Menu

Ysgol Sant Curig

Meithrin/ Nursery - HANNAH SAAR

Croeso i'r Dosbarth Meithrin! 
Welcome to the Nursery Class!


Miss Saar a Mrs Lewis yw ein hathrawon a rydym yn lwcus iawn i gael cymorth Miss Richards,
Mrs Ruck, Miss Press a Miss Sparks yn y dosbarth ar hyd yr wythnos. 
Rydym yn ddosbarth o blant bach hapus a llawn bywyd!
Mae 37 ohonom yn mynychu yn y bore a 27 yn y prynhawn. 

Ein thema ni y tymor hwn yw 'Dyma Fi' 
Mi fyddwn yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau tu mewn a thu fas y dosbarth wrth ddysgu am ein hunain, ein corff, teimladau ac am ein ffrindiau newydd. Yn ogystal â ddarllen ystod o straeon traddodiadol, dysgu ganeuon a hwiangerddi yn y Gymraeg. 

Ar Ddydd Mawrth mae gennym sesiynau ymarfer corff. Nid oes angen dillad ymarfer corff ond cawn wisgo esgidiau addas ar y diwrnod hyn os hoffem. 

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a £1 arian llaeth a ffrwyth pob wythnos neu £7 am yr hanner tymor mewn amlen wedi'i labelu'n glir. 
Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen at dymor cyntaf llwyddianus!
Diolch am eich cefnogaeth.

 

Miss Saar and Mrs Lewis are our teachers and we are very lucky to have the help of
Miss Richards, Mrs Ruck, Miss Press and Miss Sparks in the classroom throughout the week.
We are a class of happy little children that are full of life!
37 of us attend the morning Nursery session and 27 in the afternoon. 

Our theme this term is 'All About Me' 
We will be participating in a variety of hands on activities both in the classroom and outdoors whilst learning about ourselves, our bodies, feelings and our new friends. As well as this we will of course be reading traditional stories and singing songs and number rhymes in Welsh. 

Our Physical Education sessions will take place on Tuesdays. No PE kit is required however we can wear appropriate running shoes on this day if we wish. 

We kindly ask that you bring £1 a week for fruit and milk or £7 for the half term in a clearly labelled envelope. 
Please ensure your child's name is clearly labelled on each item of clothing. 

We look forward to a successful first term! 
Thank you for your co-operation. 

Picture 1 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 2 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 3 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 4 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 5 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 6 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 7 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 8 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 9 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 10 Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need.
Picture 11 Creu marciau / Making marks
Picture 12 Creu marciau / Making marks
Picture 13 Creu marciau / Making marks
Picture 14 Creu marciau / Making marks
Picture 15 Creu marciau / Making marks
Picture 16 Creu marciau / Making marks
Picture 17 Creu marciau / Making marks
Picture 18 Creu marciau / Making marks
Picture 19 Creu marciau / Making marks
Picture 20 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 21 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 22 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 23 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 24 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 25 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 26 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 27 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 28 Dathlu Diwali / Celebrating Divali
Picture 29 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 30 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 31 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 32 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 33 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 34 Chwarae gyda siapiau 2D / Creating with 2D shapes
Picture 35 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 36 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 37 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 38 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 39 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 40 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 41 Tan Gwyllt! / Fireworks!
Picture 42 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 43 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 44 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 45 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 46 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 47 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 48 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 49 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 50 Dawns y dail / Autumn dancing
Picture 51 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 52 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 53 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 54 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 55 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 56 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 57 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 58 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 59 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 60 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 61 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 62 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 63 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 64 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 65 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 66 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 67 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 68 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 69 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 70 Mmmmm blasus! / Yuummm tasty!
Picture 71 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 72 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 73 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 74 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 75 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 76 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 77 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 78 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 79 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 80 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 81 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 82 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 83 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 84 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 85 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 86 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 87 Sbonc a Sbri! / Sponsored Bounce!
Picture 88 Crwbanod!!!
Picture 89 Crwbanod!!!
Picture 90 Crwbanod!!!
Picture 91 Crwbanod!!!
Picture 92 Crwbanod!!!
Picture 93 Crwbanod!!!
Picture 94 Crwbanod!!!
Picture 95 Crwbanod!!!
Picture 96 Crwbanod!!!
Picture 97 Crwbanod!!!
Picture 98 Crwbanod!!!
Picture 99 Crwbanod!!!
Picture 100 Crwbanod!!!
Picture 101 Crwbanod!!!
Picture 102 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 103 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 104 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 105 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 106 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 107 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 108 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 109 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 110 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 111 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 112 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 113 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 114 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 115 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 116 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 117 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 118 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 119 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 120 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 121 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 122 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 123 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 124 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 125 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 126 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 127 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 128 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 129 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 130 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 131 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 132 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 133 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 134 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 135 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 136 Mor ladron y Feithrin / Our Nursery pirates
Picture 137 Creu toes / Making playdough
Picture 138 Creu toes / Making playdough
Picture 139 Creu toes / Making playdough
Picture 140 Creu toes / Making playdough
Picture 141 Creu toes / Making playdough
Picture 142 Creu toes / Making playdough
Picture 143 Creu toes / Making playdough
Picture 144 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 145 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 146 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 147 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 148 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 149 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 150 Ymarfer Corff / Physical Education
Picture 151 Hwyl yr Hydref / Autumn fun
Picture 152 Hwyl yr Hydref / Autumn fun
Picture 153 Hwyl yr Hydref / Autumn fun
Picture 154 Hwyl yr Hydref / Autumn fun
Picture 155 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 156 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 157 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 158 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 159 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 160 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 161 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 162 Amser dewis / Choosing my own activities
Picture 163 Amser dewis / Choosing my own activities

Can 'Mi Welais Jac y Do'

Ewch ati i ymarfer canu adref / Why not practise singing some Welsh Nursery Rhymes at home?

Can 'Clap Clap 123'

Ewch ati i ymarefr canu adref / Why not practise singing some Welsh Nursery Rhymes at home?

Can 'Mr Crocodeil ydw i'

Beth am ymarfer canu yn y Gymraeg adref? / Use this clip to practise singing in Welsh with your child at home.

Can 'Pen, ysgwyddau,coesau, traed' / Song- Head, shoulders, knees and toes

Beth am ymarfer canu yn y Gymraeg adref? / Practise singing in Welsh with your child at home. This clip includes both English and Welsh versions of the song.

Top