Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Miss N Lewis

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.!
Miss Lewis, Mrs Morrison a Mrs Weighell  yw'r athrawon a Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones, Miss Martin a Miss Richards sydd yn cynorthwyo. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at dymor prysur a hapus yn y Dosbarth Derbyn.
Fe fyddwn yn parhau i ddysgu sut i adnabod a ffurfio  llythrennau a rhifau ac fe fyddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg. Fe fyddwn hefyd yn dysgu sut i ddarllen ag ysgrifennu geiriau a brawddegau syml.
Ein thema'r tymor yma yw 'O bengwiniaid bach i ddeinosoriaid enfawr'ac rydym yn edrych ymlaen i wneud arbrofion diddorol gyda rhew a dysgu am fywyd deinosoriaid.

Gofynnwn yn garedig i chi anfon dillad ymarfer corff i’r ysgol gydag enwau’r plant arnynt yn ogystal â £1 ar gyfer llaeth a ffrwyth pob wythnos.
Diolch yn fawr

Welcome to the Reception class!
Miss Lewis, Mrs Morrison and Mrs Weighell are the teachers and Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones, Miss Martin and Miss Richards are our hardworking learning support assistants. We are all looking forward to another busy and happy term.
We will be continuing to learn our letter sounds as well as recognising and forming letters and numbers . We will be doing everything in Welsh. 
During the term we will be starting to read and spell simple words as well as writing simple sentences.
Our theme this term is 'From tiny penguins to enormous dinosaurs' and we look forward to conducting interesting science experiments with ice and to learn about the life of dinosaurs. 
We kindly ask you to send a P.E kit into school with your child’s name on every item of clothing and footwear and also a contribution of £1 for fruit and milk every week.
Thank you