Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs D Jones a Mrs L Delve

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Mrs Jones a Mrs Delve!
Mrs Jones a Mrs Delve yw ein hathrawon, Miss Sparkes yw ein cynorthwywr.  Mae 25 ohonom yn y dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at dymor hapus, prysur a chyffrous.
  
Yn ystod Tymor yr Haf ein thema yw Yn Yr Ardd. Rydym yn dechrau gyda hanes Jac a'r Goeden FFa.
Edrychwn ymlaen i glywed am ddiddordebau'r plant yn eu cyflwyniadau Llwyfan Llafar.

Welcome to Mrs Jones and Mrs Delve Year 1 page!
Our class teachers are Mrs Jones and Mrs Delve and we are very lucky to have Miss Sparkes to help us.  There are 25 of us in the class and we are looking forward to a happy, busy and exciting term.

During the Summer term our theme is In The Garden, and we will start by enjoying the story of Jack and the Beanstalk.
We can't wait to hear about the children's interests in their Llwyfan Llafar presentations.
Picture 1 Llongyfarchiadau! Disgybl y Flwyddyn
Picture 2 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 3 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 4 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 5 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 6 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 7 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 8 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 9 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 10 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 11 Mwynhau Diwrnod Olaf
Picture 12 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Picture 13 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Picture 14 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Picture 15 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Picture 16 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Picture 17 Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Picture 18 Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Picture 19 Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Picture 20 Bwyta Bara
Picture 21 Bwyta Bara
Picture 22 Bwyta Bara
Picture 23 Bwyta Bara
Picture 24 Bwyta Bara
Picture 25 Bwyta Bara
Picture 26 Bwyta Bara
Picture 27 Bwyta Bara
Picture 28 Bwyta Bara
Picture 29 Pobi Bara
Picture 30 Pobi Bara
Picture 31 Pobi Bara
Picture 32 Pobi Bara
Picture 33 Pobi Bara
Picture 34 Pobi Bara
Picture 35 Pobi Bara
Picture 36 Pobi Bara
Picture 37 Pobi Bara
Picture 38 Pobi Bara
Picture 39 Tim Isaac Newton
Picture 40 Tim Albert Einstein
Picture 41 Gwyddonwyr o Fri
Picture 42 Tim Michael Faraday
Picture 43 Tim Marie Curie
Picture 44 Ffrwydro!
Picture 45 Ffrwydro!
Picture 46 Ffrwydro!
Picture 47 Ffrwydro!
Picture 48 Ffrwydro!
Picture 49 Ffrwydro!
Picture 50 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 51 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 52 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 53 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 54 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 55 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 56 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 57 Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Picture 58 Crasu bara
Picture 59 Crasu bara
Picture 60 Crasu bara
Picture 61 Crasu bara
Picture 62 Lliwio Blodau
Picture 63 Lliwio Blodau
Picture 64 Lliwio Blodau
Picture 65 Lliwio Blodau
Picture 66 Lliwio Blodau
Picture 67 Lliwio Blodau
Picture 68 Lliwio Blodau
Picture 69 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 70 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 71 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 72 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 73 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 74 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 75 Arbrawf Arnofio a Suddo
Picture 76 Maths Mawreddog
Picture 77 Plannu Berw'r Dwr
Picture 78 Plannu Berw'r Dwr
Picture 79 Plannu Berw'r Dwr
Picture 80 Plannu Berw'r Dwr
Picture 81 Plannu Berw'r Dwr
Picture 82 Plannu Berw'r Dwr
Picture 83 Plannu Berw'r Dwr
Picture 84 Plannu Berw'r Dwr
Picture 85 Plannu Berw'r Dwr
Picture 86 Plannu Berw'r Dwr
Picture 87 Plannu Berw'r Dwr
Picture 88 Plannu Berw'r Dwr
Picture 89 Llygad y Dydd
Picture 90 Blodyn Menyn
Picture 91 Helfa Blodau
Picture 92 Helfa Blodau
Picture 93 Helfa Blodau
Picture 94 Helfa Blodau
Picture 95 Helfa Blodau
Picture 96 Helfa Blodau
Picture 97 Helfa Blodau
Picture 98 Helfa Blodau
Picture 99 Helfa Blodau
Picture 100 Helfa Blodau
Picture 101 Helfa Blodau
Picture 102 Helfa Blodau
Picture 103 Helfa Blodau
Picture 104 Helfa Blodau
Picture 105 Helfa Blodau
Picture 106 Helfa Blodau
Picture 107 Helfa Blodau
Picture 108 Diwrnod Mabolgampau
Picture 109 Diwrnod Mabolgampau
Picture 110 Diwrnod Mabolgampau
Picture 111 Diwrnod Mabolgampau
Picture 112 Diwrnod Mabolgampau
Picture 113 Diwrnod Mabolgampau
Picture 114 Diwrnod Mabolgampau
Picture 115 Diwrnod Mabolgampau
Picture 116 Diwrnod Mabolgampau
Picture 117 Diwrnod Mabolgampau
Picture 118 Diwrnod Mabolgampau
Picture 119 Diwrnod Mabolgampau
Picture 120 Diwrnod Mabolgampau Llys Carfan
Picture 121 Diwrnod Mabolgampau Llys Cidi
Picture 122 Diwrnod Mabolgampau Llys Ddawan
Picture 123 Diwrnod Mabolgampau Llys Hafren
Picture 124 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 125 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 126 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 127 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 128 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 129 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 130 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 131 Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Picture 132 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 133 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 134 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 135 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 136 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 137 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 138 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 139 Hoff Gymeriadau Cymru
Picture 140 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Picture 141 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 142 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 143 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 144 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 145 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 146 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 147 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 148 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 149 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 150 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 151 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 152 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 153 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 154 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 155 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 156 Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Picture 157 Capten Cymreictod yr wythnos yma!
Picture 158 Da iawn ferched am ennill band garddwn!
Picture 159 Capten Cymreictod yr wythnos!
Picture 160 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 161 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 162 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 163 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 164 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 165 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 166 Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Picture 167 Crymbl gyda riwbob o'r ardd. Diolch Mrs M Jones!
Picture 168 Helfa Drychfilod
Picture 169 Helfa Drychfilod
Picture 170 Helfa Drychfilod
Picture 171 Helfa Drychfilod
Picture 172 Helfa Drychfilod
Picture 173 Helfa Drychfilod
Picture 174 Helfa Drychfilod
Picture 175 Helfa Drychfilod
Picture 176 Helfa Drychfilod
Picture 177 Helfa Drychfilod
Picture 178 Helfa Drychfilod
Picture 179 Helfa Drychfilod
Picture 180 Helfa Drychfilod
Picture 181 Helfa Drychfilod
Picture 182 Helfa Drychfilod
Picture 183 Helfa Drychfilod
Picture 184 Helfa Drychfilod
Picture 185 Helfa Drychfilod
Picture 186 Helfa Drychfilod
Picture 187 Helfa Drychfilod
Picture 188 Ymchwilio trychfilod
Picture 189 Ymchwilio trychfilod
Picture 190 Garddio
Picture 191 Garddio
Picture 192 Garddio
Picture 193 Garddio
Picture 194 Garddio
Picture 195 Garddio
Picture 196 Garddio
Picture 197 Garddio
Picture 198 Garddio
Picture 199 Garddio
Picture 200 Garddio
Picture 201 Garddio
Picture 202 Garddio
Picture 203 Garddio
Picture 204 Garddio
Picture 205 Garddio
Picture 206 Garddio
Picture 207 Garddio
Picture 208 Garddio
Picture 209 Garddio
Picture 210 Garddio
Picture 211 Garddio
Picture 212 Garddio
Picture 213 Garddio
Picture 214 Garddio
Picture 215 Garddio
Picture 216 Garddio
Picture 217 Garddio
Picture 218 Garddio
Picture 219 Garddio
Picture 220 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
Picture 221 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
Picture 222 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
Picture 223 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
Picture 224 Y Parc dwr
Picture 225 Anifeiliaid anwes
Picture 226 Teulu
Picture 227 Llwyfan Llafar
Picture 228 Llwyfan Llafar
Picture 229 Pawb yn gwrando
Picture 230 Y SW
Picture 231 O dan y mor
Picture 232 Batman
Picture 233 Mwynhau Celf
Picture 234 Adeiladu Ty Adar
Picture 235 Llwyfan Llafar
Picture 236 Llwyfan Llafar
Picture 237 Nadolig
Picture 238 Nadolig
Picture 239 Gwyliau Teulu
Picture 240 Gwyliau Teulu
Picture 241 Adeiladu Car
Picture 242 Llwyfan Llafar
Picture 243 Fy nheulu
Picture 244 Pel droed
Picture 245 Coginio
Picture 246 Rainbows
Picture 247 Ieir
Picture 248 Toes
Picture 249 Toes
Picture 250 Toes
Picture 251 Gwyliau Pasg
Picture 252 Rainbows
Picture 253 Deinosoriaid
Picture 254 Can Rainbows
Picture 255 Reslo
Picture 256 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 257 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 258 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 259 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 260 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 261 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 262 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 263 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 264 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 265 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 266 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 267 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 268 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 269 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 270 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 271 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 272 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 273 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 274 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 275 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 276 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 277 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 278 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 279 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 280 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 281 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 282 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 283 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 284 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 285 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 286 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 287 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 288 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 289 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 290 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 291 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 292 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 293 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 294 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 295 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 296 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 297 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 298 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 299 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 300 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 301 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 302 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 303 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 304 Teithio o gwmpas y byd i China
Picture 305 Cymru
Picture 306 Cymru
Picture 307 Cymru
Picture 308 Cymru
Picture 309 Cymru
Picture 310 Cymru
Picture 311 Cymru
Picture 312 Cymru
Picture 313 Cymru
Picture 314 Dathlu diwrnod Dewi Sant
Picture 315 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 316 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 317 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 318 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 319 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 320 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 321 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 322 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 323 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 324 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 325 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 326 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 327 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 328 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 329 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 330 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 331 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 332 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 333 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 334 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 335 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 336 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 337 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 338 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 339 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 340 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 341 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 342 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 343 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 344 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 345 Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Picture 346 Arbrawf halen a ia
Picture 347 Arbrawf halen a ia
Picture 348 Arbrawf halen a ia
Picture 349 Arbrawf halen a ia
Picture 350 Arbrawf halen a ia
Picture 351 Arbrawf halen a ia
Picture 352 Arbrawf halen a ia
Picture 353 Arbrawf halen a ia
Picture 354 Arbrawf halen a ia
Picture 355 Arbrawf halen a ia
Picture 356 Arbrawf halen a ia
Picture 357 Arbrawf halen a ia
Picture 358 Arbrawf halen a ia
Picture 359 Arbrawf halen a ia
Picture 360 Arbrawf halen a ia
Picture 361 Arbrawf halen a ia
Picture 362 Arbrawf halen a ia
Picture 363 Arbrawf halen a ia
Picture 364 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 365 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 366 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 367 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 368 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 369 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 370 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 371 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 372 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 373 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 374 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 375 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 376 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 377 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 378 Cerddoriaeth y gaeaf
Picture 379 Bwyta'n iach
Picture 380 Bwyta'n iach
Picture 381 Bwyta'n iach
Picture 382 Bwyta'n iach
Picture 383 Bwyta'n iach
Picture 384 Bwyta'n iach
Picture 385 Bwyta'n iach
Picture 386 Bwyta'n iach
Picture 387 Bwyta'n iach
Picture 388 Bwyta'n iach
Picture 389 Bwyta'n iach
Picture 390 Bwyta'n iach
Picture 391 Bwyta'n iach
Picture 392 Bwyta'n iach
Picture 393 Bwyta'n iach
Picture 394 Bwyta'n iach
Picture 395 Bwyta'n iach
Picture 396 Bwyta'n iach
Picture 397 Bwyta'n iach
Picture 398 Bwyta'n iach
Picture 399 Bwyta'n iach
Picture 400
Picture 401
Picture 402
Picture 403
Picture 404
Picture 405
Picture 406
Picture 407
Picture 408
Picture 409
Picture 410
Picture 411
Picture 412
Picture 413
Picture 414
Picture 415
Picture 416
Picture 417
Top