Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 1/ Year 1 - BETHAN DONALDSON

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 Miss Donaldson!
 

Mae tymor yr haf wedi cyrraedd, ac mae blwyddyn un wedi bod yn brysur iawn yn penderfynu  a chynllunio beth hoffwn ddysgu am ein thema newydd ‘Hwyl yr Haf’. Mae ein cornel chwarae rôl wedi newid i mewn i siop hufen iâ. Mae Mrs Jenkins a Mrs Willicombe wedi bod wrthi’n newid y gornel chwarae rôl yn ein hystafell brysur i mewn i long môr ladron. Argggghhh!

Penderfynodd blwyddyn un, hoffwn ddysgu am dyfiant blodau a phlanhigion. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw flodau neu blanhigion sydd gennych chi ar gyfer ein gardd ym mlwyddyn un.

Byddwn hefyd yn dysgu am ailgylchu yn ein hardal leol. Cawn gyfle i greu hufen ia iachus gan ddysgu am hylif yn ymdoddi a rhewi. Mi fyddwn yn penodi diwrnod er mwyn fynd ar daith ar lan y môr er mwyn creu celf allan o ddeunyddiau naturiol a welwn ar y traeth.

 

Cofiwch- Mi fydd mabolgampau yn ystod yr wythnosau nesaf ac mi fydd Gwasanaeth blwyddyn un yn cael ei gynnal ar 19/5/17

 

Dewch i ymuno yn yr hwyl!

 
Mae angen dillad ymarfer corff ar gyfer ein sesiynau ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher. 


Pob hwyl, 
 

Staff Blwyddyn 1


Welcome to our page!
 

The summer term has arrived, and year one have been very busy deciding and planning what they would like to learn in our new theme ‘Fun in the sun’. Our role play corner in our classroom has changes in to an ice cream parlour and seaside gift shop. Mrs Jenkins and Mrs Willicombe have been extremely busy transforming our role play corner in our busy room in to a pirate ship.

 

Year one have decided that they would like to learn about how plants and flowers grow. We would appreciate any spare plants and flowers that are no longer wanted in order to plant them in our garden.

 

We will also be learning about recycling in our local area. Year one are looking forward to making their own healthy ice cream and planning their own science experiment on how certain liquids melt and freeze. We are looking forward to taking a trip down to the seaside in order to design our own beach art out of natural materials.

 

Please remember Sports day is around the corner and year one’s class assembly will be held on 19/5/17

 

Come and join the fun!
 

Remember that our PE sessions are on Tuesday and Wednesday.  Please don't forget your kit.
 

Best wishes,

 

Year one staff

Picture 1 O gwmpas y Byd
Picture 2 O gwmpas y Byd
Picture 3 O gwmpas y Byd
Picture 4 O gwmpas y Byd
Picture 5 O gwmpas y Byd
Picture 6 O gwmpas y Byd
Picture 7 O gwmpas y Byd
Picture 8 O gwmpas y Byd
Picture 9 O gwmpas y Byd
Picture 10 O gwmpas y Byd
Picture 11 O gwmpas y Byd
Picture 12 O gwmpas y Byd
Picture 13 O gwmpas y Byd
Picture 14 O gwmpas y Byd
Picture 15 O gwmpas y Byd
Picture 16 O gwmpas y Byd
Picture 17 O gwmpas y Byd
Picture 18 O gwmpas y Byd
Picture 19 O gwmpas y Byd
Picture 20 O gwmpas y Byd
Picture 21 O gwmpas y Byd
Picture 22 O gwmpas y Byd
Picture 23 O gwmpas y Byd
Picture 24 O gwmpas y Byd
Picture 25 O gwmpas y Byd
Picture 26 O gwmpas y Byd
Picture 27 O gwmpas y Byd
Picture 28 O gwmpas y Byd
Picture 29 O gwmpas y Byd
Picture 30 O gwmpas y Byd
Picture 31 O gwmpas y Byd
Picture 32 O gwmpas y Byd
Picture 33 O gwmpas y Byd
Picture 34 O gwmpas y Byd
Picture 35 O gwmpas y Byd
Picture 36 O gwmpas y Byd
Picture 37 O gwmpas y Byd
Picture 38 O gwmpas y Byd
Picture 39 O gwmpas y Byd
Picture 40 O gwmpas y Byd
Picture 41 O gwmpas y Byd
Picture 42 O gwmpas y Byd
Picture 43 O gwmpas y Byd
Picture 44 O gwmpas y Byd
Picture 45 O gwmpas y Byd
Picture 46 O gwmpas y Byd
Picture 47 O gwmpas y Byd
Picture 48 O gwmpas y Byd
Picture 49 O gwmpas y Byd
Picture 50 O gwmpas y Byd
Picture 51 O gwmpas y Byd
Picture 52 O gwmpas y Byd
Picture 53 O gwmpas y Byd
Picture 54 O gwmpas y Byd
Picture 55 O gwmpas y Byd
Picture 56 O gwmpas y Byd
Picture 57 O gwmpas y Byd
Picture 58 O gwmpas y Byd
Picture 59 O gwmpas y Byd
Picture 60 O gwmpas y Byd
Picture 61 O gwmpas y Byd
Picture 62 O gwmpas y Byd
Picture 63 O gwmpas y Byd
Picture 64 O gwmpas y Byd
Picture 65 O gwmpas y Byd
Top