Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Mrs D Jones a Mrs L Delve

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau hanner tymor, mae'r Gwanwyn ar ei ffordd. Mae eich athrawon, Miss Lewis, Mrs Jones , Mrs Delve a Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards a Mrs Jones yn edrych ymlaen am gyfnod prysur. 

Ein thema y tymor hwn yw Y Fferm.
Byddwn yn dysgu am anifeiliaid,am gylch bywyd iar, am gynnyrch fferm, am beirennau. Cawn ddysgu llawer am y fferm yn Cefn Mabli.
Cawn adolygu ac atgyfnerthu sgiliau darllen ac ysgrifennu gan ddefnyddio cynllun Tric a Chlic mewn modd hwyliog a llawen.
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd y plant yn cael pecyn darllen i ddod adref yn ogystal â gwaith cartref.
Yn ein sesiynnau Rhifau Rhagorol byddwn yn dysgu dwbl 1, dwbl 2 dwbl 3, dwbl 4, dwbl 5. Cyfri gwrthrychau mewn llinell a gwrthrychau mewn pentwr. Croeso i chi ymarfer adref!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau Gwasanaeth Dathlu Gwyl Ddewi. Rydym yn falch iawn o lwyddiant y plant. Roedd y plant yn wych, a wedi perfformio nifer o ganeuon a chofio stori gyfan am Dewi Sant yn pregethu am Dduw, ar ffurf Pie Corbett.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn parhau i ddathlu ein cymreictod ac ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr ysgol.
 
Hoffwn eich atgoffa bod arian ffrwyth a llaeth yn £1 pob wythnos.
Mae arian cinio yn £10 yr wythnos -cofiwch bod modd talu hwn ar lein.
Mae'n bwysig i anfon gwisg addysg gorfforol i'r ysgol gyda'ch plentyn. Os ydych yn dymuno gallwch adael y wisg yn yr ysgol tan ddiwedd y tymor. Mae bagiau ar gael i'w prynu yn yr ysgol.

Byddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg!

We hope you enjoyed the half term break, Spring is in the air! Miss Lewis, Mrs Jones, Mrs Delve with Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards and Mrs Jones are looking forward to a busy time.

Our theme this term is The Farm.
We will be learning about farm animals, produce, life cycle of a hen, machinery. We will have a better understanding when we visit Cefn Mably Farm.

In our literacy sessions we will have fun learning, revising and building upon our reading and writing skills using the Tric a Chlic scheme.
The children will start bringing reading books home as well as Homework.
We will be learning what is double 1, double 2, double 3, double 4 and double 5 in our Numeracy sessions, also counting objects in a line, counting a pile of objects. Please practise at home!

We hope you enjoyed our Saint David's Day Celebration service . We are very proud of the children's achievement. Their performance of the songs, hymns and Saint David's story in the style of Pie Corbett was fantastic.

During the next few weeks we will be continuing to celebrate our Welsh heritage and practising for the school Eisteddfod.


Please bring £1 a week for fruit and milk.
School dinners cost £10 a week, remember you can pay online.
Also we would like to remind you to send in your child's PE kit. You can leave the bag in school until the end of term if you wish. Bags are available to buy in school.

All this, and everything in Welsh!
 
Picture 1 Sbonc a Sbri
Picture 2 Sbonc a Sbri
Picture 3 Sbonc a Sbri
Picture 4 Sbonc a Sbri
Picture 5 Sbonc a Sbri
Picture 6 Sbonc a Sbri
Picture 7 Sbonc a Sbri
Picture 8 Sbonc a Sbri
Picture 9 Sbonc a Sbri
Picture 10 Sbonc a Sbri
Picture 11 Mabolgampau
Picture 12 Mabolgampau
Picture 13 Mabolgampau
Picture 14 Mabolgampau
Picture 15 Mabolgampau
Picture 16 Mabolgampau
Picture 17 Mabolgampau
Picture 18 Mabolgampau
Picture 19 Mabolgampau
Picture 20 Mabolgampau
Picture 21 Mabolgampau
Picture 22 Mabolgampau
Picture 23 Mabolgampau
Picture 24 Mabolgampau
Picture 25 Mabolgampau
Picture 26 Mabolgampau
Picture 27 Mabolgampau
Picture 28 Mabolgampau
Picture 29 Mabolgampau
Picture 30 Mabolgampau
Picture 31 Mabolgampau
Picture 32 Mabolgampau
Picture 33 Mabolgampau
Picture 34 Mabolgampau
Picture 35 Mabolgampau
Picture 36 Mabolgampau
Picture 37 Mabolgampau
Picture 38 Mabolgampau
Picture 39 Mabolgampau
Picture 40 Mabolgampau
Picture 41 Mabolgampau
Picture 42 Mabolgampau
Picture 43 Arolwg Traffig
Picture 44 Arolwg Traffig
Picture 45 Arolwg Traffig
Picture 46 Arolwg Traffig
Picture 47 Arolwg Traffig
Picture 48 Arolwg Traffig
Picture 49 Arolwg Traffig
Picture 50 Arolwg Traffig
Picture 51 Arolwg Traffig
Picture 52 Arolwg Traffig
Picture 53 Arolwg Traffig
Picture 54 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 55 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 56 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 57 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 58 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 59 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 60 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 61 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 62 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 63 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 64 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 65 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 66 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 67 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 68 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 69 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 70 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 71 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 72 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 73 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 74 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 75 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 76 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 77 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 78 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 79 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 80 Copy of lindys llwglyd iawn
Picture 81 lindys llwglyd iawn
Picture 82 lindys llwglyd iawn
Picture 83 lindys llwglyd iawn
Picture 84 lindys llwglyd iawn
Picture 85 lindys llwglyd iawn
Picture 86 lindys llwglyd iawn
Picture 87 lindys llwglyd iawn
Picture 88 lindys llwglyd iawn
Picture 89 lindys llwglyd iawn
Picture 90 lindys llwglyd iawn
Picture 91 lindys llwglyd iawn
Picture 92 lindys llwglyd iawn
Picture 93 lindys llwglyd iawn
Picture 94 lindys llwglyd iawn
Picture 95 lindys llwglyd iawn
Picture 96 lindys llwglyd iawn
Picture 97 lindys llwglyd iawn
Picture 98 lindys llwglyd iawn
Picture 99 lindys llwglyd iawn
Picture 100 lindys llwglyd iawn
Picture 101 lindys llwglyd iawn
Picture 102 lindys llwglyd iawn
Picture 103 lindys llwglyd iawn
Picture 104 lindys llwglyd iawn
Picture 105 lindys llwglyd iawn
Picture 106 lindys llwglyd iawn
Picture 107 lindys llwglyd iawn
Picture 108 lindys llwglyd iawn
Picture 109 lindys llwglyd iawn
Picture 110 lindys llwglyd iawn
Picture 111 lindys llwglyd iawn
Picture 112 lindys llwglyd iawn
Picture 113 lindys llwglyd iawn
Picture 114 lindys llwglyd iawn
Picture 115 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 116 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 117 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 118 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 119 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 120 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 121 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 122 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 123 Hetiau Pasg hyfryd / Beautiful Easter Hats
Picture 124 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 125 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 126 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 127 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 128 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 129 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 130 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 131 Gwneud cacennau siocled / Making chocolate cakes
Picture 132 Gwneud cacennau siocled / Making chocolate cakes
Picture 133 Gwneud cacennau siocled / Making chocolate cakes
Picture 134 Gwneud cacennau siocled / Making chocolate cakes
Picture 135 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 136 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 137 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 138 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 139 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 140 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 141 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 142 Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt
Picture 143 lindys llwglyd iawn
Picture 144 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 145 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 146 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 147 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 148 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 149 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 150 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 151 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 152 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 153 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 154 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 155 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 156 Tyfu Berw'r Dwr
Picture 157
Picture 158
Picture 159
Picture 160
Picture 161
Picture 162
Picture 163
Picture 164
Picture 165
Picture 166
Picture 167
Picture 168
Picture 169
Picture 170
Picture 171
Picture 172
Picture 173
Picture 174
Picture 175
Picture 176
Picture 177
Picture 178
Picture 179
Picture 180
Picture 181
Picture 182
Picture 183
Picture 184
Picture 185
Picture 186
Picture 187
Picture 188
Picture 189
Picture 190
Picture 191
Picture 192
Picture 193
Picture 194
Picture 195
Picture 196
Picture 197
Picture 198
Picture 199
Picture 200
Picture 201
Picture 202
Picture 203
Picture 204
Picture 205
Picture 206
Picture 207
Picture 208
Picture 209
Picture 210
Picture 211
Picture 212
Picture 213
Picture 214
Picture 215
Picture 216
Picture 217
Picture 218
Picture 219
Picture 220
Picture 221
Picture 222
Picture 223
Picture 224
Picture 225
Picture 226
Picture 227
Picture 228
Picture 229
Picture 230
Picture 231
Picture 232
Picture 233
Picture 234
Picture 235
Picture 236
Picture 237
Picture 238
Picture 239
Picture 240
Picture 241
Picture 242
Picture 243
Picture 244
Picture 245
Picture 246
Picture 247
Picture 248
Picture 249
Picture 250
Picture 251
Picture 252
Picture 253
Picture 254
Picture 255
Picture 256
Picture 257
Picture 258
Picture 259
Picture 260
Picture 261
Picture 262
Picture 263
Picture 264
Picture 265
Picture 266
Picture 267
Picture 268
Picture 269
Picture 270
Picture 271
Picture 272
Picture 273
Picture 274
Picture 275
Picture 276
Picture 277
Picture 278
Picture 279
Picture 280
Picture 281
Picture 282
Picture 283
Picture 284
Picture 285
Picture 286
Picture 287
Picture 288
Picture 289 Nadolig Llawen!
Picture 290 Nadolig Llawen!
Picture 291 Nadolig Llawen!
Picture 292 Nadolig Llawen!
Picture 293 Nadolig Llawen!
Picture 294 Nadolig Llawen!
Picture 295 Nadolig Llawen!
Picture 296 Nadolig Llawen!
Picture 297 Nadolig Llawen!
Picture 298 Nadolig Llawen!
Picture 299 Nadolig Llawen!
Picture 300 Nadolig Llawen!
Picture 301 Nadolig Llawen!
Picture 302 Nadolig Llawen!
Picture 303 Nadolig Llawen!
Picture 304 Nadolig Llawen!
Picture 305 Nadolig Llawen!
Picture 306 Nadolig Llawen!
Picture 307 Nadolig Llawen!
Picture 308 Nadolig Llawen!
Picture 309 Nadolig Llawen!
Picture 310 Nadolig Llawen!
Picture 311 Nadolig Llawen!
Picture 312 Nadolig Llawen!
Picture 313 Nadolig Llawen!
Picture 314 Nadolig Llawen!
Picture 315 Nadolig Llawen!
Picture 316 Nadolig Llawen!
Picture 317 Nadolig Llawen!
Picture 318 Nadolig Llawen!
Picture 319 Nadolig Llawen!
Picture 320 Nadolig Llawen!
Picture 321 Nadolig Llawen!
Picture 322 Nadolig Llawen!
Picture 323 Nadolig Llawen!
Picture 324 Nadolig Llawen!
Picture 325 Nadolig Llawen!
Picture 326 Nadolig Llawen!
Picture 327 Nadolig Llawen!
Picture 328 Nadolig Llawen!
Picture 329 Nadolig Llawen!
Picture 330 Nadolig Llawen!
Picture 331 Nadolig Llawen!
Picture 332 Nadolig Llawen!
Picture 333 Nadolig Llawen!
Picture 334 Nadolig Llawen!
Picture 335 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 336 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 337 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 338 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 339 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 340 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 341 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 342 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 343 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 344 Diwrnod Plant mewn angen / Children in need
Picture 345
Picture 346
Picture 347
Picture 348
Picture 349
Picture 350
Picture 351
Picture 352
Picture 353
Picture 354
Picture 355
Picture 356
Picture 357
Picture 358
Picture 359
Picture 360
Picture 361
Picture 362
Picture 363 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 364 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 365 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 366 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 367 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 368 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 369 Helfa 'h' / Hunting for things that start with 'h'
Picture 370 Draenog toes
Picture 371 Draenog toes
Picture 372 Draenog toes
Picture 373 Draenog toes
Picture 374 Draenog toes
Picture 375 Draenog toes
Picture 376 Draenog toes
Picture 377 Draenog toes
Picture 378 Draenog toes
Picture 379 Draenog toes
Picture 380 Crwbanod / Tortoises
Picture 381 Crwbanod / Tortoises
Picture 382 Crwbanod / Tortoises
Picture 383 Crwbanod / Tortoises
Picture 384 Crwbanod / Tortoises
Picture 385
Picture 386
Picture 387
Picture 388
Picture 389
Picture 390
Picture 391
Picture 392
Picture 393
Picture 394
Picture 395
Picture 396
Picture 397 Crwbanod / Tortoises
Picture 398 Crwbanod / Tortoises
Picture 399 Crwbanod / Tortoises
Picture 400 Crwbanod / Tortoises
Picture 401 Crwbanod / Tortoises
Picture 402 Crwbanod / Tortoises
Picture 403 Crwbanod / Tortoises
Picture 404 Crwbanod / Tortoises
Picture 405 Crwbanod / Tortoises
Picture 406 Crwbanod / Tortoises
Picture 407 Crwbanod / Tortoises
Picture 408
Picture 409
Picture 410
Picture 411
Picture 412
Picture 413
Picture 414
Picture 415
Picture 416
Picture 417
Picture 418
Picture 419
Picture 420
Picture 421
Picture 422
Picture 423
Picture 424
Picture 425
Picture 426
Picture 427
Picture 428
Picture 429
Picture 430
Picture 431
Picture 432
Picture 433
Picture 434
Picture 435
Picture 436
Picture 437
Picture 438
Picture 439
Picture 440
Picture 441
Picture 442
Picture 443
Picture 444
Picture 445
Picture 446
Picture 447
Picture 448
Picture 449
Picture 450
Picture 451
Picture 452
Top