Menu

Ysgol Sant Curig

Ymweliad ar Ardd Wyllt / Visit to the Wild Garden

Heddiw cawsom ein ymweliad cyntaf i'r Ardd Wyllt. Buom yn brysur yn helu Mrs Jones i chwynnu a thacluso gwahanol ardaloedd o'r ardd ar ôl tyfiant yr hâf. Gwaith caled a chwyslyd ond hwylus!

Today we had our first visit to the Wild Garden. We were very busy helping Mrs Jones with the weeding and trimming different areas of the garden after the Summer months. Hard and sweaty work but enjoyable!
Top