Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss A Withey

Croeso i Flwyddyn 2 Miss Withey            

Cawsom wythnos chwaraeon hyfryd gyda sbonc a sbri, rownderi a tenis fwrdd.
Edrychwch ar y lluniau!

Ar lan y Mor - Thema Tymor 3

Pasg hapus i chi gyd!!     

 

Yn ystod tymor 2 ein thema yw 'Trafnidiaeth'.  Rydym wrthi yn creu garej chwarae rol yn y dosbarth a orsaf dren yn y sied tu fas.
Edrychwn ymlaen at dymor yn llawn gwaith a hwyl.    

________________________________________________________________________________
 

Ein thema y tymor hon yw 'Yn Yr Ardd'.  Byddwn yn astudio planhigion, trychfilod, anifeiliaid gwyllt a gerddi lleol ac ar draws y byd.  Byddwn hefyd yn gwneud Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn ddyddiol.

Mae 24 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydyn yn hynod o lwcus i gael Mrs Bowen fel ein cynorthwydd.
 


Rydym wrthi yn datblygu ein hardal tu allan. Os oes gennych unrhyw adnoddau neu deunyddiau i helpu byddwn yn ddiolchgar iawn.

Bydd 2 sessiwn ymarfer corff yr wythnos eleni felly cofiwch ddod a gwisg ymarfer corff bob Dydd Llun.
 
Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen, sillfau geiriau allweddol, ymarfer tablau 2, 3, 5 a 10 a chwblhau gwaith cartref ar amser.

Diolch am eich cymorth.Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus.

Hoffwn ddiolch i'r plant am y gwaith caled sydd wedi digwydd yn ystod y tymor cyntaf ym mlwyddyn 2.
Da iawn a diolch i bawb am berfformio yn ein gwasanaeth Nadolig.
Diolch i chi am eich cydweithrediad yn ystod y tymor.
Nadolig Llawen a blwyddyn newydd
Oddi wrth, Miss Withey a Mrs Bowen      


Welcome to Miss Withey's Year 2 class page      

We have  had a busy sports week with rounders, sponsored bounce and table tennis.  Please look at the pictures below.

Term 3 - At the Seaside

Happy Easter to you all!!  
 
During Term 2 our theme is 'Transport'.  We are currently developing a garage in class in order to role play, and we will shortly be turning the outdoor shed into a train station.
We look foward to a busy term, filled with hard work and lots of fun.       

There are 24 of us in the class this year and we are very lucky to have Mrs Bowen as our classroom assistant.

 Our theme for the upcoming term is 'In the Garden'.  We will be studying different plants, insects, wild animals, local gardens and gardens across the world. 
Big Writing and Big Maths will continue to be taught on a daily basis.

We are currently developing our oudoor area.  We would be grateful for any garden resources that you no longer require.

This year we will have 2 Physical Education lessons each week, therefore could you ensure that your child's kit is in school from Monday through to Friday.

Remember you can help your child by reading with them, helping them spell key words, practice 2, 3, 5 and 10 times tables and by completing and returning homework on time.

Thank you for your support.
We look foward to a happy and exciting year.

We'd like to thank the childrn for all of their hard work during the first term of year 2. 
Well done to the children for performing a lovely christmas assembly.
Thank you for your co-operation during the term.
Merry christmas and a happy new year

From Miss Withey a Mrs Bowen x    

Picture 1 Sbonc a sbri!
Picture 2 Sbonc a sbri!
Picture 3 Sbonc a sbri!
Picture 4 Sbonc a sbri!
Picture 5 Sbonc a sbri!
Picture 6 Sbonc a sbri!
Picture 7 Sbonc a sbri!
Picture 8
Picture 9 Disgo
Picture 10 Disgo
Picture 11 Disgo
Picture 12 Sgipathon
Picture 13 Sgipathon
Picture 14 Sgipathon
Picture 15 Sgipathon
Picture 16 Sgipathon
Picture 17 Sgipathon
Picture 18 Sgipathon
Picture 19 Sgipathon
Picture 20 Sgipathon
Picture 21 Sgipathon
Picture 22 Diwrnod y Llyfr
Picture 23 Diwrnod y Llyfr
Picture 24 Diwrnod y Llyfr
Picture 25 Diwrnod y Llyfr
Picture 26 Diwrnod y Llyfr
Picture 27 Yn blasu 'Bara Te'
Picture 28 Mwynhau gyda Heini
Picture 29 Sesiynau Tric a Chlic
Picture 30 Sgiliau Corfforol Bl 2
Picture 31 Gwers Gemau Bl 2
Picture 32 Arsylwad gwahanol trafnidiaeth
Picture 33 Ymweliad Heini
Picture 34 Ymweliad Heini
Picture 35 Arolwg Cerbydau
Picture 36 Gwasanaeth Nadolig
Picture 37 Gwasanaeth Nadolig
Picture 38 Gwasanaeth Nadolig
Picture 39 Gwasanaeth Nadolig
Picture 40 Gwasanaeth Nadolig
Picture 41 Gwasanaeth Nadolig
Picture 42 Gwasanaeth Nadolig
Picture 43 Gwasanaeth Nadolig
Picture 44 Gwasanaeth Nadolig
Picture 45 Gwasanaeth Nadolig
Picture 46 Gwasanaeth Nadolig
Picture 47 Llwybr Synhwyrau Senses Trail
Picture 48 Llwybr Synhwyrau Senses Trail
Picture 49 Llwybr Synhwyrau Senses Trail
Picture 50 Llwybr Synhwyrau Senses Trail
Picture 51 Numicon
Picture 52 Numicon
Picture 53 Numicon
Picture 54 Numicon
Picture 55 Numicon
Picture 56 Map Meddwl
Picture 57 Pel droed - Urdd
Picture 58 Pel droed - Urdd
Picture 59 Geirio Gwych
Picture 60 Geirio Gwych
Picture 61 Geirio Gwych
Top