Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss A Withey

Croeso Mawr!
 

Croeso mawr i ddosbarth blwyddyn 2 Miss Withey. Rydym yn ffodus iawn i gael Miss Richards, Mrs Roche a Mr Dalton i helpu gyda’n gwaith yn y dosbarth.
 

Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen a dysgu geiriau yn gyson. A wnewch chi ddychwelyd ffolderi darllen a gwaith cartref erbyn Dydd Llun.

  

Mae ein gwers ymarfer corff ar Ddydd Mawrth felly cofiwch eich gwisg ymarfer corff addas  

 Edrychwn ymalen at lawer o hwyl a sbri.   

 

8.3.13 - Hoffwn ddiolch i'r plant am eu ymddygiad arbenning ar ein trip i Techniquest. Cafodd bob un 
                               ohonom ni lawer o hwyl.

 

Dymunwn Sul  y Mamau hapus i chi. Mwynheuwch y te a'r siocled!
 
 
22.3.13- Diolch i'r plant am eu holl gwaith caled yn ystod y tymor.
Dymunwn Pasg Hapus i chi !!
 

 

    *******************************************   
 Welcome

 
 

Welcome to Miss Withey’s year 2 class. We are very fortunate to have Miss Richards, Mrs Roche and Mr Dalton to help us in the class.

 Remember to work with your child by reading and learning key words regularly.Please return reading folders and homework on Monday.  

 
 

                             Our physical education lesson is on a Tuesday so remember to bring a suitable P.E kit.

                                               We look forward to a fun and exciting year.


8.3.13- I'd like to thank all the children for their excellent behaviour on our recent trip to Techniquest. 
 
 
 We wish you all a happy Mother's Day. Enjoy the tea and chocolate! 

22.3.13- We would like to thank the children for all their hard work this term.
We wish you all a happy Easter!!
 

 

Picture 1 Mabolgampau
Picture 2 Mabolgampau
Picture 3 Mabolgampau
Picture 4 Mabolgampau
Picture 5 Mabolgampau
Picture 6 Mabolgampau
Picture 7 Mabolgampau
Picture 8 Mabolgampau
Picture 9 Mabolgampau
Picture 10 Mabolgampau
Picture 11 Mabolgampau
Picture 12 Mabolgampau
Picture 13 Mabolgampau
Picture 14 Mabolgampau
Picture 15 Mabolgampau
Picture 16 Mabolgampau
Picture 17 Mabolgampau
Picture 18 Mabolgampau
Picture 19 Mabolgampau
Picture 20 Mabolgampau
Picture 21 Mabolgampau
Picture 22 Mabolgampau
Picture 23 Mabolgampau
Picture 24 Mabolgampau
Picture 25 Mabolgampau
Picture 26 Mabolgampau
Picture 27 Mabolgampau
Picture 28 Mabolgampau
Picture 29 Disgo
Picture 30 Disgo
Picture 31 Disgo
Picture 32 Disgo
Picture 33 Disgo
Picture 34 Disgo
Picture 35 Disgo
Picture 36 Disgo
Picture 37 Plannu Blodau Haul
Picture 38 Plannu Blodau Haul
Picture 39 Plannu Blodau Haul
Picture 40 Plannu Blodau Haul
Picture 41 Plannu Blodau Haul
Picture 42 Plannu Blodau Haul
Picture 43 Plannu Blodau Haul
Picture 44 Plannu Blodau Haul
Picture 45 Plannu Blodau Haul
Picture 46 Plannu Blodau Haul
Picture 47 Plannu Blodau Haul
Picture 48 Plannu Blodau Haul
Picture 49 Ser Tymor y Gwanwyn/Spring Term Stars
Picture 50 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 51 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 52 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 53 Diwrnod y Llyfr
Picture 54 Diwrnod y Llyfr
Picture 55 Diwrnod y Llyfr
Picture 56 Diwrnod y Llyfr
Picture 57 Trip Techniquest
Picture 58 Trip Techniquest
Picture 59 Trip Techniquest
Picture 60 Trip Techniquest
Picture 61 Trip Techniquest
Picture 62 Trip Techniquest
Picture 63 Trip Techniquest
Picture 64 Trip Techniquest
Picture 65 Trip Techniquest
Picture 66 Trip Techniquest
Picture 67 Trip Techniquest
Picture 68 Trip Techniquest
Picture 69 Trip Techniquest
Picture 70 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 71 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 72 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 73 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 74 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 75 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 76 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 77 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 78 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 79 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 80 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 81 Plannu Blodau Haul
Picture 82 Plannu Blodau Haul
Picture 83 Plannu Blodau Haul
Picture 84 Plannu Blodau Haul
Picture 85 Plannu Blodau Haul
Picture 86 Plannu Blodau Haul
Picture 87 Plannu Blodau Haul
Picture 88 Plannu Blodau Haul
Picture 89 Plannu Blodau Haul
Picture 90 Plannu Blodau Haul
Picture 91 Coginio
Picture 92 Coginio
Picture 93 Coginio
Picture 94 Coginio
Picture 95 Coginio
Picture 96 Coginio
Picture 97 Trip Techniquest
Picture 98 Trip Techniquest
Picture 99 Trip Techniquest
Picture 100 Trip Techniquest
Picture 101 Trip Techniquest
Picture 102 Trip Techniquest
Picture 103 Trip Techniquest
Picture 104 Trip Techniquest
Picture 105 Trip Techniquest
Picture 106 Trip Techniquest
Picture 107 Trip Techniquest
Picture 108 Trip Techniquest
Picture 109 Trip Techniquest
Picture 110 Trip Techniquest
Picture 111 Trip Techniquest
Picture 112 Trip Techniquest
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
Picture 118 Dathlu Blwyddyn Newydd Tseiniaidd

SF_img_3601.mov

Still image for this video
Top