Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mr Rh Jones / Mrs C Galozzi

Croeso i Flwyddyn 4! Welcome to Year 4

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 4 Mr Jones a Mrs Galozzi. Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni. Byddwn yn astudio'r Rhufeiniaid am y tro cyntaf, yn dysgu am y corff a sut i gadw'n iach ac yn parhau i wneud Geirio Gwych a Big Writing. Ar dydd Gwener, edrychwn ymlaen i gwblhau prosiectau Iaith ar Waith.

Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eich tablau a gwneud eich Gwaith Cartref ar amser.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb! 

Welcome to Mr Jones and Mrs Galozzi's Year 4 class. We have an exciting year ahead of us. We will be studying the Romans for the first time, as well as learning about the human body and how to keep healthy. We will continue with Big Writing and Geirio Gwych, and enjoy our 'Iaith ar Waith' projects on Fridays. 

Remember to work with your child by reading on a weekly basis, practicing tables and doing your homework on time.
We look forward to a busy and exciting year.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117
Picture 118
Picture 119
Picture 120
Picture 121
Picture 122
Picture 123
Picture 124
Picture 125
Picture 126
Picture 127
Picture 128
Picture 129
Picture 130
Picture 131
Picture 132
Picture 133
Picture 134
Picture 135
Picture 136
Picture 137
Picture 138
Picture 139
Picture 140
Picture 141
Picture 142
Picture 143
Picture 144
Picture 145
Picture 146
Picture 147
Picture 148
Picture 149
Picture 150

Gwyddoniaeth y plant/Science experiment!

Still image for this video
Top