Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - Mrs D Jones a Mrs L Delve

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Mrs Jones a Mrs Delve!
Mrs Jones a Mrs Delve yw ein hathrawon, Miss Sparkes yw ein cynorthwywr.  Mae 25 ohonom yn y dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at dymor hapus, prysur a chyffrous.
  
Yn ystod Tymor yr Haf ein thema yw Yn Yr Ardd. Rydym yn dechrau gyda hanes Jac a'r Goeden FFa.
Edrychwn ymlaen i glywed am ddiddordebau'r plant yn eu cyflwyniadau Llwyfan Llafar.

Welcome to Mrs Jones and Mrs Delve Year 1 page!
Our class teachers are Mrs Jones and Mrs Delve and we are very lucky to have Miss Sparkes to help us.  There are 25 of us in the class and we are looking forward to a happy, busy and exciting term.

During the Summer term our theme is In The Garden, and we will start by enjoying the story of Jack and the Beanstalk.
We can't wait to hear about the children's interests in their Llwyfan Llafar presentations.
Llongyfarchiadau! Disgybl y Flwyddyn
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
Mwynhau Diwrnod Olaf
 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
 Creu Hetiau Cymeriadau'r Stori
Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Gwaith Celf ar gyfer Ffair Haf CRhaAFf
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Bwyta Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Pobi Bara
Tim Isaac Newton
Tim Albert Einstein
Gwyddonwyr o Fri
Tim Michael Faraday
Tim Marie Curie
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Ffrwydro!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Sioe Wyddoniaeth Anhygoel!
Crasu bara
Crasu bara
Crasu bara
Crasu bara
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Lliwio Blodau
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Arbrawf Arnofio a Suddo
Maths Mawreddog
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Plannu Berw'r Dwr
Llygad y Dydd
Blodyn Menyn
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Helfa Blodau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau
Diwrnod Mabolgampau Llys Carfan
Diwrnod Mabolgampau Llys Cidi
Diwrnod Mabolgampau Llys Ddawan
Diwrnod Mabolgampau Llys Hafren
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Mwynhau "Sbonc a Sbri!!"
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Hoff Gymeriadau Cymru
 Dathlu diwylliant gwledydd y byd
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
Capten Cymreictod yr wythnos yma!
Da iawn ferched am ennill band garddwn!
Capten Cymreictod yr wythnos!
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Mwynhau crymbl riwbob blasus.
Crymbl gyda riwbob o'r ardd. Diolch Mrs M Jones!
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Helfa Drychfilod
Ymchwilio trychfilod
Ymchwilio trychfilod
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
Garddio
 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
 Rydym ni yn siarad Cymraeg!
Y Parc dwr
Anifeiliaid anwes
Teulu
Llwyfan Llafar
Llwyfan Llafar
Pawb yn gwrando
Y SW
O dan y mor
Batman
Mwynhau Celf
Adeiladu Ty Adar
Llwyfan Llafar
Llwyfan Llafar
Nadolig
Nadolig
Gwyliau Teulu
Gwyliau Teulu
Adeiladu Car
Llwyfan Llafar
Fy nheulu
Pel droed
Coginio
Rainbows
Ieir
Toes
Toes
Toes
Gwyliau Pasg
Rainbows
Deinosoriaid
Can Rainbows
Reslo
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Teithio o gwmpas y byd i China
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Cymru
Dathlu diwrnod Dewi Sant
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Teithio o gwmpas y byd i Ffrainc
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Arbrawf halen a ia
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Cerddoriaeth y gaeaf
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Bwyta'n iach
Top