Menu

Ysgol Sant Curig

Eco-Gyngor Yr Ysgol

Eco-Gyngor Ysgol Sant Curig 

Croeso i dudalen Eco-Gyngor yr ysgol.
Ein nod eleni yw i ennill y Faner Werdd.
Darllennwch newyddion diweddaraf yr Eco-Gyngor er mwyn gwybod beth yw ein camau nesaf at ennill y Faner Werdd.

Welcome to the school's Eco-Council page.
Our aim this year is to win the Green Flag award.
Read our updates on the steps we are taking in order to achieve Green Flag Status.
Top