Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn / Reception - Miss H Saar

Dosbarth Derbyn!
                                                                                        
 
Mae Miss Saar, Mrs Bowen a Miss Press yn fwynhau blwyddyn llawn o hwyl a sbri gyda'r plant!   

Mae'r flwyddyn hon yn prysur dod i ben ond mae gennym ddigon o amser eto i ymarfer rhifedd a llythrennedd a bydd y pecynnau darllen yn dod adref yn fuan!     
                                                         
Rydym eisoes yn gweithio'n galed iawn ar ein thema Cylch bywyd ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ein thema Pobl sy'n ein helpu.     

Rydym yn gyffrous iawn i fynd ar wibdaith i gorsaf dan y Barri ar Fai y 10fed.
                                                                                                                                      
                                                                         The Reception Class!
                                                                                         
                       Miss Saar, Mrs Bowen and Miss Press are enjoying a fun filled year with the children!
                                                                            
This year is quickly coming to an end, but we have plenty of time to practise our literacy and numeracy skills and the reading packs will be coming home soon!

We are currently working hard on our Life cycles theme and are looking forward to starting our theme of People who help us. 

We are all very excited to go on our first class trip to Barry Fire Station on May 10th. 
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Ymweliad y tim ailgylchu
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Dathlu wythnos Gwyddoniaeth
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Dyma ni yn arbrofi!
Diogelwch y ffordd
Diogelwch y ffordd
Diogelwch y ffordd
Diogelwch y ffordd
Diogelwch y ffordd
Diogelwch y ffordd
Ymweliad y nyrs - Druan a Rylee!
Ymweliad y nyrs - Druan a Josh!
Ymweliad y nyrs - Druan a Faith!
Ymweliad y nyrs - Druan a Ruby!
Ymweliad y nyrs
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Disgo
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Diwrnod Ewrop
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Blasu ffrwythau/ Tasting fruit
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc warner/ Pc Warner visits the Reception
Ymweliad Pc Warner
Ymweliad Pc Warner
Ymweliad Pc Warner
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Mabolgampau'r Derbyn
Llys Carfan
Llys Ddawan
Llys Cidi
Llys Hafren
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Taith i'r Orsaf Dan/Trip to the Fire Station
Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Trip i'r Orsaf Dan / Our trip to the Fire Station
Ser Tymor y Gwanwyn
Helfa wyau pasg
Helfa wyau pasg
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Diwrnod Trwynau Coch
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Dathlu Dydd Gwyl Dewi
Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr
Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr
Creu jeli - Mmmm blasus!
Creu jeli - Mmmm blasus!
Creu jeli - Mmmm blasus!
Creu jeli - Mmmm blasus!
Creu jeli - Mmmm blasus!
Diwrnod Plant Mewn Angen
Diwrnod Plant Mewn Angen
Diwrnod Plant Mewn Angen
Diwrnod Plant Mewn Angen
Diwrnod Plant Mewn Angen
Five little speckled frogs
 1,2,3,4,5
Hickory dickory dock
Incy wincy spider
Heads and shoulders, knees and toes
Dau gi bach
Mi welais Jac-y-do
Mae gen i dipyn o dy bach twt
Pum crocodeil
Tri broga boliog braf
Dyma ein Bwgan Brain - nid un arferol yw hi cofia!
Yr Hydref
Y Cynhaeaf
Y Bws Brws Dannedd
Y Bws Brws Dannedd
Sut wyt ti'n teimlo?
Sut wyt ti'n teimlo?
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
 Cymharu hyd
Ffurfio llythrennau
Ffurfio llythrennau
Ffurfio llythrennau
Ffurfio llythrennau
Top