Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss A Withey

Croeso Mawr!
 

Croeso mawr i ddosbarth blwyddyn 2 Miss Withey. Rydym yn ffodus iawn i gael Miss Richards, Mrs Roche a Mr Dalton i helpu gyda’n gwaith yn y dosbarth.
 

Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen a dysgu geiriau yn gyson. A wnewch chi ddychwelyd ffolderi darllen a gwaith cartref erbyn Dydd Llun.

  

Mae ein gwers ymarfer corff ar Ddydd Mawrth felly cofiwch eich gwisg ymarfer corff addas  

 Edrychwn ymalen at lawer o hwyl a sbri.   

 

8.3.13 - Hoffwn ddiolch i'r plant am eu ymddygiad arbenning ar ein trip i Techniquest. Cafodd bob un 
                               ohonom ni lawer o hwyl.

 

Dymunwn Sul  y Mamau hapus i chi. Mwynheuwch y te a'r siocled!
 
 
22.3.13- Diolch i'r plant am eu holl gwaith caled yn ystod y tymor.
Dymunwn Pasg Hapus i chi !!
 

 

    *******************************************   
 Welcome

 
 

Welcome to Miss Withey’s year 2 class. We are very fortunate to have Miss Richards, Mrs Roche and Mr Dalton to help us in the class.

 Remember to work with your child by reading and learning key words regularly.Please return reading folders and homework on Monday.  

 
 

                             Our physical education lesson is on a Tuesday so remember to bring a suitable P.E kit.

                                               We look forward to a fun and exciting year.


8.3.13- I'd like to thank all the children for their excellent behaviour on our recent trip to Techniquest. 
 
 
 We wish you all a happy Mother's Day. Enjoy the tea and chocolate! 

22.3.13- We would like to thank the children for all their hard work this term.
We wish you all a happy Easter!!
 

 

SF_img_3601.mov

Still image for this video
Top