Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Miss M Jones

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Miss Jones!
 

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at flwyddyn brysur, llwyddiannus a chyffrous yn eich cwmni! Byddwn yn ymarfer ac atgyfnerthu ein holl sgiliau trwy gyfrwng ein thema 'O'r tywyllwch i'r goleuni'. 
Byddwn yn mynd ati i greu helmed glöwr, yn astudio gwahanol ffynonellau golau, yn dysgu am fywyd ysgol yn ystod Oes Fictoria a llawer, llawer mwy!
 
Yn ogystal, fe fyddwn yn ymweld â Llangrannog am y tro cyntaf - hwre!
 
 Pethau i'w cofio:
 
o  Gosodir gwaith cartref ar ddydd Gwener, a rhaid ei ddychwelyd ar amser erbyn dydd Mercher.
o  Cynhelir gwersi ymarfer corff ar brynhawn dydd Mawrth a bore dydd Mercher.
 
Welcome to Miss Jones' year 5 class!
 
I’m looking forward to a busy, successful and exciting year ahead. We will practise and reinforce a variety of skills whilst studying our topic this term, ''From darkness to light'. We look forward to making miners' helmets, learning about different light sources and life at a Victorian school. 
 
We will also be visiting Llangrannog for the first time - hurrah!
 
Things to remember: 
 
o  Homework is set every Friday, and it must be returned by the following Wednesday.

o  We will hold our P.E. lessons every Tuesday afternoon and Wednesday morning.


Gwefannau mathemateg defnyddiol/Useful mathematics pages:


http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy.html


http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/
 

http://primarygamesarena.com/Math

http://mathsframe.co.uk

 

http://www.math-exercises-for-kids.com

Top