Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 4/ Year 4 - SIONED WATKINS

Croeso i Flwyddyn 4
Miss S Watkins
Tymor 3

 
Ein thema y tymor hwn yw ‘Awyr Agored’.  Fel rhan o’r thema byddwn yn astudio ystod eang o waith yn seiliedig ar fywyd yn yr awyr agored. Bydd cyfleoedd niferus i ymarfer ein sgiliau daearyddol yn ystod y tymor hwn gan gynnwys defnyddio sgiliau map, darllen cwmpawd a chyfeirnodau grid.
 
Yn cyd-blethu â’n thema byddwn yn parhau i gwblhau tasgau Geirio Gwych a Big Writing. Drwy gydol y tymor byddwn yn defnyddio’n sgiliau Rhifedd a Llythrennedd ar draws y cwricwlwm.
 
Sut i helpu eich plentyn
  • Darllen gyda nhw yn ddyddiol.
  • Sicrhau eu bod yn gwybod eu tablau lluosi.
  • Sicrhau eu bod yn dod â dillad ymarfer corff i’r ysgol (trowsus byr du a chrys-t gwyn) ar ddydd Mercher a Iau.
 
Edrychaf ymlaen at dymor hapus yn eich cwmni.
 

****************************

Welcome to Year 4
Miss S Watkins
Term 3


During this term our theme will be ‘Awyr Agored’ (Out and About). As part of our class theme, we’ll be studying a variety of topics. We’ll be focusing on our geography skills by using our map and compass skills.
 
We’ll be continuing to complete our Geirio Gwych and Big Writing tasks based on our theme including interesting genres. Throughout the term, we’ll be using our Literacy and Numeracy skills across the curriculum.
 
How you can help your child.
  • Read with them on a daily basis.
  • Ensure that they know their times tables.
  • Ensure that they bring their PE kit (black shorts and white top) to school on Wednesdays and Thursdays.

I look forward to another happy term in your company.
Top