Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Miss N Lewis

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.!
Miss Lewis, Mrs Morrison a Mrs Weighell  yw'r athrawon a Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones, Miss Martin a Miss Richards sydd yn cynorthwyo. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at dymor prysur a hapus yn y Dosbarth Derbyn.
Fe fyddwn yn parhau i ddysgu sut i adnabod a ffurfio  llythrennau a rhifau ac fe fyddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg. Fe fyddwn hefyd yn dysgu sut i ddarllen ag ysgrifennu geiriau a brawddegau syml.
Ein thema'r tymor yma yw 'O bengwiniaid bach i ddeinosoriaid enfawr'ac rydym yn edrych ymlaen i wneud arbrofion diddorol gyda rhew a dysgu am fywyd deinosoriaid.

Gofynnwn yn garedig i chi anfon dillad ymarfer corff i’r ysgol gydag enwau’r plant arnynt yn ogystal â £1 ar gyfer llaeth a ffrwyth pob wythnos.
Diolch yn fawr

Welcome to the Reception class!
Miss Lewis, Mrs Morrison and Mrs Weighell are the teachers and Mrs Williams, Mrs Meriel Jones, Mrs Ruck, Miss Stacey Jones, Miss Martin and Miss Richards are our hardworking learning support assistants. We are all looking forward to another busy and happy term.
We will be continuing to learn our letter sounds as well as recognising and forming letters and numbers . We will be doing everything in Welsh. 
During the term we will be starting to read and spell simple words as well as writing simple sentences.
Our theme this term is 'From tiny penguins to enormous dinosaurs' and we look forward to conducting interesting science experiments with ice and to learn about the life of dinosaurs. 
We kindly ask you to send a P.E kit into school with your child’s name on every item of clothing and footwear and also a contribution of £1 for fruit and milk every week.
Thank you
 
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117
Picture 118
Picture 119
Picture 120
Picture 121
Picture 122
Picture 123
Picture 124
Picture 125
Picture 126
Picture 127
Picture 128
Picture 129
Picture 130
Picture 131
Picture 132
Picture 133
Picture 134
Picture 135
Picture 136
Picture 137
Picture 138
Picture 139
Picture 140
Picture 141
Picture 142
Picture 143
Picture 144
Picture 145
Picture 146
Picture 147
Picture 148
Picture 149
Picture 150
Picture 151
Picture 152
Picture 153
Picture 154
Picture 155
Picture 156
Picture 157
Picture 158
Picture 159
Picture 160
Picture 161
Picture 162
Picture 163
Picture 164
Picture 165
Picture 166
Picture 167
Picture 168
Picture 169
Picture 170
Picture 171
Picture 172
Picture 173
Picture 174
Picture 175
Picture 176
Picture 177
Picture 178
Picture 179
Picture 180
Picture 181
Picture 182
Picture 183
Picture 184
Picture 185
Picture 186
Picture 187
Picture 188
Picture 189
Picture 190
Picture 191
Picture 192
Picture 193
Picture 194
Picture 195
Picture 196
Picture 197
Picture 198
Picture 199
Picture 200
Picture 201
Picture 202
Picture 203
Picture 204
Picture 205
Picture 206
Picture 207
Picture 208
Picture 209
Picture 210
Picture 211
Picture 212
Picture 213
Picture 214
Picture 215
Picture 216
Picture 217
Picture 218
Picture 219
Picture 220
Picture 221
Picture 222
Picture 223
Picture 224
Picture 225
Picture 226
Picture 227
Picture 228
Picture 229
Picture 230
Picture 231
Picture 232
Picture 233
Picture 234
Picture 235
Picture 236
Picture 237
Picture 238
Picture 239
Picture 240
Picture 241
Picture 242
Picture 243
Picture 244
Picture 245
Picture 246
Picture 247
Picture 248
Picture 249
Picture 250
Picture 251
Picture 252
Picture 253
Picture 254
Picture 255
Picture 256
Picture 257
Picture 258
Picture 259
Picture 260
Picture 261
Picture 262
Picture 263
Picture 264
Picture 265
Picture 266
Picture 267
Picture 268
Picture 269
Picture 270
Picture 271
Picture 272
Picture 273
Picture 274
Picture 275
Picture 276
Picture 277
Picture 278
Picture 279
Picture 280
Picture 281
Picture 282
Picture 283
Picture 284
Picture 285
Picture 286
Picture 287
Picture 288
Picture 289
Picture 290
Picture 291
Picture 292
Picture 293
Picture 294
Picture 295
Picture 296
Picture 297
Picture 298
Picture 299
Picture 300
Picture 301
Picture 302
Picture 303
Picture 304
Picture 305
Picture 306
Picture 307
Picture 308
Picture 309
Picture 310
Picture 311
Picture 312
Picture 313
Picture 314
Picture 315
Picture 316
Picture 317
Picture 318
Picture 319
Picture 320
Picture 321
Picture 322
Picture 323
Picture 324
Picture 325
Picture 326
Picture 327
Picture 328
Picture 329
Picture 330
Picture 331
Picture 332
Picture 333
Picture 334
Picture 335
Picture 336
Picture 337
Picture 338
Picture 339
Picture 340
Picture 341
Picture 342
Picture 343
Picture 344
Picture 345
Picture 346
Picture 347
Picture 348
Picture 349
Picture 350
Picture 351
Picture 352
Picture 353
Picture 354
Picture 355
Picture 356
Picture 357
Picture 358
Picture 359
Picture 360
Picture 361
Picture 362
Picture 363
Picture 364
Picture 365
Picture 366
Picture 367
Picture 368
Picture 369
Picture 370
Picture 371
Picture 372
Picture 373
Picture 374
Picture 375
Picture 376
Picture 377
Picture 378
Picture 379
Picture 380
Picture 381
Picture 382
Picture 383
Picture 384
Picture 385
Picture 386
Picture 387
Picture 388
Picture 389
Picture 390
Picture 391
Picture 392
Picture 393
Picture 394
Picture 395
Picture 396
Picture 397
Picture 398
Picture 399
Picture 400
Picture 401
Picture 402
Picture 403
Picture 404
Picture 405
Picture 406
Picture 407
Picture 408
Picture 409
Picture 410
Picture 411
Picture 412
Picture 413
Picture 414
Picture 415
Picture 416
Picture 417
Picture 418
Picture 419
Picture 420
Picture 421
Picture 422
Picture 423
Picture 424
Picture 425
Picture 426
Picture 427
Picture 428
Picture 429
Picture 430
Picture 431
Picture 432
Picture 433
Picture 434
Picture 435
Picture 436
Picture 437
Picture 438
Picture 439
Picture 440
Picture 441
Picture 442
Picture 443
Picture 444
Picture 445
Picture 446
Picture 447
Picture 448
Picture 449
Picture 450
Picture 451
Picture 452
Picture 453
Picture 454
Picture 455
Picture 456
Picture 457
Picture 458
Picture 459
Picture 460
Picture 461
Picture 462
Picture 463
Picture 464
Picture 465
Picture 466
Picture 467
Picture 468
Picture 469
Picture 470
Picture 471
Picture 472
Picture 473
Picture 474
Picture 475
Picture 476
Picture 477
Picture 478
Picture 479
Picture 480
Picture 481
Picture 482
Picture 483
Picture 484
Picture 485
Picture 486
Picture 487
Picture 488
Picture 489
Picture 490
Picture 491
Picture 492
Picture 493
Picture 494
Picture 495
Picture 496
Picture 497
Picture 498
Picture 499
Picture 500
Picture 501
Picture 502
Picture 503
Picture 504
Picture 505
Picture 506
Picture 507
Picture 508
Picture 509
Picture 510
Picture 511
Picture 512
Picture 513
Picture 514
Picture 515
Picture 516
Picture 517
Picture 518
Picture 519
Picture 520
Picture 521
Picture 522
Picture 523
Picture 524
Picture 525
Picture 526
Picture 527
Picture 528
Picture 529
Picture 530
Picture 531
Picture 532
Picture 533
Picture 534
Picture 535
Picture 536
Picture 537
Picture 538
Picture 539
Picture 540
Picture 541
Picture 542
Picture 543
Picture 544
Picture 545
Picture 546
Picture 547
Picture 548
Picture 549
Picture 550
Picture 551
Picture 552
Picture 553
Picture 554
Picture 555
Picture 556
Picture 557
Picture 558
Picture 559
Picture 560
Picture 561
Picture 562
Picture 563
Picture 564
Picture 565
Picture 566
Picture 567
Picture 568
Picture 569
Picture 570
Picture 571
Picture 572
Picture 573
Picture 574
Picture 575
Picture 576
Picture 577
Picture 578
Picture 579
Picture 580
Picture 581
Picture 582
Picture 583
Picture 584
Picture 585
Picture 586
Picture 587
Picture 588
Picture 589
Picture 590
Picture 591
Picture 592
Picture 593
Picture 594
Picture 595
Picture 596
Picture 597
Picture 598
Picture 599
Picture 600
Picture 601
Picture 602
Picture 603
Picture 604
Picture 605
Picture 606
Picture 607
Picture 608
Picture 609
Picture 610
Picture 611
Picture 612
Picture 613
Picture 614
Picture 615
Picture 616
Picture 617
Picture 618
Picture 619
Picture 620
Picture 621
Picture 622
Picture 623
Picture 624
Picture 625
Picture 626
Picture 627
Picture 628
Picture 629
Picture 630
Picture 631
Picture 632
Picture 633
Picture 634
Picture 635
Picture 636
Picture 637
Picture 638
Picture 639
Picture 640
Picture 641
Picture 642
Picture 643
Picture 644
Picture 645