Menu

Ysgol Sant Curig

Llais y Plentyn - Pupil Voice

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol! : Welcome to the School Council's page!
 

Bwriad y Cyngor Ysgol ydy rhoi cyfle i aelodau etholedig  o'r Adran Iau i  roi llais i'r disgyblion ar faterion sydd yn eu heffeithio o fewn yr ysgol.

Mae 'r aelodau yn cynrychioli eu dosbarthiadau ac yn cefnogi yr ysgol drwy leisio barn neu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol.

The School Council has been established to give elected members from the Junior Section a voice on behalf of the pupils regarding issues which impact on them within the school.
The members represent their own class and support the school through allowing them to voice opinions or feelings and to offer ideas on how we can make changes which benefit the whole school.

Top