Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweliad ar Ardd Wyllt / Visit to the Wild Garden

Heddiw cawsom ein ymweliad cyntaf i'r Ardd Wyllt. Buom yn brysur yn helu Mrs Jones i chwynnu a thacluso gwahanol ardaloedd o'r ardd ar ôl tyfiant yr hâf. Gwaith caled a chwyslyd ond hwylus!

Today we had our first visit to the Wild Garden. We were very busy helping Mrs Jones with the weeding and trimming different areas of the garden after the Summer months. Hard and sweaty work but enjoyable!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Top