Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6/ Year 6 - Miss S Jones

Dosbarth Blwyddyn 6 Miss Jones!!

Croeso nol.  Dim ond 1 tymor ar ol ym mlwyddyn 6! Rydym yn sicr o gael amser prysur ac emosiynol iawn, llawn gweithgareddau diddorol fel nofio, beicio,  wythnos entrepreneriaeth a llawer mwy.
Mi fyddwn yn teithio i Fro Morgannwg yn ystod y tymor er mwyn paratoi ar gyfer y naid fawr ym mis Medi.

Ein thema y tymor yma yw C-Ching ac mi fyddwn yn astudio hanes yr 80au. Yn ogystal a phrhau gyda Geirio Gwych, Rhifau Rhagorol a gwaith thema mi fyddwn hefyd yn paratoi ar gyfer y profion Cendlaethol ym mis Mai; darllen a rhifedd.  Rydym yn annog i holl ddisgyblion blwyddyn 6 i ymarfer eu darllen yn rheolaidd gan ddewis amrywiaeth o destunau ffuglen a ffeithiol. 

Mwynhewch!

Welcome back. Only 1 term left in Sant Curig! We are sure to have a very busy, exciting and emotional few months.  A time full of interesting activities which include swimming, business week, cycling,  and many more. We will be visiting Bro Morgannwg school in preperation for the big leap this September.

Our theme this term is Kerrching and we will be studying the history of the 1980's.  The activities will be directed by pupils' ideas. Aswell as continuing with Big Writing, Big Maths and themed work we will also be preparing for the National Tests in May; reading and numeracy. We encourage all year 6 pupils to practice their reading on a regular basis; choosing a variety of fiction and non fiction material.
 
Enjoy!
Picture 1 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 2 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 3 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 4 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 5 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 6 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 7 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 8 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 9 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 10 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 11 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 12 Trip Blwyddyn 6/Year 6 trip
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117
Picture 118 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 119 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 120 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 121 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 122 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 123 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 124 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 125 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 126 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 127 Gwyddonwyr Gwych!
Picture 128 Blwyddyn 6 Miss Jones
Picture 129 Blwyddyn 6 Miss Jones
Picture 130 Blwyddyn 6 Miss Jones
Top