Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6/ Year 6 - Miss S Jones

Dosbarth Blwyddyn 6 Miss Jones!!

Croeso nol.  Dim ond 1 tymor ar ol ym mlwyddyn 6! Rydym yn sicr o gael amser prysur ac emosiynol iawn, llawn gweithgareddau diddorol fel nofio, beicio,  wythnos entrepreneriaeth a llawer mwy.
Mi fyddwn yn teithio i Fro Morgannwg yn ystod y tymor er mwyn paratoi ar gyfer y naid fawr ym mis Medi.

Ein thema y tymor yma yw C-Ching ac mi fyddwn yn astudio hanes yr 80au. Yn ogystal a phrhau gyda Geirio Gwych, Rhifau Rhagorol a gwaith thema mi fyddwn hefyd yn paratoi ar gyfer y profion Cendlaethol ym mis Mai; darllen a rhifedd.  Rydym yn annog i holl ddisgyblion blwyddyn 6 i ymarfer eu darllen yn rheolaidd gan ddewis amrywiaeth o destunau ffuglen a ffeithiol. 

Mwynhewch!

Welcome back. Only 1 term left in Sant Curig! We are sure to have a very busy, exciting and emotional few months.  A time full of interesting activities which include swimming, business week, cycling,  and many more. We will be visiting Bro Morgannwg school in preperation for the big leap this September.

Our theme this term is Kerrching and we will be studying the history of the 1980's.  The activities will be directed by pupils' ideas. Aswell as continuing with Big Writing, Big Maths and themed work we will also be preparing for the National Tests in May; reading and numeracy. We encourage all year 6 pupils to practice their reading on a regular basis; choosing a variety of fiction and non fiction material.
 
Enjoy!
Top