Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - Mrs H Francis

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5 Mrs Francis!

Mae llawer o bethau cyffrous o'n blaenau eleni!  Ein thema am yr ail dymor fydd '5,4,3,2,1' fydd yn cynnwys elfennau o'n holl sgiliau yn y pynciau amrywiol gan gynnwys ein gwaith Geirio Gwych a Big Writing.  Byddwn yn parhau i ymestyn ein sgiliau  rhif drwy ddilyn cynllun Rhifau Rhagorol . 

Y disgyblion fydd yn gyfrifol am gynllunio rhai o'u gweithgareddau ond rydym eisioes wedi trafod rhai syniadau ar gyfer ein thema; er enghraifft creu roced, darganfod am ofodwyr enwog, astudio'r haul a'r planedau. 
 

Fe fydd ein gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.  Gallwch gefnogi eich plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer eu tablau a'u helpu i gwblhau eu Gwaith Cartref.  Diolch am eich cefnogaeth.  

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn sbri a phrysurdeb!

Welcome to Mrs Francis' Year 5 class. We have an exciting year ahead of us.  Our theme during this second term will be 5,4,3,2,1' and will include aspects of the skills in all our subjects together with our Geirio Gwych and Big Writing work.  We will continue to improve our Numeracy through our Rhifau Rhagorol programme. 

The pupils will be responsible for planning some of the activities, although we have already discussed some ideas for the theme such as discovering about famous astronauts, creating a rocket and learning about the sun and other planets in our solar system. 

P.E lessons will be held on Tuesdays and Wednesdays.  You can support your child by reading with them on a weekly basis, practicing their tables and helping them to complete their homework on time.  Thank you for your continued support.  

We look forward to a busy and exciting year.

Picture 1 Ymchwilio i grateri!
Picture 2 Ymchwilio i grateri!
Picture 3 Ymchwilio i grateri!
Picture 4 Ymchwilio i grateri!
Picture 5 Ymchwilio i grateri!
Picture 6 Ymchwilio i grateri!
Picture 7 Ymchwilio i grateri!
Picture 8 Ymchwilio i grateri!
Picture 9 Ymchwilio i grateri!
Picture 10 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 11 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 12 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 13 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 14 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 15 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 16 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 17 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 18 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 19 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 20 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 21 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 22 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 23 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 24 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 25 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 26 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 27 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 28 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 29 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 30 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 31 Diwrnod y Llyfr - ein hoff lyfrau!
Picture 32 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 33 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 34 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 35 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 36 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 37 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 38 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 39 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 40 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 41 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 42 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 43 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 44 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 45 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 46 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 47 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 48 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 49 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 50 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 51 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 52 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 53 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 54 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 55 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 56 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 57 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 58 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 59 Mwynhau yn Techniquest!
Picture 60 Ein syniadau ar gyfer thema'r ail dymor..5,4,3,2,1
Picture 61 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 62 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 63 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 64 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 65 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 66 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 67 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 68 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 69 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 70 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 71 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 72 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 73 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 74 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 75 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 76 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 77 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 78 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 79 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 80 Creu Christingle ar gyfer y Nadolig.
Picture 81 Creu lamp glowr!
Picture 82 Creu lamp glowr!
Picture 83 Creu lamp glowr!
Picture 84 Creu lamp glowr!
Picture 85 Creu lamp glowr!
Picture 86 Creu lamp glowr!
Picture 87 Creu lamp glowr!
Picture 88 Creu lamp glowr!
Picture 89 Creu lamp glowr!
Picture 90 Creu lamp glowr!
Picture 91 Creu lamp glowr!
Picture 92 Creu lamp glowr!
Picture 93 Creu lamp glowr!
Picture 94 Creu lamp glowr!
Picture 95 Creu lamp glowr!
Picture 96 Creu lamp glowr!
Picture 97 Creu lamp glowr!
Picture 98 Creu lamp glowr!
Picture 99 Creu lamp glowr!
Picture 100 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 101 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 102 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 103 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 104 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 105 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 106 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 107 Sesiynau Rygbi Atomig!
Picture 108 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 109 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 110 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 111 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 112 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 113 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 114 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 115 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 116 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 117 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 118 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 119 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 120 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 121 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 122 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 123 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 124 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 125 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 126 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 127 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 128 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 129 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 130 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 131 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 132 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 133 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 134 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 135 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 136 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 137 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 138 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 139 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 140 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 141 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 142 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 143 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 144 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 145 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 146 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 147 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 148 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 149 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 150 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 151 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 152 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 153 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 154 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 155 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 156 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 157 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 158 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 159 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 160 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 161 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 162 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 163 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 164 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 165 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 166 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 167 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 168 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 169 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 170 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 171 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 172 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 173 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 174 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 175 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 176 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 177 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 178 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 179 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 180 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 181 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 182 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 183 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 184 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 185 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 186 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 187 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 188 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 189 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 190 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 191 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 192 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 193 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 194 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 195 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 196 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 197 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 198 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 199 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 200 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 201 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 202 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 203 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 204 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 205 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 206 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 207 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 208 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 209 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 210 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 211 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 212 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 213 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 214 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 215 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 216 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 217 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 218 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 219 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 220 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 221 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 222 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 223 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 224 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 225 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 226 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 227 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 228 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 229 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 230 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 231 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 232 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 233 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 234 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 235 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 236 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 237 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 238 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 239 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 240 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 241 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 242 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 243 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 244 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 245 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 246 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 247 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 248 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 249 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 250 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 251 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 252 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 253 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 254 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 255 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 256 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 257 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 258 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 259 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 260 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 261 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 262 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 263 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 264 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 265 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 266 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 267 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 268 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 269 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 270 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 271 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 272 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 273 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 274 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 275 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 276 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 277 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 278 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 279 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 280 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 281 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 282 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 283 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 284 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 285 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 286 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 287 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 288 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 289 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 290 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 291 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 292 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 293 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 294 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 295 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 296 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 297 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 298 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 299 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 300 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 301 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 302 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 303 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 304 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 305 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 306 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 307 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 308 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 309 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 310 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 311 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 312 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 313 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 314 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 315 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 316 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 317 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 318 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 319 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 320 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 321 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 322 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 323 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 324 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 325 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 326 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 327 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 328 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 329 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 330 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 331 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 332 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 333 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 334 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 335 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 336 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 337 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 338 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 339 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 340 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 341 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 342 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 343 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 344 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 345 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 346 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 347 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 348 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 349 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 350 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 351 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 352 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 353 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 354 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 355 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 356 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 357 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 358 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 359 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 360 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 361 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 362 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 363 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 364 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 365 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 366 Llangrannog 2014. Wythnos wych!
Picture 367 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 368 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 369 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 370 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 371 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 372 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 373 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 374 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 375 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 376 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 377 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 378 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 379 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 380 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 381 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 382 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 383 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 384 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 385 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 386 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 387 Trip yn ymweld a Senghenydd, Aberfan a Phwll Mawr.
Picture 388 Llwyfan Llafar. 'Famous Victorians'
Picture 389 Llwyfan Llafar. 'Famous Victorians'
Picture 390 Llwyfan Llafar. 'Famous Victorians'
Picture 391 Llwyfan Llafar. 'Famous Victorians'
Picture 392 Llwyfan Llafar. 'Famous Victorians'
Picture 393 Gwasanaeth
Picture 394 Gwasanaeth
Picture 395 Gwasanaeth
Picture 396 Gwasanaeth
Picture 397 Gwasanaeth
Picture 398 Gwasanaeth
Picture 399 Gwasanaeth
Picture 400 Gwasanaeth
Picture 401 Gwasanaeth
Picture 402 Gwasanaeth Glo Gwych!
Picture 403 Gwasanaeth Glo Gwych!
Picture 404 Gwasanaeth Glo Gwych!
Picture 405 Hoci yn yr haul!
Picture 406 Hoci yn yr haul!
Picture 407 Hoci yn yr haul!
Picture 408 Hoci yn yr haul!
Picture 409 Hoci yn yr haul!
Picture 410 Ein tro cyntaf fel 'Ffrindiau' amser cinio.
Picture 411 Ein tro cyntaf fel 'Ffrindiau' amser cinio.
Picture 412 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 413 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 414 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 415 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 416 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 417 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 418 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 419 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 420 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 421 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 422 Sesiwn arddio cynta'r flwyddyn! Diolch Mrs Jones.
Picture 423 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 424 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 425 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 426 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 427 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 428 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 429 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 430 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 431 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 432 Mwynhau sesiwn athletau gyda Gareth o'r Urdd!
Picture 433 Sesiwn ymarfer corff yn yr haul!
Picture 434 Sesiwn ymarfer corff yn yr haul!
Picture 435 Cynhesu cyn chwarae Rownderi.
Picture 436 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 437 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 438 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 439 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 440 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 441 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 442 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 443 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Picture 444 Trafod syniadau ar gyfer ein thema newydd!
Top