Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr D Leigh

Croeso i dudalen ddosbarth Miss Jones Blwyddyn 3

Welcome to Miss Jones' Year 3 class page  
     
Croeso i flwyddyn 3. Eleni fe fyddwn yn astudio Saesneg am y tro cyntaf ac yn gwenud sesiynau ffoneg yn ddyddiol.  Ein thema eleni yw y Celtiaid ac edrychwn ymlaen at lu o weithgareddau hwylus sydd yn ymwneud a'r thema yma.  Bydd disgyblion Blwyddyn 3 yn dechrau ar dasgiau Big Writing a  Geirio Gwych. 
Gofynnwn yn garedig i chi barhau gyda'i ymarfer darllen yn wythnosol yn y ty ac i ddychwelyd eu gwaith cartref yn wythnosol. Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a llwyddiant.
Welcome to Year 3.  This year we will be studying English for the first time and taking part in daily phonics sessions.  Our theme this year is the Celts and we look forward to completing a range of Celtic activities. Year 3 will be starting Big Writing and Geirio Gwych.
We ask kindly that the children continue to practice their reading at home and return their homewrok on a weekly basis.  We look forward to a year of fun and success!

Top