Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - Miss H Saar

Croeso mawr i’r Dosbarth Meithrin!                
                                                         A big welcome to the Nursery Class!
 

Ein themau ni y tymor hwn yw ‘Yn yr ardd’ a ‘Teithio’

Cawsom lawer o hwyl wrth ddysgu am fwystfilod bach yr ardd yn ystod yr hanner tymor cyntaf. Aethon ni i chwilio am fwystfilod bach, gwneud arsylwadau a chadw cofnodion, tynnu lluniau a didoli a dosbarthu'r creaduriaid.

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu’r cwmni ‘Free Range Learning’ i’r dosbarth ar ddydd Gwener 11eg o Orffennaf. Gobeithio cawn gyfle i ddal ac i gyffwrdd ag amrywiaeth o fwystfilod bach!

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf! Mae’r plant wedi bod wrthi’n dysgu am gerbydau a gwahanol ffyrdd o deithio, dysgu a chanu amrywiaeth o ganeuon newydd, dysgu ac adolygu llythrennau‘r wyddor gan ddefnyddio cynllun tric a chlic, parhau i gryfhau eu sgiliau rhif, cynnal eu mabolgampau cyntaf, dathlu Cwpan y Byd a cymryd rhan yn Sbonc a Sbri.

Does dim munud o lonydd yn y dosbarth Meithrin ond rydym yn mwynhau pob eiliad!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Our themes this term are ‘In the Garden’ and ‘Travel’

During the first half term, we had a lot of fun learning all about various mini beasts. Together we went on a bug hunt, made observations and kept recordings, drew pictures and organised and sorted a range of creatures.

We are very much looking forward to welcoming ‘Free Range Learning’ to our classroom on Friday 11th of July as they bring along an array of mini beasts for us to hopefully hold and feel!

Over the past few weeks we have been very busy! Not only have the children been learning about various vehicles and forms of travel but also learning and singing new songs, learning and revising letters of the alphabet using the ‘Tric a Chlic’ scheme and continuing to build on their number skills. Not stopping there, we have also held our first sports day, celebrated the World Cup and participated in a sponsored bounce.

There isn’t a moment to waste in the Nursery. We are always busy and enjoy every minute!

 

Dyma ein blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gymraeg Sant Curig ac i’r rhan fwyaf ein blas cyntaf o’r Gymraeg. Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o gymorth yn y Meithrin! Mae Miss Saar, Mrs Isaac, Miss Carter, Miss Martin a Miss Pyle yma i’n helpu yn y dosbarth a thu fas gyda’n gweithgareddau. Rydym hefyd yn hapus iawn i weld Miss Richards yn y dosbarth pob prynhawn Dydd Llun.

Ein thema ni y tymor hwn yw ‘Dyma Fi’. Mi fyddwn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn y dosbarth a thu allan wrth ddysgu am ein hunain, ein teulu a’r cartref. Yn ogystal â astudio ystod o straeon traddodiadol, dysgu nifer o ganeuon am y thema a hwiangerddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fyddwn yn trafod gyda'r plant yn rheolaidd am yr hyn fyddan nhw yn hoffi ei ddarganfod am y thema yma. Mae llais y plant yn holl bwysig.

Ar ddydd Mercher a dydd Gwener mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff, rydym yn dysgu i dynnu ein esgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian ffrwyth a llaeth pob wythnos.
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn. Diolch am eich cymorth.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus!

 

This is our first year in Ysgol Gymraeg Sant Curig and for most our first taste of Welsh. We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

We are very lucky here in the Nursery to have so much support! Miss Saar, Mrs Isaac, Miss Carter, Miss Martin and Miss Pyle are all here to help us with our activities both in the classroom and outdoors. We also look forward to seeing Miss Richards in the class every Monday afternoon.

Our theme this term is ‘Marvellous Me’. We will be doing lots of hands on activities in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, the family and homes/houses through the medium of Welsh. The children will be part of the planning process and directing their learning as we will be regularly discussing the various areas of our theme that they would like to explore.  

Physical Education sessions will take place on Wednesday and Friday. No PE kit is required as we are currently learning to take our shoes and socks off independently.

We kindly ask that you bring a £1 a week for fruit and milk.
Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item of clothing. Thank you for your co-operation.

We’re looking forward to a happy term!

Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Mabolgampau / Sports Day
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Creu lindys / Making caterpillars
Creu lindys / Making caterpillars
Creu lindys / Making caterpillars
Creu lindys / Making caterpillars
Creu lindys / Making caterpillars
Creu lindys / Making caterpillars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Adio gyda ceir / Adding with cars
Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Amser chwarae! / Play time!
Hwyl gyda sbageti / Fun with spaghetti
Hwyl gyda sbageti / Fun with spaghetti
Edrychwch! Beth sydd yn ein pwll?
Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Taflu cennin / Throwing leeks
Taflu cennin / Throwing leeks
Taflu cennin / Throwing leeks
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Mwynhau cludo dwr
Mwynhau cludo dwr
Mwynhau cludo dwr
Mwynhau cludo dwr
"O Mwd!" meddai'r moch.
Mrs Wishi Washi
Mrs Wishi Washi
"O Mwd!" meddai'r hwyaden.
Mrs Wishi Washi
Mrs Wishi Washi
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Ffurfio llythrennau / Forming letters
Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Penbyliaid / Tadpoles
Penbyliaid / Tadpoles
Diwrnod y llyfr / World book day
Diwrnod y llyfr / World book day
Diwrnod y llyfr / World book day
Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Chwythu swigod / Blowing bubbles
Chwythu swigod / Blowing bubbles
Chwythu swigod / Blowing bubbles
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Nadolig Llawen!
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Plant mewn angen / Children in need
Helfa llythyren 'm'
Helfa llythyren 'm'
Helfa llythyren 'm'
Helfa llythyren 'm'
Ymarfer ffurfio 'm'
Ymarfer ffurfio 'm'
Ymarfer ffurfio 'm'
Ymarfer ffurfio 'm'
Ymarfer ffurfio 'm'
Creu anifeiliaid sy'n gaeafygysu o does halen
Creu anifeiliaid sy'n gaeafygysu o does halen
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Dathlu Noson tan gwyllt
Dathlu Noson tan gwyllt
Dathlu Noson tan gwyllt
Dathlu Noson tan gwyllt
Chwarae rol - Gweithdy
Chwarae rol - Gweithdy
Seren yr wythnos
Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Druan a Mason! Nid oedd pawb wedi mwynhau'r uwd
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Rydyn ni'n mwynhau darllen!
Rydyn ni'n mwynhau darllen!
Ser yr wythnos - wythnos 7
Ser yr wythnos - wythnos 7
Ser yr wythnos - wythnos 6
Ser yr wythnos - wythnos 6
Ser yr wythnos - wythnos 5
Ser yr wythnos - wythnos 5
Ser yr wythnos - wythnos 4
Ser yr wythnos - wythnos 4
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Coginio Dynion Bach Sinsir
Ser yr wythnos - Wythnos 3
Ser yr wythnos - Wythnos 3
Ser yr wythnos - Wythnos 2
Ser yr wythnos - Wythnos 2
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
 Adeiladu gwyneb / Building our face
 Adeiladu gwyneb / Building our face
 Adeiladu gwyneb / Building our face
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Top