Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1 / Year 1 - Mrs L Weighel

Croeso i dudalen Blwyddyn Un!
 
Rydym yn ddosbarth o 29 o blant brwdfrydig a chwilfrydig iawn.  Rydym wrth ein boddau yn dysgu ac yn ymgymryd a llwythi o weithgareddau amrywiol.   Rydym yn ffodus iawn i gael Miss Sparkes yn y dosbarth i'n helpu gyda'n gwaith rhifedd a lythrennedd a llawer mwy!
 

Ein Thema tymor yma yw 'Dyma Fi', byddwn hefyd yn astudio gwyl Diwali.  Mae Caffi Cyw bellach wedi agor yn y dosbarth, dyma'r man perffaith ar gyfer sgwrsio'n Gymraeg gyda'n ffrindiau a paratoi gwledd o fwyd!
 

Byddwn yn parhau i gasglu arian ffrwyth yn wythnosol.

Cofiwch eich esgidiau glaw - byddwn yn mentro allan yn aml i weithio yn yr awyr agored.
Bydd gwaith cartref neu lyfrau darllen yn cael ei ddosbarthu i bawb bob prynhawn Dydd Iau, i’w dychwelyd i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol os gwelwch yn dda.

Os oes unrhyw newidiadau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi gwybod i chi.


Cofiwch gysylltu â’r ysgol os oes unrhyw broblem!

 

Hwyl am y tro! 

 

Mrs Weighell a Miss Miles


Welcome to Year One!
 

We are an inquisitive and enthusiastic class of 29 pupils.  We enjoy learning and working together to solve problems and complete tasks.  We are lucky to have Miss Sparkes who helps us with our numeracy and literacy, she also enjoys painting!

Our theme this term is 'Dyma Fi' or 'Marvellous Me'and we will also be studying the Diwali Festival.  'Caffi Cyw' has opened in the classroom, the perfect place for a chat in Welsh and also a tasty meal or a cup of tea!
 

We will continue to collect fruit money on a Monday
Remember your wellingtons - we will be venturing out for lots of outdoor activities.
Homework or reading books will be sent home on Thursdays, to be returned on Monday please.
We will try to let you know of any changes!

Thank you very much!

Mrs Weighell and Miss Miles

Top