Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs D Jones a Mrs L Delve

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Mrs Jones a Mrs Delve!
Mrs Jones a Mrs Delve yw ein hathrawon, Miss Sparkes yw ein cynorthwywr.  Mae 25 ohonom yn y dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at dymor hapus, prysur a chyffrous.
  
Yn ystod Tymor yr Haf ein thema yw Yn Yr Ardd. Rydym yn dechrau gyda hanes Jac a'r Goeden FFa.
Edrychwn ymlaen i glywed am ddiddordebau'r plant yn eu cyflwyniadau Llwyfan Llafar.

Welcome to Mrs Jones and Mrs Delve Year 1 page!
Our class teachers are Mrs Jones and Mrs Delve and we are very lucky to have Miss Sparkes to help us.  There are 25 of us in the class and we are looking forward to a happy, busy and exciting term.

During the Summer term our theme is In The Garden, and we will start by enjoying the story of Jack and the Beanstalk.
We can't wait to hear about the children's interests in their Llwyfan Llafar presentations.