Menu

Ysgol Sant Curig

CRhAFf - PTA

Pwy ydym ni?
Cymdeithas o rieni, athrawon a ffrindiau yw CRhAFf Ysgol Sant Curig. Rydym yn ‘Grwp o FFrindiau Ysgol Sant Curig’ sy’n agored i bawb gan gynnwys gwarchodwyr, gofalwyr, aelodau estynedig y teulu, staff nad sy’n dysgu ac aelodau eraill o’r gymuned lleol.


Gwirfoddolwyr
Rydym o hyd yn edrych am wifoddolwyr i gynnig cymorth yn ystod digwyddiadau. Cewch manylion pellach yn ein cylchlythyron neu drwy 'Parent Mail'.

Cefnogwch ein gweithgareddau
Trwy gynnig eich amser neu drwy ymweld a'n digwiddiadau gan wario punt neu ddwy, gallwch gyfrannu tuag at y pethau bychain y mae’r athrawon yn teimlo wnaiff elwa ein plant i ‘dyfu ar ei taith’.

 

......................................................................................

 

Who are we?
Sant Curig PTFA is a parents, teachers and friends association. We are a  ‘Friends of Sant Curig' Group open to all of the above including guardians, carers, grandparents, non-teaching staff and any other community members.
 
Volunteers
We are always looking for ‘Volunteers’ to help out at various functions and events. Notifications of these appear in our newsletters or parent mail.
 
Support our events
By giving your time to help, or just coming along to our events and spending a few pounds, you can contribute to ‘the extras’ which teaching staff feel will most benefit the children to “grow on their journey”.
 

 
 
 
Top