Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss A Withey

Croeso i Flwyddyn 2 Miss Withey            

Cawsom wythnos chwaraeon hyfryd gyda sbonc a sbri, rownderi a tenis fwrdd.
Edrychwch ar y lluniau!

Ar lan y Mor - Thema Tymor 3

Pasg hapus i chi gyd!!     

 

Yn ystod tymor 2 ein thema yw 'Trafnidiaeth'.  Rydym wrthi yn creu garej chwarae rol yn y dosbarth a orsaf dren yn y sied tu fas.
Edrychwn ymlaen at dymor yn llawn gwaith a hwyl.    

________________________________________________________________________________
 

Ein thema y tymor hon yw 'Yn Yr Ardd'.  Byddwn yn astudio planhigion, trychfilod, anifeiliaid gwyllt a gerddi lleol ac ar draws y byd.  Byddwn hefyd yn gwneud Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn ddyddiol.

Mae 24 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydyn yn hynod o lwcus i gael Mrs Bowen fel ein cynorthwydd.
 


Rydym wrthi yn datblygu ein hardal tu allan. Os oes gennych unrhyw adnoddau neu deunyddiau i helpu byddwn yn ddiolchgar iawn.

Bydd 2 sessiwn ymarfer corff yr wythnos eleni felly cofiwch ddod a gwisg ymarfer corff bob Dydd Llun.
 
Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen, sillfau geiriau allweddol, ymarfer tablau 2, 3, 5 a 10 a chwblhau gwaith cartref ar amser.

Diolch am eich cymorth.Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus.

Hoffwn ddiolch i'r plant am y gwaith caled sydd wedi digwydd yn ystod y tymor cyntaf ym mlwyddyn 2.
Da iawn a diolch i bawb am berfformio yn ein gwasanaeth Nadolig.
Diolch i chi am eich cydweithrediad yn ystod y tymor.
Nadolig Llawen a blwyddyn newydd
Oddi wrth, Miss Withey a Mrs Bowen      


Welcome to Miss Withey's Year 2 class page      

We have  had a busy sports week with rounders, sponsored bounce and table tennis.  Please look at the pictures below.

Term 3 - At the Seaside

Happy Easter to you all!!  
 
During Term 2 our theme is 'Transport'.  We are currently developing a garage in class in order to role play, and we will shortly be turning the outdoor shed into a train station.
We look foward to a busy term, filled with hard work and lots of fun.       

There are 24 of us in the class this year and we are very lucky to have Mrs Bowen as our classroom assistant.

 Our theme for the upcoming term is 'In the Garden'.  We will be studying different plants, insects, wild animals, local gardens and gardens across the world. 
Big Writing and Big Maths will continue to be taught on a daily basis.

We are currently developing our oudoor area.  We would be grateful for any garden resources that you no longer require.

This year we will have 2 Physical Education lessons each week, therefore could you ensure that your child's kit is in school from Monday through to Friday.

Remember you can help your child by reading with them, helping them spell key words, practice 2, 3, 5 and 10 times tables and by completing and returning homework on time.

Thank you for your support.
We look foward to a happy and exciting year.

We'd like to thank the childrn for all of their hard work during the first term of year 2. 
Well done to the children for performing a lovely christmas assembly.
Thank you for your co-operation during the term.
Merry christmas and a happy new year

From Miss Withey a Mrs Bowen x    

Top