Menu

Ysgol Sant Curig

Year 6 / Blwyddyn 6 - Miss N. Davies

Croeso i dudalen blwyddyn 6 Miss N Davies!

Rydym yn brysur yn paratoi y plant ar gyfer Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Dewch i weld yr holl brofiadau a gawson ni yn ystod y flwyddyn diwetha. Cewch weld lluniau o'n cwrs preswyl yn Llangrannog ynghyd â gweithgareddau amrywiol a gafwyd yn ystod y flwyddyn brysur hon. Yn ogystal cewch fanylion am waith cartref, dogfennau a fydd yn gallu eich helpu i baratoi ar gyfer y flwyddyn a ddaw ynghyd a gwefanau priodol sy'n ymwneud â themâu y flwyddyn. 
 

Welcome to Miss Davies' Year 6 web page!

We are busy preparing the children for Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Come and see all the experiences we have had during the year. You will see photographs of our activity week in Llangrannog and the other activities that have occurred during this busy year. There is also information on homework, documents that will help you prepare for the year ahead and appropriate websites that give information on the topics studied.

Top