Menu

Ysgol Sant Curig

Yn yr Ardd Wyllt eto. / Back in the Wild Garden!

Nid yn unig y buom yn chwynnu a palu gyda Mrs Jones yn yr ardd ond fe fuom yn mesur hyd gwahanol bethau sydd yn ardd fel y pwll , offer garddio ar llwybr. Buom hefyd yn ceisio meddwl ac ysgrifennu cwestiynnau diddorol i ofyn i Mrs Jones mewn cyfweliad. Roedd pawb wedi mwynhau defnyddio yr i-pads newydd i dynnu lluniau yn yr ardd. Dyma rai ohonynt.

Not only did we help out with weeding and digging with Mrs Jones but we also did some measuring work. The length of the pool, gardening equipment and the pathway. We also had time to think and write questions we could ask Mrs Jones for an interview! Everyone enjoyed using the new i-pads to take pictures of the garden. These are just a few of them!
Top