Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - Miss H Saar

Croeso mawr i’r Dosbarth Meithrin!                
                                                         A big welcome to the Nursery Class!
 

Ein themau ni y tymor hwn yw ‘Yn yr ardd’ a ‘Teithio’

Cawsom lawer o hwyl wrth ddysgu am fwystfilod bach yr ardd yn ystod yr hanner tymor cyntaf. Aethon ni i chwilio am fwystfilod bach, gwneud arsylwadau a chadw cofnodion, tynnu lluniau a didoli a dosbarthu'r creaduriaid.

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu’r cwmni ‘Free Range Learning’ i’r dosbarth ar ddydd Gwener 11eg o Orffennaf. Gobeithio cawn gyfle i ddal ac i gyffwrdd ag amrywiaeth o fwystfilod bach!

Rydyn ni wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf! Mae’r plant wedi bod wrthi’n dysgu am gerbydau a gwahanol ffyrdd o deithio, dysgu a chanu amrywiaeth o ganeuon newydd, dysgu ac adolygu llythrennau‘r wyddor gan ddefnyddio cynllun tric a chlic, parhau i gryfhau eu sgiliau rhif, cynnal eu mabolgampau cyntaf, dathlu Cwpan y Byd a cymryd rhan yn Sbonc a Sbri.

Does dim munud o lonydd yn y dosbarth Meithrin ond rydym yn mwynhau pob eiliad!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Our themes this term are ‘In the Garden’ and ‘Travel’

During the first half term, we had a lot of fun learning all about various mini beasts. Together we went on a bug hunt, made observations and kept recordings, drew pictures and organised and sorted a range of creatures.

We are very much looking forward to welcoming ‘Free Range Learning’ to our classroom on Friday 11th of July as they bring along an array of mini beasts for us to hopefully hold and feel!

Over the past few weeks we have been very busy! Not only have the children been learning about various vehicles and forms of travel but also learning and singing new songs, learning and revising letters of the alphabet using the ‘Tric a Chlic’ scheme and continuing to build on their number skills. Not stopping there, we have also held our first sports day, celebrated the World Cup and participated in a sponsored bounce.

There isn’t a moment to waste in the Nursery. We are always busy and enjoy every minute!

 

Dyma ein blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gymraeg Sant Curig ac i’r rhan fwyaf ein blas cyntaf o’r Gymraeg. Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o gymorth yn y Meithrin! Mae Miss Saar, Mrs Isaac, Miss Carter, Miss Martin a Miss Pyle yma i’n helpu yn y dosbarth a thu fas gyda’n gweithgareddau. Rydym hefyd yn hapus iawn i weld Miss Richards yn y dosbarth pob prynhawn Dydd Llun.

Ein thema ni y tymor hwn yw ‘Dyma Fi’. Mi fyddwn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn y dosbarth a thu allan wrth ddysgu am ein hunain, ein teulu a’r cartref. Yn ogystal â astudio ystod o straeon traddodiadol, dysgu nifer o ganeuon am y thema a hwiangerddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fyddwn yn trafod gyda'r plant yn rheolaidd am yr hyn fyddan nhw yn hoffi ei ddarganfod am y thema yma. Mae llais y plant yn holl bwysig.

Ar ddydd Mercher a dydd Gwener mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff, rydym yn dysgu i dynnu ein esgidiau a sanau yn annibynnol ar hyn o bryd.

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian ffrwyth a llaeth pob wythnos.
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn. Diolch am eich cymorth.

Edrychwn ymlaen at dymor hapus!

 

This is our first year in Ysgol Gymraeg Sant Curig and for most our first taste of Welsh. We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

We are very lucky here in the Nursery to have so much support! Miss Saar, Mrs Isaac, Miss Carter, Miss Martin and Miss Pyle are all here to help us with our activities both in the classroom and outdoors. We also look forward to seeing Miss Richards in the class every Monday afternoon.

Our theme this term is ‘Marvellous Me’. We will be doing lots of hands on activities in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, the family and homes/houses through the medium of Welsh. The children will be part of the planning process and directing their learning as we will be regularly discussing the various areas of our theme that they would like to explore.  

Physical Education sessions will take place on Wednesday and Friday. No PE kit is required as we are currently learning to take our shoes and socks off independently.

We kindly ask that you bring a £1 a week for fruit and milk.
Please ensure your child’s name is clearly labelled on each item of clothing. Thank you for your co-operation.

We’re looking forward to a happy term!

Picture 1 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 2 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 3 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 4 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 5 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 6 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 7 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 8 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 9 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 10 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 11 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 12 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 13 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 14 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 15 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 16 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 17 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 18 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 19 Gweithdy Bwystfilod Bach / Minibeast Workshop
Picture 20 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 21 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 22 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 23 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 24 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 25 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 26 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 27 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 28 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 29 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 30 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 31 Mwynhau tu fas/ Enjoying outdoors
Picture 32 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 33 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 34 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 35 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 36 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 37 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 38 Dysgu gyda'r Ipad/Learning with the Ipad
Picture 39 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 40 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 41 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 42 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 43 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 44 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 45 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 46 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 47 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 48 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 49 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 50 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 51 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 52 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 53 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 54 Sbonc a Sbri/ Sponsored Bounce
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 60 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 61 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 62 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 63 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 64 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 65 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 66 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 67 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 68 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 69 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 70 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 71 Pys o'r ardd/ Peas from the Garden
Picture 72 Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Picture 73 Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Picture 74 Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Picture 75 Diwrnod Cwpan y Byd/ World Cup Day
Picture 76 Mabolgampau / Sports Day
Picture 77 Mabolgampau / Sports Day
Picture 78 Mabolgampau / Sports Day
Picture 79 Mabolgampau / Sports Day
Picture 80 Mabolgampau / Sports Day
Picture 81 Mabolgampau / Sports Day
Picture 82 Mabolgampau / Sports Day
Picture 83 Mabolgampau / Sports Day
Picture 84 Mabolgampau / Sports Day
Picture 85 Mabolgampau / Sports Day
Picture 86 Mabolgampau / Sports Day
Picture 87 Mabolgampau / Sports Day
Picture 88 Mabolgampau / Sports Day
Picture 89 Mabolgampau / Sports Day
Picture 90 Mabolgampau / Sports Day
Picture 91 Mabolgampau / Sports Day
Picture 92 Mabolgampau / Sports Day
Picture 93 Mabolgampau / Sports Day
Picture 94 Mabolgampau / Sports Day
Picture 95 Mabolgampau / Sports Day
Picture 96 Mabolgampau / Sports Day
Picture 97 Mabolgampau / Sports Day
Picture 98 Mabolgampau / Sports Day
Picture 99 Mabolgampau / Sports Day
Picture 100 Mabolgampau / Sports Day
Picture 101 Mabolgampau / Sports Day
Picture 102 Mabolgampau / Sports Day
Picture 103 Mabolgampau / Sports Day
Picture 104 Mabolgampau / Sports Day
Picture 105 Mabolgampau / Sports Day
Picture 106 Mabolgampau / Sports Day
Picture 107 Mabolgampau / Sports Day
Picture 108 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 109 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 110 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 111 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 112 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 113 Ymweliad yr Heddlu / Our Police visit
Picture 114 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 115 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 116 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 117 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 118 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 119 Creu lindys / Making caterpillars
Picture 120 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 121 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 122 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 123 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 124 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 125 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 126 Adio gyda ceir / Adding with cars
Picture 127 Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Picture 128 Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Picture 129 Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Picture 130 Nid oes angen pensil i ysgrifennu
Picture 131 Amser chwarae! / Play time!
Picture 132 Amser chwarae! / Play time!
Picture 133 Amser chwarae! / Play time!
Picture 134 Amser chwarae! / Play time!
Picture 135 Amser chwarae! / Play time!
Picture 136 Amser chwarae! / Play time!
Picture 137 Amser chwarae! / Play time!
Picture 138 Amser chwarae! / Play time!
Picture 139 Amser chwarae! / Play time!
Picture 140 Amser chwarae! / Play time!
Picture 141 Hwyl gyda sbageti / Fun with spaghetti
Picture 142 Hwyl gyda sbageti / Fun with spaghetti
Picture 143 Edrychwch! Beth sydd yn ein pwll?
Picture 144 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 145 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 146 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 147 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 148 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 149 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 150 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 151 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 152 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 153 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 154 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 155 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 156 Dewch i ddawnsio! / Let's dance!
Picture 157 Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Picture 158 Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Picture 159 Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Picture 160 Mesur anifeiliaid / Measuring animals
Picture 161 Taflu cennin / Throwing leeks
Picture 162 Taflu cennin / Throwing leeks
Picture 163 Taflu cennin / Throwing leeks
Picture 164 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 165 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 166 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 167 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 168 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 169 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 170 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 171 Wythnos Gwyddoniaeth / Science week
Picture 172 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 173 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 174 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 175 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 176 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 177 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 178 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 179 Mwynhau yn yr awyr agored/Enjoying in the outdoors
Picture 180 Mwynhau cludo dwr
Picture 181 Mwynhau cludo dwr
Picture 182 Mwynhau cludo dwr
Picture 183 Mwynhau cludo dwr
Picture 184 "O Mwd!" meddai'r moch.
Picture 185 Mrs Wishi Washi
Picture 186 Mrs Wishi Washi
Picture 187 "O Mwd!" meddai'r hwyaden.
Picture 188 Mrs Wishi Washi
Picture 189 Mrs Wishi Washi
Picture 190 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 191 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 192 Ffurfio llythrennau / Forming letters
Picture 193 Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Picture 194 Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Picture 195 Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Picture 196 Mae'r ffermwr eisiau gwraig / Farmer wants a wife
Picture 197 Penbyliaid / Tadpoles
Picture 198 Penbyliaid / Tadpoles
Picture 199 Diwrnod y llyfr / World book day
Picture 200 Diwrnod y llyfr / World book day
Picture 201 Diwrnod y llyfr / World book day
Picture 202 Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Picture 203 Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Picture 204 Dydd Gwyl Dewi Hapus!/ Happy St Davids Day!
Picture 205 Chwythu swigod / Blowing bubbles
Picture 206 Chwythu swigod / Blowing bubbles
Picture 207 Chwythu swigod / Blowing bubbles
Picture 208 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 209 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 210 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 211 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 212 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 213 Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday
Picture 214 Nadolig Llawen!
Picture 215 Plant mewn angen / Children in need
Picture 216 Plant mewn angen / Children in need
Picture 217 Plant mewn angen / Children in need
Picture 218 Plant mewn angen / Children in need
Picture 219 Plant mewn angen / Children in need
Picture 220 Plant mewn angen / Children in need
Picture 221 Plant mewn angen / Children in need
Picture 222 Plant mewn angen / Children in need
Picture 223 Plant mewn angen / Children in need
Picture 224 Plant mewn angen / Children in need
Picture 225 Plant mewn angen / Children in need
Picture 226 Plant mewn angen / Children in need
Picture 227 Helfa llythyren 'm'
Picture 228 Helfa llythyren 'm'
Picture 229 Helfa llythyren 'm'
Picture 230 Helfa llythyren 'm'
Picture 231 Ymarfer ffurfio 'm'
Picture 232 Ymarfer ffurfio 'm'
Picture 233 Ymarfer ffurfio 'm'
Picture 234 Ymarfer ffurfio 'm'
Picture 235 Ymarfer ffurfio 'm'
Picture 236 Creu anifeiliaid sy'n gaeafygysu o does halen
Picture 237 Creu anifeiliaid sy'n gaeafygysu o does halen
Picture 238 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 239 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 240 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 241 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 242 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 243 Creu cerddoriaeth tan gwyllt
Picture 244 Dathlu Noson tan gwyllt
Picture 245 Dathlu Noson tan gwyllt
Picture 246 Dathlu Noson tan gwyllt
Picture 247 Dathlu Noson tan gwyllt
Picture 248 Chwarae rol - Gweithdy
Picture 249 Chwarae rol - Gweithdy
Picture 250 Seren yr wythnos
Picture 251
Picture 252 Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Picture 253 Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Picture 254 Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Picture 255 Edrychwch ar fy mochyn bach toes
Picture 256 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 257 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 258 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 259 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 260 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 261 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 262 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 263 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 264 Ymweliad y tim Cynllun Gwen / Design to smile team
Picture 265 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 266 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 267 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 268 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 269 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 270 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 271 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 272 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 273 Dosbarthu lliwiau / Sorting colours
Picture 274 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 275 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 276 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 277 Druan a Mason! Nid oedd pawb wedi mwynhau'r uwd
Picture 278 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 279 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 280 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 281 Blasu uwd fel Elen Benfelen a'r Tri Arth
Picture 282 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 283 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 284 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 285 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 286 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 287 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 288 Rydym yn ymarfer ysgrifennu ein henwau
Picture 289 Rydyn ni'n mwynhau darllen!
Picture 290 Rydyn ni'n mwynhau darllen!
Picture 291 Ser yr wythnos - wythnos 7
Picture 292 Ser yr wythnos - wythnos 7
Picture 293 Ser yr wythnos - wythnos 6
Picture 294 Ser yr wythnos - wythnos 6
Picture 295 Ser yr wythnos - wythnos 5
Picture 296 Ser yr wythnos - wythnos 5
Picture 297 Ser yr wythnos - wythnos 4
Picture 298 Ser yr wythnos - wythnos 4
Picture 299 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 300 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 301 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 302 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 303 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 304 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 305 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 306 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 307 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 308 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 309 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 310 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 311 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 312 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 313 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 314 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 315 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 316 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 317 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 318 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 319 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 320 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 321 Coginio Dynion Bach Sinsir
Picture 322 Ser yr wythnos - Wythnos 3
Picture 323 Ser yr wythnos - Wythnos 3
Picture 324 Ser yr wythnos - Wythnos 2
Picture 325 Ser yr wythnos - Wythnos 2
Picture 326 Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Picture 327 Adeiladu gwyneb / Building our face
Picture 328 Adeiladu gwyneb / Building our face
Picture 329 Adeiladu gwyneb / Building our face
Picture 330 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 331 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 332 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 333 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 334 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 335 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 336 Ble ydyn nhw'n cuddio? / Where are they hiding?
Picture 337 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 338 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 339 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 340 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 341 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 342 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 343 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 344 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 345 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 346 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 347 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 348 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 349 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 350 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 351 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 352 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 353 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 354 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 355 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 356 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 357 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 358 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 359 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 360 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 361 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 362 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 363 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 364 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 365 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 366 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 367 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 368 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 369 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 370 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 371 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 372 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 373 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 374 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Picture 375 Ein wythnosau cyntaf! / Our first few weeks!
Top