trip!
Picture 60 Trip Llundain/London Trip!
Picture 61 Trip Llundain/London Trip!
Picture 62 Trip Llundain/London Trip!
Picture 63 Trip Llundain/London Trip!
Picture 64 Trip Llundain/London Trip!
Picture 65 Trip Llundain/London Trip!
Picture 66 Trip Llundain/London Trip!
Picture 67 Trip Llundain/London Trip!
Picture 68 Trip Llundain/London Trip!
Picture 69 Trip Llundain/London Trip!
Picture 70 Trip Llundain/London Trip!
Picture 71 Trip Llundain/London Trip!
Picture 72 Trip Llundain/London Trip!
Picture 73 Trip Llundain/London Trip!
Picture 74 Lluniau Tymor 1
Picture 75 Lluniau Tymor 1
Picture 76 Lluniau Tymor 1
Picture 77 Lluniau Tymor 1
Picture 78 Lluniau Tymor 1
Picture 79 Lluniau Tymor 1
Picture 80 Lluniau Tymor 1
Picture 81 Lluniau Tymor 1
Picture 82 Lluniau Tymor 1
Picture 83 Lluniau Tymor 1
Picture 84 Lluniau Tymor 1
Picture 85 Lluniau Tymor 1
Picture 86 Lluniau Tymor 1
Picture 87 Lluniau Tymor 1
Picture 88 Lluniau Tymor 1
Picture 89 Lluniau Tymor 1
Picture 90 Lluniau Tymor 1
Picture 91 Lluniau Tymor 1
Picture 92 Lluniau Tymor 1
Picture 93 Lluniau Tymor 1
Picture 94 Lluniau Tymor 1
Picture 95 Lluniau Tymor 1
Picture 96 Lluniau Tymor 1
Picture 97 Lluniau Tymor 1
Picture 98 Lluniau Tymor 1
Picture 99 Lluniau Tymor 1
Picture 100 Lluniau Tymor 1
Picture 101 Lluniau Tymor 1
Top