Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn / Reception - Miss H Saar

Dosbarth Derbyn!
                                                                                        
 
Mae Miss Saar, Mrs Bowen a Miss Press yn fwynhau blwyddyn llawn o hwyl a sbri gyda'r plant!   

Mae'r flwyddyn hon yn prysur dod i ben ond mae gennym ddigon o amser eto i ymarfer rhifedd a llythrennedd a bydd y pecynnau darllen yn dod adref yn fuan!     
                                                         
Rydym eisoes yn gweithio'n galed iawn ar ein thema Cylch bywyd ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ein thema Pobl sy'n ein helpu.     

Rydym yn gyffrous iawn i fynd ar wibdaith i gorsaf dan y Barri ar Fai y 10fed.
                                                                                                                                      
                                                                         The Reception Class!
                                                                                         
                       Miss Saar, Mrs Bowen and Miss Press are enjoying a fun filled year with the children!
                                                                            
This year is quickly coming to an end, but we have plenty of time to practise our literacy and numeracy skills and the reading packs will be coming home soon!

We are currently working hard on our Life cycles theme and are looking forward to starting our theme of People who help us. 

We are all very excited to go on our first class trip to Barry Fire Station on May 10th. 
Picture 1 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 2 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 3 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 4 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 5 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 6 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 7 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 8 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 9 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 10 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 11 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 12 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 13 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 14 Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Picture 15 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 16 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 17 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 18 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 19 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 20 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 21 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 22 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 23 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 24 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 25 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 26 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 27 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 28 Ymweliad y tim ailgylchu
Picture 29 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 30 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 31 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 32 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 33 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 34 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 35 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 36 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 37 Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Picture 38 Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Picture 39 Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Picture 40 Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Picture 41 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 42 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 43 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 44 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 45 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 46 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 47 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 48 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 49 Dyma ni yn arbrofi!
Picture 50 Diogelwch y ffordd
Picture 51 Diogelwch y ffordd
Picture 52 Diogelwch y ffordd
Picture 53 Diogelwch y ffordd
Picture 54 Diogelwch y ffordd
Picture 55 Diogelwch y ffordd
Picture 56 Ymweliad y nyrs - Druan a Rylee!
Picture 57 Ymweliad y nyrs - Druan a Josh!
Picture 58 Ymweliad y nyrs - Druan a Faith!
Picture 59 Ymweliad y nyrs - Druan a Ruby!
Picture 60 Ymweliad y nyrs
Picture 61 Disgo
Picture 62 Disgo
Picture 63 Disgo
Picture 64 Disgo
Picture 65 Disgo
Picture 66 Disgo
Picture 67 Disgo
Picture 68 Disgo
Picture 69 Disgo
Picture 70 Disgo
Picture 71 Disgo
Picture 72 Disgo
Picture 73 Disgo
Picture 74 Disgo
Picture 75 Disgo
Picture 76 Disgo
Picture 77 Disgo
Picture 78 Disgo
Picture 79 Disgo
Picture 80 Disgo
Picture 81 Disgo
Picture 82 Disgo
Picture 83 Disgo
Picture 84 Disgo
Picture 85 Disgo
Picture 86 Disgo
Picture 87 Disgo
Picture 88 Disgo
Picture 89 Disgo
Picture 90 Disgo
Picture 91 Disgo
Picture 92 Disgo
Picture 93 Disgo
Picture 94 Disgo
Picture 95 Disgo
Picture 96 Disgo
Picture 97 Disgo
Picture 98 Disgo
Picture 99 Disgo
Picture 100 Disgo
Picture 101 Disgo
Picture 102 Disgo
Picture 103 Disgo
Picture 104 Disgo
Picture 105 Disgo
Picture 106 Diwrnod Ewrop
Picture 107 Diwrnod Ewrop
Picture 108 Diwrnod Ewrop
Picture 109 Diwrnod Ewrop
Picture 110 Diwrnod Ewrop
Picture 111 Diwrnod Ewrop
Picture 112 Diwrnod Ewrop
Picture 113 Diwrnod Ewrop
Picture 114 Diwrnod Ewrop
Picture 115 Diwrnod Ewrop
Picture 116 Diwrnod Ewrop
Picture 117 Diwrnod Ewrop
Picture 118 Diwrnod Ewrop
Picture 119 Diwrnod Ewrop
Picture 120 Diwrnod Ewrop
Picture 121 Diwrnod Ewrop
Picture 122 Diwrnod Ewrop
Picture 123 Diwrnod Ewrop
Picture 124 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 125 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 126 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 127 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 128 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 129 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 130 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 131 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 132 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 133 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 134 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 135 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 136 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 137 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 138 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 139 Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Picture 140 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 141 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 142 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 143 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 144 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 145 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 146 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 147 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 148 Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Picture 149 Ymweliad Pc Warner
Picture 150 Ymweliad Pc Warner
Picture 151 Ymweliad Pc Warner
Picture 152 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 153 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 154 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 155 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 156 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 157 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 158 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 159 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 160 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 161 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 162 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 163 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 164 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 165 Mabolgampau'r Derbyn
Picture 166 Llys Carfan
Picture 167 Llys Ddawan
Picture 168 Llys Cidi
Picture 169 Llys Hafren
Picture 170 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 171 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 172 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 173 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 174 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 175 Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Picture 176
Picture 177
Picture 178
Picture 179
Picture 180
Picture 181
Picture 182
Picture 183
Picture 184
Picture 185
Picture 186
Picture 187
Picture 188
Picture 189
Picture 190
Picture 191
Picture 192
Picture 193
Picture 194
Picture 195
Picture 196
Picture 197
Picture 198
Picture 199
Picture 200
Picture 201
Picture 202
Picture 203 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 204 Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Picture 205 Ser Tymor y Gwanwyn
Picture 206 Helfa wyau pasg
Picture 207 Helfa wyau pasg
Picture 208 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 209 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 210 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 211 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 212 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 213 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 214 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 215 Diwrnod Trwynau Coch
Picture 216 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 217 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 218 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 219 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 220 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 221 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 222 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 223 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 224 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 225 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 226 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 227 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 228 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 229 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 230 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 231 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 232 Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Picture 233 Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr
Picture 234 Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr
Picture 235 Creu jeli - Mmmm blasus!
Picture 236 Creu jeli - Mmmm blasus!
Picture 237 Creu jeli - Mmmm blasus!
Picture 238 Creu jeli - Mmmm blasus!
Picture 239 Creu jeli - Mmmm blasus!
Picture 240 Diwrnod Plant Mewn Angen
Picture 241 Diwrnod Plant Mewn Angen
Picture 242 Diwrnod Plant Mewn Angen
Picture 243 Diwrnod Plant Mewn Angen
Picture 244 Diwrnod Plant Mewn Angen
Picture 245 Five little speckled frogs
Picture 246 1,2,3,4,5
Picture 247 Hickory dickory dock
Picture 248 Incy wincy spider
Picture 249 Heads and shoulders, knees and toes
Picture 250 Dau gi bach
Picture 251 Mi welais Jac-y-do
Picture 252 Mae gen i dipyn o dy bach twt
Picture 253 Pum crocodeil
Picture 254 Tri broga boliog braf
Picture 255 Dyma ein Bwgan Brain - nid un arferol yw hi cofia!
Picture 256 Yr Hydref
Picture 257 Y Cynhaeaf
Picture 258
Picture 259 Y Bws Brws Dannedd
Picture 260 Y Bws Brws Dannedd
Picture 261 Sut wyt ti'n teimlo?
Picture 262 Sut wyt ti'n teimlo?
Picture 263 Cymharu hyd
Picture 264 Cymharu hyd
Picture 265 Cymharu hyd
Picture 266 Cymharu hyd
Picture 267 Cymharu hyd
Picture 268 Cymharu hyd
Picture 269 Cymharu hyd
Picture 270 Cymharu hyd
Picture 271 Ffurfio llythrennau
Picture 272 Ffurfio llythrennau
Picture 273 Ffurfio llythrennau
Picture 274 Ffurfio llythrennau
Top