Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Mrs H Francis

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Mrs Francis!

Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni!  Ein thema am yr ail dymor fydd '5,4,3,2,1' fydd yn cynnwys elfennau o'n holl sgiliau yn y pynciau amrywiol gan gynnwys ein gwaith Geirio Gwych a Big Writing.  Byddwn yn parhau i ymestyn ein sgiliau  rhif drwy ddilyn cynllun Rhifau Rhagorol . 

Y disgyblion fydd yn gyfrifol am gynllunio rhai o'u gweithgareddau ond rydym eisioes wedi trafod rhai syniadau ar gyfer ein thema; er enghraifft creu roced, darganfod am ofodwyr enwog, astudio'r haul a'r planedau. 
 

Fe fydd ein gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.  Gallwch gefnogi eich plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eu tablau a'u helpu i gwblhau eu Gwaith Cartref.  Diolch am eich cefnogaeth.  

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!

Welcome to Mrs Francis' Year 5 class. We have an exciting year ahead of us.  Our theme during this second term will be 5,4,3,2,1' and will include aspects of the skills in all our subjects together with our Geirio Gwych and Big Writing work.  We will continue to improve our Numeracy through our Rhifau Rhagorol programme. 

The pupils will be responsible for planning some of the activities, although we have already discussed some ideas for the theme such as discovering about famous astronauts, creating a rocket and learning about the sun and other planets in our solar system. 

P.E lessons will be held on Tuesdays and Wednesdays.  You can support your child by reading with them on a weekly basis, practicing their tables and helping them to complete their homework on time.  Thank you for your continued support.  

We look forward to a busy and exciting year.