Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 3/ Year 3 - Miss S Watkins

Croeso mawr i chi gyd i Flwyddyn 3!

 

Mae gennym dymor prysur iawn o’n blaenau y tymor hwn gyda nifer o ddigwyddiadau cyffrous a phethau diddorol i’w dysgu. Ein thema y tymor hwn yw 'Ar lan y môr'. Thema wych sydd yn rhoi cyfleoedd i ni ddysgu amrywiaeth o bethau diddorol! 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein holl sgiliau llythrennedd yn y gwaith estynedig pythefnosol ‘Geirio Gwych’ a ‘Big Writing’ a chewch gyfle i barhau i gwblhau’r cwis ‘Rhifau Rhagorol’ yn wythnosol.
 
·      Bydd ein sesiynau Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Iau – cofiwch ddod â dillad addas ar gyfer pob gwers;
·      Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener a dylid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher.
 
Edrychaf ymlaen at dymor prysur, cyffrous a llawn hwyl sydd o’n blaenau!
 

Welcome to you all to Year 3!

 

We have a busy term ahead of us with a number of exciting events and interesting things to learn. Our theme this term is 'The Seaside'. It's a very exciting theme that gives up the opportunity to learn a variety of exciting facts!
 We will continue to use all our literacy skills in the extended pieces of work on a fortnightly basis ‘Geirio Gwych’ and ‘Big Writing’ and you will have the opportunity to continue to complete the ‘Big Maths’ quiz on a weekly basis.  
 
• Our PE sessions are on Mondays and Thursdays - please remember to bring you PE kit to every lesson.
• Homework will be set on Fridays and should be returned by Wednesdays. 
 
I look forward to the busy, exciting and fun year ahead of us!

*******

Gwefannau ac Apps defnyddiol y gallwch ddefnyddio adref / Useful websites and apps you could use at home:

Maths Bingo, Keynote, pic collage, word collage.
Purple mash, Primary Games

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Picture 74
Picture 75
Picture 76
Picture 77
Picture 78
Picture 79
Picture 80
Picture 81
Picture 82
Picture 83
Picture 84
Picture 85
Picture 86
Picture 87
Picture 88
Picture 89
Picture 90
Picture 91
Picture 92
Picture 93
Picture 94
Picture 95
Picture 96
Picture 97
Picture 98
Picture 99
Picture 100
Picture 101
Picture 102
Picture 103
Picture 104
Picture 105
Picture 106
Picture 107
Picture 108
Picture 109
Picture 110
Picture 111
Picture 112
Picture 113
Picture 114
Picture 115
Picture 116
Picture 117 Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3
Picture 118 Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3
Picture 119 Croeso i Flwyddyn 3 / Welcome to Year 3
Picture 120 Gwasanaeth
Picture 121 Gwasanaeth
Picture 122 Gwasanaeth
Picture 123 Gwasanaeth
Picture 124 Gwasanaeth
Picture 125 Gwasanaeth
Picture 126 Gwasanaeth
Picture 127 Gwasanaeth
Top