Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3/ Year 3 - Miss S Watkins

Croeso mawr i chi gyd i Flwyddyn 3!

 

Mae gennym dymor prysur iawn o’n blaenau y tymor hwn gyda nifer o ddigwyddiadau cyffrous a phethau diddorol i’w dysgu. Ein thema y tymor hwn yw 'Ar lan y môr'. Thema wych sydd yn rhoi cyfleoedd i ni ddysgu amrywiaeth o bethau diddorol! 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein holl sgiliau llythrennedd yn y gwaith estynedig pythefnosol ‘Geirio Gwych’ a ‘Big Writing’ a chewch gyfle i barhau i gwblhau’r cwis ‘Rhifau Rhagorol’ yn wythnosol.
 
·      Bydd ein sesiynau Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Iau – cofiwch ddod â dillad addas ar gyfer pob gwers;
·      Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener a dylid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher.
 
Edrychaf ymlaen at dymor prysur, cyffrous a llawn hwyl sydd o’n blaenau!
 

Welcome to you all to Year 3!

 

We have a busy term ahead of us with a number of exciting events and interesting things to learn. Our theme this term is 'The Seaside'. It's a very exciting theme that gives up the opportunity to learn a variety of exciting facts!
 We will continue to use all our literacy skills in the extended pieces of work on a fortnightly basis ‘Geirio Gwych’ and ‘Big Writing’ and you will have the opportunity to continue to complete the ‘Big Maths’ quiz on a weekly basis.  
 
• Our PE sessions are on Mondays and Thursdays - please remember to bring you PE kit to every lesson.
• Homework will be set on Fridays and should be returned by Wednesdays. 
 
I look forward to the busy, exciting and fun year ahead of us!

*******

Gwefannau ac Apps defnyddiol y gallwch ddefnyddio adref / Useful websites and apps you could use at home:

Maths Bingo, Keynote, pic collage, word collage.
Purple mash, Primary Games

Top