Menu

Ysgol Sant Curig

Pwy ‘di Pwy - Who's Who

Come and meet the staff at our school!

Rhodri Jones - Pennaeth / Headteacher
Heledd Francis - Dirprwy Bennaeth / Deputy Head
Nia Lewis - Athrawes / Teacher
Samantha Sampson - Athrawes / Teacher
Sian Jones - Uwch Athrawes / Senior Teacher
Hannah Saar - Athrawes / Teacher
Cathryn Walsh - Uwch Athrawes / Senior Teacher
Eleri Morrison - Athrawes / Teacher
Lisa Weighell - Athrawes / Teacher
Amy Withey - Uwch Athrawes / Senior Teacher
Nicola Thomas - Athrawes / Teacher
Sioned Watkins - Uwch Athrawes / Senior Teacher
Aled Williams - Athro / Teacher
Marged Jones - Uwch Athrawes / Senior Teacher
Nia Davies - Athrawes / Teacher
Cath Jones - Uwch Gynorthwydd Dosbarth / HLTA
Nia Hallett - Gweinyddwraig / School Administrator
Clare Paget - Cynorthwydd Swyddfa/Admin Assistant
Beth Hayward - Cynorthwydd Swyddfa/Admin Assistant
Rhianon Carter - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Jessica Martin - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Stacey Jones - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Heidi Ruck - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Katie Press - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Holly Sparkes - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Sian Jenkins - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Julia Bowen - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Ruth Lee - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Elizabeth Parry - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Sara Humphreys - Cynorthwydd Dosbarth / LSA
Hilary Lewis - Cymorth Dysgu / Teaching Support
Chris Jones - Cogyddes / Cook
Caroline Mason-Cynorthwydd Cinio/Lunch Supervisor
Top