Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - HANNAH SAAR

Croeso i'r Dosbarth Meithrin! 
Welcome to the Nursery Class!


Miss Saar a Mrs Lewis yw ein hathrawon a rydym yn lwcus iawn i gael cymorth Miss Richards,
Mrs Ruck, Miss Press a Miss Sparks yn y dosbarth ar hyd yr wythnos. 
Rydym yn ddosbarth o blant bach hapus a llawn bywyd!
Mae 37 ohonom yn mynychu yn y bore a 27 yn y prynhawn. 

Ein thema ni y tymor hwn yw 'Dyma Fi' 
Mi fyddwn yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau tu mewn a thu fas y dosbarth wrth ddysgu am ein hunain, ein corff, teimladau ac am ein ffrindiau newydd. Yn ogystal â ddarllen ystod o straeon traddodiadol, dysgu ganeuon a hwiangerddi yn y Gymraeg. 

Ar Ddydd Mawrth mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff ond cawn wisgo esgidiau addas ar y diwrnod hyn os hoffem. 

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian llaeth a ffrwyth pob wythnos neu £7 am yr hanner tymor mewn amlen wedi'i labelu'n glir. 
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen at dymor cyntaf llwyddianus!
Diolch am eich cefnogaeth.

 

Miss Saar and Mrs Lewis are our teachers and we are very lucky to have the help of
Miss Richards, Mrs Ruck, Miss Press and Miss Sparks in the classroom throughout the week.
We are a class of happy little children that are full of life!
37 of us attend the morning Nursery session and 27 in the afternoon. 

Our theme this term is 'All About Me' 
We will be participating in a variety of hands on activities both in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, our bodies, feelings and our new friends. As well as this we will of course be reading traditional stories and singing songs and number rhymes in Welsh. 

Our Physical Education sessions will take place on Tuesdays. No PE kit is required however we can wear appropriate running shoes on this day if we wish. 

We kindly ask that you bring £1 a week for fruit and milk or £7 for the half term in a clearly labelled envelope. 
Please ensure your child's name is clearly labelled on each item of clothing. 

We look forward to a successful first term! 
Thank you for your co-operation. 

Can 'Mi Welais Jac y Do'

Ewch ati i ymarfer canu adref / Why not practise singing some Welsh Nursery Rhymes at home?

Can 'Clap Clap 123'

Ewch ati i ymarefr canu adref / Why not practise singing some Welsh Nursery Rhymes at home?

Can 'Mr Crocodeil ydw i'

Beth am ymarfer canu yn y Gymraeg adref? / Use this clip to practise singing in Welsh with your child at home.

Can 'Pen, ysgwyddau,coesau, traed' / Song- Head, shoulders, knees and toes

Beth am ymarfer canu yn y Gymraeg adref? / Practise singing in Welsh with your child at home. This clip includes both English and Welsh versions of the song.

Top