Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Miss M Jones

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Miss Jones!
 

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at flwyddyn brysur, llwyddiannus a chyffrous yn eich cwmni! Byddwn yn ymarfer ac atgyfnerthu ein holl sgiliau trwy gyfrwng ein thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni'. 
Byddwn yn mynd ati i greu helmed glöwr, yn astudio gwahanol ffynonellau golau, yn dysgu am fywyd ysgol yn ystod Oes Fictoria a llawer, llawer mwy!
 
Yn ogystal, fe fyddwn yn ymweld â Llangrannog am y tro cyntaf - hwre!
 
 Pethau i'w cofio:
 
o  Gosodir gwaith cartref ar ddydd Gwener, a rhaid ei ddychwelyd ar amser erbyn dydd Mercher.
o  Cynhelir gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mawrth a bore dydd Mercher.
 
Welcome to Miss Jones' year 5 class!
 
I’m looking forward to a busy, successful and exciting year ahead. We will practise and reinforce a variety of skills whilst studying our topic this term, ''From darkness to light'. We look forward to making miners' helmets, learning about different light sources and life at a Victorian school. 
 
We will also be visiting Llangrannog for the first time - hurrah!
 
Things to remember: 
 
o  Homework is set every Friday, and it must be returned by the following Wednesday.

o  We will hold our P.E. lessons every Tuesday afternoon and Wednesday morning.


Gwefannau mathemateg defnyddiol/Useful mathematics pages:


http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy.html


http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/
 

http://primarygamesarena.com/Math

http://mathsframe.co.uk

 

http://www.math-exercises-for-kids.com

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117
Picture 118
Picture 119
Picture 120
Picture 121
Picture 122
Picture 123
Top