Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr D Leigh

Croeso i dudalen ddosbarth Miss Jones Blwyddyn 3

Welcome to Miss Jones' Year 3 class page  
     
Croeso i flwyddyn 3. Eleni fe fyddwn yn astudio Saesneg am y tro cyntaf ac yn gwenud sesiynau ffoneg yn ddyddiol.  Ein thema eleni yw y Celtiaid ac edrychwn ymlaen at lu o weithgareddau hwylus sydd yn ymwneud a'r thema yma.  Bydd disgyblion Blwyddyn 3 yn dechrau ar dasgiau Big Writing a  Geirio Gwych. 
Gofynnwn yn garedig i chi barhau gyda'i ymarfer darllen yn wythnosol yn y ty ac i ddychwelyd eu gwaith cartref yn wythnosol. Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a llwyddiant.
Welcome to Year 3.  This year we will be studying English for the first time and taking part in daily phonics sessions.  Our theme this year is the Celts and we look forward to completing a range of Celtic activities. Year 3 will be starting Big Writing and Geirio Gwych.
We ask kindly that the children continue to practice their reading at home and return their homewrok on a weekly basis.  We look forward to a year of fun and success!

Picture 1 Trip Blwyddyn 3/Year 3 trip
Picture 2 Trip Blwyddyn 3/Year 3 trip
Picture 3 Trip Blwyddyn 3/Year 3 trip
Picture 4 Trip Blwyddyn 3/Year 3 trip
Picture 5 Trip Blwyddyn 3/Year 3 trip
Picture 6 Tecnhiquest
Picture 7 Tecnhiquest
Picture 8 Tecnhiquest
Picture 9 Tecnhiquest
Picture 10 Tecnhiquest
Picture 11 Tecnhiquest
Picture 12 Tecnhiquest
Picture 13 Tecnhiquest
Picture 14 Tecnhiquest
Picture 15 Tecnhiquest
Picture 16 Tecnhiquest
Picture 17 Tecnhiquest
Picture 18 Tecnhiquest
Picture 19 Tecnhiquest
Picture 20 Tecnhiquest
Picture 21 Tecnhiquest
Picture 22 Tecnhiquest
Picture 23 Tecnhiquest
Picture 24 Tecnhiquest
Picture 25 Tecnhiquest
Picture 26 Tecnhiquest
Picture 27 Tecnhiquest
Picture 28 Tecnhiquest
Picture 29 Tecnhiquest
Picture 30 Tecnhiquest
Picture 31 Tecnhiquest
Picture 32 Tecnhiquest
Picture 33 Tecnhiquest
Picture 34 Tecnhiquest
Picture 35 Tai Crwn
Picture 36 Tai Crwn
Picture 37 Tai Crwn
Picture 38 Tai Crwn
Picture 39 Tai Crwn
Picture 40 Tai Crwn
Picture 41 Tai Crwn
Picture 42 Tai Crwn
Picture 43 Tai Crwn
Picture 44 Tai Crwn
Picture 45 Tai Crwn
Picture 46 Tai Crwn
Picture 47 Tai Crwn
Picture 48 Tai Crwn
Picture 49 Tecnhiquest
Picture 50 Tecnhiquest
Picture 51 Tecnhiquest
Picture 52 Tecnhiquest
Picture 53 Tecnhiquest
Picture 54 Tecnhiquest
Picture 55 Tecnhiquest
Picture 56 Tecnhiquest
Picture 57 Gwasanaeth,Assembly Llyfrau
Picture 58 Gwasanaeth,Assembly Llyfrau
Picture 59 Gwasanaeth,Assembly Llyfrau
Picture 60 Gwasanaeth,Assembly Llyfrau
Picture 61 Cylchedau Trydan/Electrical Circuits
Picture 62 Cylchedau Trydan/Electrical Circuits
Picture 63 Cylchedau Trydan/Electrical Circuits
Picture 64 Cylchedau Trydan/Electrical Circuits
Picture 65 Cylchedau Trydan/Electrical Circuits
Picture 66 Dydd Gwyl Dewi
Picture 67 Dydd Gwyl Dewi
Picture 68 Dydd Gwyl Dewi
Picture 69 Dydd Gwyl Dewi
Picture 70 Diwrnod y Llyfr
Picture 71 Diwrnod y Llyfr
Picture 72 Diwrnod y Llyfr
Picture 73 Diwrnod y Llyfr
Picture 74 Diwrnod y Llyfr
Picture 75 Diwrnod y Llyfr
Picture 76 Diwrnod y Llyfr
Picture 77 Diwrnod y Llyfr
Picture 78 Diwrnod y Llyfr
Picture 79 Diwrnod y Llyfr
Picture 80 Diwrnod y Llyfr
Picture 81 Diwrnod y Llyfr
Picture 82 Ser Tymor y Gwanwyn/Spring Term Stars
Top